Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Moderní energetika a zpracování odpadů

Datum konání: 10.10.2018 od 13:00 do 15:00 hod.
Místo konání: Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, zasedací místnost 304
Téma: Možnosti financování výzkumně-vývojových projektů v oblasti energetiky a životního prostředí z unijních programů


Program:

12:45 – 13:00 Registrace

13:00 – 13:30 Horizont 2020 v kostce (Ing. Veronika Korittová – Technologické centrum AV ČR) – Obecné seznámení s rámcovým programem EU pro výzkum a inovace, strukturou programu a způsobem hodnocení projektů.

13:30 – 13:45 Zajištěná, čistá a účinná energie (Horizont 2020) – Podpora projektů zaměřených na přechod na spolehlivý, cenově dostupný, všeobecně přijatelný, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém a na snížení závislosti na fosilních palivech.

13:45 – 14:00 Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny (Horizont 2020) – Podpora projektů, které přispějí k ochraně přírodních zdrojů a ekosystémů, ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení životních podmínek.

14:00 – 14:30 Life (Ing. Pavel Gruntorád – Ministerstvo životního prostředí) – Podpora projektů, které přispějí k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu.

14:30 – 15:00 Diskuse

Středa 10. 10. 2018
13:00 - 15:00
Organizátor
MSID
Web události / registrace