Akreditace

poskytovatelů služeb v rámci voucherů pro rozvoj podnikání
  • podmínky akreditace
  • proces akreditace
  • důležité dokumenty ke stažení

Příjemci podpory v rámci voucherů pro rozvoj podnikání mohou využívat služeb pouze od akreditovaných poskytovatel služeb.

Specialisté, kteří chtějí poskytovat své služby v rámci voucherů pro rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji, tak musí projít akreditačním procesem.

Akreditovaný poskytovatel služeb musí splňovat následující požadavky:
• min. 4 roky praxe v oblasti konzultování,
• doložení 2 referencí klientů vč. kontaktu k možnému ověření.

Nutnou podmínkou je vyplnění DOTAZNÍKU, prostřednictvím kterého prokážete svou odbornost a zkušenosti. Do dotazníku je nutné nahrát některé požadované dokumenty (medailonek, fotografie, CV, etický kodex apod.). Před samotným vyplněním proto doporučujeme, abyste si požadované přílohy připravili. Jejich seznam a případně požadovaný vzor je uveden níže. Po obdržení vyplněného dotazníku bude provedena kontrola uvedených informací, případně jejich ověření, a po úspěšném schválení bude každý nově akreditovaný poskytovatel o této skutečnosti informován.

Proces:
1. Poskytovatel služeb vyplní a odešle akreditační dotazník vč. všech příloh.
2. Kontrola obdržených informací a splnění požadavků pro akreditaci.
3. Schválení akreditace ze strany Komise pro výzkum, vývoj a inovativní podnikání MSK.
4. Zařazení poskytovatele služeb do sítě akreditovaných poskytovatelů.

Kvalita poskytovaných služeb bude ověřena v rámci zpětné vazby od klientů. V případě opakovaného špatného hodnocení bude navrženo vyloučení poskytovatele služeb z databáze.

Povinnými přílohami jsou:
• CV
• Medailonek (dle vzoru)
• Podepsaný kodex akreditovaného poskytovatele služeb (dle vzoru)
• Fotografie (hlava + ramena)

Každý poskytovatel služeb se musí akreditovat samostatně na své jméno. Pokud chce nabízet své služby v rámci spolupráce s některou institucí, dokládá Potvrzení o spolupráci při poskytování služeb (dle vzoru).

Služby je možné nabízet v následujících oblastech konzultování:
• ideation & validation,
• osobnostní předpoklady pro podnikání,
• koučink obecně (pouze pro certifikované profesionální kouče),
• business development,
• marketing,
• finance,
• právo,
• digitální podnikání,
• lidé.

Kodex akreditovaného poskytovatele služeb v rámci voucherů pro rozvoj podnikání
(stáhnout)

Potvrzení o spolupráci při poskytování služeb v rámci voucherů pro rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji
(stáhnout)

Šablona medailonku
(stáhnout)

Více informací vám podá

Lukáš Stavěl

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů