Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dávám souhlas Moravskoslezskému inovačnímu centru, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, jakožto správci (dále jako „MSIC“), aby zpracovával mé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, místo podnikání, emailovou adresu a telefonní číslo.

Beru tímto na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou ze strany MSIC zpracovány za účelem přímého marketingu, a to zejména zasílání newsletteru, obchodních sdělení, událostí či pozvánek týkajících se aktuálního dění v oblasti inovací v Moravskoslezském kraji, aktivitách souvisejících s rozvojem podnikání v Moravskoslezském kraji či s činností MSIC.

Dále beru na vědomí, že v návaznosti na příslušnou právní úpravu jsem oprávněn požádat o poskytnutí informací o zpracováním mých osobních údajů, jejíž součástí jsou informace o účelu a rozsahu zpracovaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji MSIC na dobu 5 let a jsem si vědom/a, že jej mohu kdykoli bez jakékoli sankce jednostranně odvolat prostřednictvím emailové adresy uvedené níže.

Jak zpracováváme Vaše údaje:

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše.

Poskytování údajů třetím stranám:

K Vašim osobním údajům bude mít přístup výhradně MSIC, jeho zaměstnanci a případné též třetí osoby – zpracovatelé, kteří naším jménem zpracovávají osobní údaje (v rozsahu e-mailová adresa) při zasílání našich marketingových sdělení (poskytovatel software platformy).

Oprávnění ke zpracování:

Právním základem zpracování údajů je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, k jejichž odběru jste se přihlásili.

Odvolání souhlasu:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat elektronicky – zasláním na adresu info@ms-ic.cz, případně kliknutím na „Odhlášení“ na konci zasílaného newsletteru.

Další práva související s ochranou Vašich osobních údajů:

Svůj souhlas máte právo nejen kdykoli odvolat, ale rovněž jej doplnit, opravit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobních údajů, být informování o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva související s GDPR.