Regionální Inovační Strategie

Regionální Inovační Strategie (dále jen RIS) definuje základní změnové projekty transformace Moravskoslezského kraje.

PODREG

Podnikavý region (zkráceně PODREG) je projekt, jehož cílem je zvýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji.


 
 

ENVI BIC (CECI)

Zapojení občanů a firem do o cirkulární (oběhové) ekonomiky, vedoucí ke snižování produkce odpadu a úsporám energie.


 
 

MSK Digital

Program digitálního rozvoje malých a středních firem.


 
 

TAM

Strategický projekt TAM pomáhá přilákat talentované lidi do Moravskoslezského kraje.


 
 

EFFECT-SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určeným startupům a malým a středním firmám.


 
 
Cíle Regionální Inovační strategie shrnuje dokument RIS:

Potřebujete poradit?

Za RIS je zodpovědná

Adéla Hradilová

Board Member

320
Klientů MSIC
610
Podpořených změnových projektů
62
Klientů v areálu T-Parku
130
Spolupracujících expertů