V MSIC by se nám hodil jeden pár velmi šikovných rukou a rozhodli jsme se, že příležitost doplnit náš MSICácký tým nabídneme stážistovi.
Jsi zapálený student s touhou přičichnout k tomu, co Tě v praxi čeká a nemine, dřív než po dokončení studia?
Tak to hledáme přímo Tebe!

 

Budeš mít možnost si vyzkoušet:

  • administrativní podporu (přepis dat do CRM, digitalizace a zakládání dokumentů)
  • tvorbu rešerší z dostupných informací
  • navolávání klientů (cold calling, cold e-mailing, follow up calls či sběr požadavků na akce)

 

Stáž je sice bezplatná, ale těšit se můžeš na:

  • atmosféru z pracovního prostředí, kde inovace jsou každodenním pozdravem
  • srdečný a otevřený kolektiv, na který se budeš denně těšit
  • spoustu zajímavých informací, které Tě vyzdvihnou oproti ostatním o laťku, dvě, tři výše
  • možnost zapojit se flexibilně dle svých studijních možností
  • a hlavně, dlouhodobou spolupráci

 

 Pokud Tě tato příležitost oslovila, poper se o ni.

  • A jak? Pošli strukturované CV a stručný motivační dopis zaměřený na tvůj přínos pro MSIC, adresa pro zaslání: kariera@ms-ic.cz
  • do předmětu emailové zprávy uveď „Stážista“

 


Nezbytná byrokracie: zasláním CV a motivačního dopisu uchazeč poskytuje společnosti MSIC Ostrava, IČ 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava (dále jen „MSIC“) osobní údaje, které MSIC dále zpracovává, a to zejména za účelem účasti ve výběrovém řízení na obsazení volné pracovní pozice uvedené v záhlaví tohoto inzerátu, a to po dobu 6 měsíců od skončení výběrového řízení. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR“), a to konkrétně čl. 6 písm. b) GDPR, dle kterého zpracováváme informace nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a rovněž čl. 6 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování informací nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Veškeré bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich souvisejících právech naleznete v dokumentu označeném jako „Pravidla zpracování osobních údajů“.