Řešíte specifický problém ve firmě?
Stagnujete? Hledáte někoho, kdo by Vám ukázal nový směr?

Díky programu Expand identifikujete konkrétní problém, získáte adekvátního experta pro jeho rychlé řešení. Minimalizujete tím náklady, nepotřebujete téměř žádnou administrativu, celý proces navíc probíhá ve velmi osobní rovině.

Jaké oblasti pomáhá Expand řešit?

Organizace (nástupnictví, přenesení odpovědnosti na zaměstnance…)

Rozvoj podnikání a prodeje (zpracování strategie, dotažení vývoje, uvedení výrobku na trh…)

Financování (profinancování rychlého růstu, propojení s investory…)

Spolupráce (napojení na strategického partnera, zahraniční podnik, univerzitu, výzkumný ústav…)

Pro koho je Expand určen?

Program Expand je určen pro majitele malých a středních firem se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji. Zejména pro firmy, které: mají vlastní produkt/službu a chtějí rychleji růst, chtějí vlastní produkt/službu a tím zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace a postrádají některé potřebné zkušenosti.

Jak probíhá spolupráce

Veškerá podpora je poskytována v režimu de-minimis a je rozdělena do dvou fází

1. fáze

Analýza problému, návrh řešení, zahájení realizace.
Celkový rozsah této fáze je až 40 hodin, náklady na experta jsou rozděleny poměrově mezi konkrétní firmu 20 % a MSIC 80 %.

2. fáze

Realizace navržených změn, dosažení konkrétních přínosů.
Celkový rozsah této fáze je až 80 hodin, náklady na experta jsou rovnoměrně rozděleny mezi konkrétní firmu 50 % a MSIC 50 %.

Další informace

Více informací Vám poskytne

Daniel Zaleski

daniel.zaleski@ms-ic.cz +420 703 143 699