Rozšiřujeme náš vývojový tým.
Na úrovni Moravskoslezského kraje vyvíjíme unikátní vzdělávací platformu a potřebujeme s ní pomoct. Hledáme lidi, kteří se chtějí podílet na transformaci odborného vzdělávání na středních školách, kteří věří v pokrok a technologie a kteří chtějí přispět ke změně a modernizaci současného systému vzdělávání.

Programování (C#/C++), 2D/3D grafika, game enginy, AR/VR, UI/UX design, interaktivní aplikace, mobilní platformy, webové technologie, cloudové služby… pokud některé z těchto témat ovládáš nebo se jim věnuješ, ozvi se nám a navzájem si zodpovíme všechny dotazy.

Co nabízíme?

  • smysluplnou práci na velkém projektu v oblasti vzdělávání
  • témata a technologie z oblasti Průmysl 4.0, Envitech, IT, eHealth, Future mobility a mnoho dalších
  • mezinárodní přesah projektu
  • přístup k moderním technologiím
  • technické zázemí ve zdravém životním prostředí

 

Místo výkonu práce: Ostrava nebo Bruntál

Kontaktní email: tereza.novotna@ms-ic.cz


Nezbytná byrokracie: zasláním CV a motivačního dopisu uchazeč poskytuje společnosti MSIC Ostrava, IČ 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava (dále jen „MSIC“) osobní údaje, které MSIC dále zpracovává, a to zejména za účelem účasti ve výběrovém řízení na obsazení volné pracovní pozice uvedené v záhlaví tohoto inzerátu, a to po dobu 6 měsíců od skončení výběrového řízení. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR“), a to konkrétně čl. 6 písm. b) GDPR, dle kterého zpracováváme informace nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a rovněž čl. 6 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování informací nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Veškeré bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich souvisejících právech naleznete v dokumentu označeném jako „Pravidla zpracování osobních údajů“.