Jaké oblasti pomáhá InnoBooster řešit?

Cílem tohoto dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit rozvoj malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací (Business Innovation).

InnoBooster: je zkušený pracovník, kterého žadatel zvažuje zaměstnat či je jeho novým zaměstnancem. Pracovní zkušenosti, dovednosti, znalosti a schopnosti InnoBoostera musí odpovídat potřebám předkládaného projektu. InnoBosterem může tedy být technik, vývojář, obchodník, marketingový specialista apod. Důležitá je synergie mezi potřebami projektu a zkušenostmi InnoBoostera.

Pro koho je InnoBooster určen?

Program je určen pro malé nebo středně velké firmy, se sídlem/provozovnou v Moravskoslezském kraji a zároveň pro firmy, které nebyly příjemcem dotace v rámci dotačního titulu InnoBooster voucher 2018, 2019, 2020 a 2021 více než jednou se stejným záměrem (tzn. vytvořila již prostřednictvím poskytnuté dotace z Programu dvě pracovní místa s odlišnou pracovní náplní).

Specifické podmínky InnoBoster Voucheru

NÁVOD PRO REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU INNOBOOSTER?

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC opět vytvořií videoinstruktáž, která vám pomůže přihlásit se dotačnímu programu InnoBooster, sledujte náš YouTube kanál.

finanční podpora: innobooster voucher

Dotace jsou poskytovány v režimu de-minimis. Získat můžete maximální výši dotace na mzdu takzvaného InnoBoostera 610 000 Kč (tj. 50 % uznatelných nákladů na mzdu) a to po dobu jednoho roku.

Žádosti je možné podávat od 17.01. do 23.03. 2022 14:59:59

Jestli máte zájem o informace k InnoBooster Voucheru, napište nám na sebe kontakt na e-mail: klara.golabova@ms-ic.cz!!!

Více informací Vám poskytne

Klára Golabová

klara.golabova@ms-ic.cz +420 724 923 439