Projekt ENVI (BIC) CECI

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA ROSTE DÍKY ZAPOJENÍ OBČANŮ
  • Společenská odpovědnost firem
  • Zapojení veřejnosti

Logo projektu

Projekt zvýší povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůrazní důležitost zapojení občanů. Inspiruje občany k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování.
Zviditelní nové udržitelné služby, např. sdílenou ekonomiku, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci. Podpoří snižování produkce odpadu, úspory energie a cirkulárního myšlení.

CÍLE: Přenos znalostí mezi regiony, aby přinesly více relevantní a účinné politiky pro podporu zapojení občanů do oběhové ekonomiky a sdílené ekonomiky.

AKCE zahrnují meziregionální vzdělávání prostřednictvím tematických workshopů, studií, diskusí u kulatého stolu a návštěv na místě. Budou tvořit základ pro sdílení odborných znalostí a podpoří komunikaci občanů na místní/regionální úrovni. Sdílení „dobré praxe“ přispěje k šíření povědomí o cirkulárním řešení a možnostech šetření zdrojů v celé Evropě.

Jako VÝSLEDEK, budou partnerské regiony vypracovávat akční plány pro předání získaných poznatků o úloze občanů v oběhové ekonomice a nových řešení. CECI bude zvyšovat povědomí veřejnosti vytvářet poptávku po udržitelných službách. Změny ve vzorcích spotřeby budou stimulovat rozvoj obchodních modelů oběhové ekonomiky a vytvářet nová pracovní místa.

Více informací vám podá

Klára Golabová

( Po–Pá: 9:00–15:00 )

Projekt můžeme realizovat díky

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů