Regionální Inovační Strategie

Regionální Inovační Strategie (dále jen RIS) definuje základní změnové projekty transformace Moravskoslezského kraje.
  • Koordinací a implementací RIS MSK je od července 2017 pověřeno Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Regionální Inovační Strategie (dále jen RIS) definuje základní změnové projekty transformace Moravskoslezského kraje.

PODREG

Podnikavý region (zkráceně PODREG) je projekt, jehož cílem je zvýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji.

ENVI BIC (CECI)

Zapojení občanů a firem do o cirkulární (oběhové) ekonomiky, vedoucí ke snižování produkce odpadu a úsporám energie.

MSK Digital

Program digitálního rozvoje malých a středních firem.

TAM

Strategický projekt TAM pomáhá přilákat talentované lidi do Moravskoslezského kraje.

EFFECT-SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určeným start-upům a malým a středním firmám.

Více informací vám podá

Adéla Hradilová

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
357
Klientů MSIC
737
Podpořených změnových projektů
62
Klientů v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů