Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů


Čemu může CECI pomoci:

Zvýší povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůrazní důležitost zapojení občanů
Inspiruje občany k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování
Zviditelní nové udržitelné služby, např. sdílenou ekonomiku, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci
Podpoří snižování produkce odpadu, úspory energie a cirkulárního myšlení

Akční plán CECI

Aktuálně nabízené služby:

Cirkulární skeny

Řešíte své nevyužité skladové zásoby, ekonomickou návratnou ve volných materiálech a jak nakládat s odpady? Díky Cirkulárnímu skenu u Vás ve firmě Vám pomocí nezávislého Specialisty zanalyzujeme prostředí a navrhneme smysluplné využití volného materiálu a odpadu a s tím související finanční úsporu a společenskou odpovědnost. Více v letáku.

Leták ke stažení

CÍLE: Přenos znalostí mezi regiony, aby přinesly více relevantní a účinné politiky pro podporu zapojení občanů do oběhové ekonomiky a sdílené ekonomiky.

AKCE zahrnují meziregionální vzdělávání prostřednictvím tematických workshopů, studií, diskusí u kulatého stolu a návštěv na místě. Budou tvořit základ pro sdílení odborných znalostí a podpoří komunikaci občanů na místní / regionální úrovni. Sdílení „dobré praxe“ přispěje k šíření povědomí o cirkulárním řešení a možnostech šetření zdrojů v celé Evropě.

Jako VÝSLEDEK, budou partnerské regiony vypracovávat akční plány pro předání získaných poznatků o úloze občanů v oběhové ekonomice a nových řešení. CECI bude zvyšovat povědomí veřejnosti vytvářet poptávku po udržitelných službách. Změny ve vzorcích spotřeby budou stimulovat rozvoj obchodních modelů oběhové ekonomiky a vytvářet nová pracovní místa.

Partneři

LAB University of Applied Sciences (FI)
Regional Council of Päijät-Häme (FI)
Provence-Alpes-Côte d’Azur Region (FR)
Goverment of Aragon (ES)
Business Agency Association (BG)
City of Mechelen (BE)
Makesense (FR)

Akce

Již proběhlo:
9. 6. 2021, Cirkulární nákupy a tendry: jak nastavit jejich principy a kritéria [VÍCE INFORMACÍ]
27. 4. – 2. 6. 2021, Jak předcházet vzniku odpadu v domácnosti [VÍCE INFORMACÍ]
21. 4. – 2. 6. 2021, Být environmentálně odpovědnou firmou – série webinářů [VÍCE INFORMACÍ]
19. 5. 2021, Jak na eko úklid domácnosti [VÍCE INFORMACÍ]
24. 3. 2021, Jak na kompostování ve městě [VÍCE INFORMACÍ]
17. 3. 2021, Webinář Environmentálně odpovědná firemní kultura [VÍCE INFORMACÍ]
4.-6. 11. 2020, 3. meziregionální meeting CECI, Ostrava [VÍCE INFORMACÍ]
17. 9. 2020, Workshop: „Udržitelně již od kolébky!“ [VÍCE INFORMACÍ]
27. 8. 2020, Workshop „Nevyhazuj a opravuj!“ [VÍCE INFORMACÍ]
21. 7. 2020, Workshop „Cirkuluj a žij udržitelně!“ [VÍCE INFORMACÍ]
3.-4. 12. 2019, 1. mezinárodní meeting, Lahti (Finsko)“ [VÍCE INFORMACÍ]

Newslettery

Newsletter pro semestr 4 (únor 2021 – červenec 2021) [VÍCE INFORMACÍ]
Newsletter pro semestr 3 (srpen 2020 – leden 2021) [VÍCE INFORMACÍ]
Newsletter pro semestr 2 (únor 2020 – červenec 2020) [VÍCE INFORMACÍ]
Newsletter pro semestr 1 (srpen 2019 – leden 2020) [VÍCE INFORMACÍ]

Materiály ke stažení

CECI poster [STÁHNOUT]
Green Deal & Fit for 55 [STÁHNOUT]
 

Tiskové zprávy

13. 7. 2021, Téma cirkulární ekonomiky nespí: i online doba přinesla zajímavé akce zaměřené na oblast udržitelnosti [STÁHNOUT]
21.1.2021, Do cirkulární ekonomiky se může zapojit každý. Osvědčené projekty budou inspirovat ostatní regiony [STÁHNOUT]
12.11.2020, Třetí meziregionální meeting k projektu CECI [STÁHNOUT]
21.7.2020, Workshop „Cirkuluj a žij udržitelně!“ [STÁHNOUT]
24.1. 2020, Moravskoslezské inovační centrum chce v kraji prosadit bezodpadovou ekonomiku [ODKAZ]

Doba trvání projektu

1.8.2019 – 31.7.2023

Fáze 1    1.8. 2019 – 31.7.2022
Aktivní spolupráce a rozvoj regionálních akčních plánů

Fáze 2    1.1. 2022–31.7. 2023
Navazující implementace akčních plánů

Webové stránky projektu

https://www.interregeurope.eu/ceci/

Sociální sítě


Více informací Vám poskytne

Klára Golabová

klara.golabova@ms-ic.cz +420 724 923 439