Výzva pro rok 2021 je ukončena. Výzva pro rok 2022 bude vyhlášena na začátku roku 2022. Seznamte se s podmínkami programu TechArt Voucher zde.


Jestli máte zájem o informace k TechArt Voucheru, napište nám na sebe kontakt na e-mail: martin.jurek@ms-ic.cz!!!

Potřebujete vylepšit Váš produkt, nebo se rozhodujete pro vývoj zcela nového?
Nemáte na to ty správné lidi a chcete efektivně využít konkurenční výhodu?

Jaké oblasti pomáhá TechArt řešit?

Hlavní oblastí zájmu programu TechArt je průmyslový/produktový design.

Pro koho je TechArt určen?

Program je určen pro malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-designu stávajícího produktu. Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.

Jak probíhá spolupráce

Počátek spolupráce tkví v účasti na konzultacích s manažerem programu a kreativním expertem programu Tech-Art Voucher , správného pochopení problematiky průmyslového/produktového designu a vyplnění žádosti online. Samotná podpora je poskytována v režimu de-minimis a je rozdělena do 2 fází:

 

1.

KROK

Vstup do programu prostřednictvím kontaktování, konzultace a vytvořením smluvního vztahu s kreativním expertem ze seznamu expertů uvedeného níže na této stránce. Vzory smluv si můžete stáhnout zde (plátce DPH), a zde (neplátce DPH).

1.

fáze

Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace.
Firma ve spolupráci s designérem zažádá o dotaci, která činí až 70 % nákladů (max. 250 000 Kč) na tvorbu funkčního 3D designového modelu v konstrukčním SW. Na základě vyhodnocení žádosti proběhne případná realizace a vyhodnocení výsledků.

2.

fáze

Proces schválení v pokračování projektu.
Dohled při konstrukci a technologie výroby produktu, spočívá v opětovné žádosti o dotaci, která opět může činit až 70 % celkové částky (max. 200 000 Kč).

Příjemce v rámci tohoto titulu může realizovat čistě 1. nebo 2. fázi, anebo obě fáze najednou.

finanční podpora techart voucher

V rámci programu TechArt je možné získat finanční podporu až do výše 450 000 Kč ve formě TechArt voucheru. Více informací k podmínkám dotačního programu a přihlášce najdete na stránkách MSK Podmínky dotačního programu budou aktualizovány na koci únoru 2021.

 

 

 

CO DĚLAT, KDyŽ MÁTE VLASTNÍHO DESIGNÉRA?

Pokud máte vlastního designéra, musí být zaregistrován do databáze expertů MSIC. Pro uvedení kandidáta do databáze Expertů TechArt si stáhněte formulář Kritéria pro kreativního .experta. Vyplněný formulář nám zašlete na e-mail: martin.jurek@ms-ic.cz 


 

 

NÁVOD PRO REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU TECHART?

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC vytvořil velmi návodnou videoinstruktáž ., která vám pomůže přihlásit se dotačnímu programu TechArt (Pozn. před termínem podání přihlášek se bude měnit uživatelské prostředí e-podatelně MSK a přibude aktualizované video) .

 

 

 

Za naše experty se zaručíme, najděte toho pravého pro Vás!

 

Více informací Vám poskytne

Martin Jurek

martin.jurek@ms-ic.cz +420 731 701 784