Potřebujete vylepšit Váš produkt, nebo se rozhodujete pro vývoj zcela nového?
Nemáte na to ty správné lidi a chcete efektivně využít konkurenční výhodu?

Pro koho je TechArt určen?

Program je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.

Plné znění podmínek, přílohy a další informace nejen k programu TechArt Voucher (DT2) naleznete zde.

Jak probíhá vstup do programu

1.

Volba vhodného experta

Žadatel si volí experta z databáze dostupné níže. V případě nejistoty, konzultuje výběr s kontaktní osobou za MSIC. V případě experta mimo databázi je nutné experta doplnit. Následuje kontaktování, konzultace a vytvoření smluvního vztahu s kreativním expertem. Vzory smluv si můžete stáhnout zde (plátce DPH), a zde (neplátce DPH).

2.

Přihlášení do programu

Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Firma ve spolupráci s designérem zažádá o dotaci, která činí až 75 % nákladů (max. 450 000 Kč) na tvorbu funkčního 3D designového modelu v konstrukčním SW, a/nebo realizaci prototypu. Žádost se vyplňuje přes e-podatelnu MSK. Podání včetně dodání příloh musí proběhnout do 23.3.2022, 14:59! Více info zde.

3.

Výběr projektů

Přihlášené projekty procházejí hodnocením, které je realizováno odbornou komisí. Žadatelé svůj projekt obhajují fyzickou prezentací v prostorách MSIC, je-li to zapotřebí. Vybrané projekty jsou poté doporučeny k dotaci. Následuje podpis smlouvy s MS krajem a realizace přihlášeného projektu dle podmínek TechArt Voucheru.

VideoNÁVOD pro vyplnění žádosti 

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC vytvořili návodnou videoinstruktáž ., která vám usnadní postup podání přihlášky dotačního programu TechArt Voucher.

CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE VLASTNÍHO DESIGNÉRA?

Pokud máte vlastního designéra, musí být zaregistrován do databáze expertů MSIC. Pro uvedení kandidáta do databáze Expertů TechArt si stáhněte formulář Kritéria pro kreativního experta. Vyplněný formulář nám zašlete na e-mail: martin.jurek@ms-ic.cz 

Za naše experty se zaručíme, najděte toho pravého pro Vás!

Více informací Vám poskytne

Martin Jurek

martin.jurek@ms-ic.cz +420 731 701 784