Zajímá vás regionální inovační strategie! Vybrali jste si totiž sekci, kde naleznete všechny strategické projekty, které spadají pod MSIC.

Naše projekty vycházejí z Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (2021–2027)

Zjistěte, co by vám z naší nabídky nejlépe sedělo:

PODREG

Když se rozvíjí podnikání a podnikavost v regionu
 
 
Více

TAM

Když se lákají talenty zpět do Kraje
 
 
Více

MSK DIGITAL

Když se podporuje digitalizace
 
 
Více

ENVI BIC (CECI)

Když se klade důraz na životní prostředí
 
 
 
Více

PODPORA VÝZKUMU VÝVOJE A INOVACÍ

Když chcete žádat o mezinárodní grant
 
Více

RIS MSK 2021+

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
 
 
 
Více

EVALUACE A ANALÝZY

Informace o průběhu projektu EFFECT-SME
 
 
Více