Projekt COALA pomůže zlepšit odolnost kraje vůči klimatickým změnám

Moravskoslezský kraj zahájil činnost na rozsáhlém projektu LIFE COALA s jasným cílem – zvýšit klimatickou odolnost celého regionu a podpořit ve stejném úsilí i samotné obce. Do projektu je zapojených celkem 13 partnerů, včetně krajské agentury MSIC (Moravskoslezské inovační centrum a.s.).

Klimatická změna představuje jednu z největších globálních výzev současnosti a ať už chceme nebo ne, týká se každého z nás. Proto v Moravskoslezském kraji vznikl projekt s názvem COALA (celým názvem LIFE-IP for Coal Mining Landscape Adaptation), který jako teprve druhý integrovaný projekt na území ČR uspěl v rámci komunitárního programu LIFE.

Projekt COALA představuje pestrý soubor nástrojů, které pomohou uvést adaptační strategii kraje do reálného života. Jedná se o desetiletý projekt, který hledá udržitelná řešení pro správu měst a krajiny a zaměřuje se například na podporu klimaticky odpovědných investic. Zároveň jsou v rámci projektu naplánovány také vzdělávací workshopy, konference a semináře, které pomohou veřejnosti zorientovat se v otázkách reakce na změny klimatu. 

Pro inspiraci vznikne v rámci projektu také databáze dobré praxe již uskutečněných a konkrétních příkladů adaptace, která poslouží jako „návod“ pro realizaci adaptačních opaření a může motivovat nejen například samosprávy obcí, ale také ostatní subjekty či firmy v MSK. 

MSIC se v rámci projektu bude soustředit na SME a to vytvořením Poradenského centra pro adaptační technologie (program Envi Expand). Během následujících let máme v plánu realizovat tzv. klimatický sken a podpořit až 50 firem k transformaci. Chceme tak posílit ekosystémové služby pomocí přírodě blízkých řešení, zajistit udržitelný vodní management.

Současně v rámci adaptace budov navrhneme vhodná opatření na našich vlastních budovách v T-parku. Bude zpracována studie proveditelnosti konverze 2 budov na budovy s vyšším environmentálním standardem.

Převážná většina demonstračních a pilotních aktivit bude realizována v území Pohornické krajiny procházející procesem ukončování těžby a uzavírání důlních areálu. Na toto bezprecedentní území se budou soustředit také akcelerační program pro podporu start-upy.

Vizí celého projektu je přispět k přeměně Moravskoslezského kraje na region s ohleduplným přístupem k přírodním zdrojům, region, který motivuje firmy k využití moderních ekologických technologií a region s rozmanitou a zdravou krajinou, ve kterém se žije příjemně a s respektem k přírodě. Hlavním řešitelem projektu je Moravskoslezský kraj spolu s dalšími 12 partnery. Vedle krajských agentur MSID, MEC, MSIC a MŽP jsou to také města Karviná, Havířov a Orlová, polské Slezské vojvodství, Vysoká škola báňská, Nadace Partnerství a státní podnik DIAMO. Mezinárodní přesah projektu dodávají Slezské vojvodství a Hornický geologický institut sídlící v polských Katovicích. Díky vzájemné spolupráci těchto subjektů a také tomu, že je projekt pod záštitou integrovaného programu LIFE, bude možné čerpat zahraniční zkušenosti a rozšiřovat výsledky také do dalších podobných regionů. V budoucnu může být tento projekt inspirací nejen pro ostatní regiony a města v České republice, ale i ve světě.