Datum: 3 – 4.12.2019
Místo: Lahti, Finsko

V rámci projektu CECI proběhl v prosinci první meeting, který byl organizován hlavním partnerem, a to LAB University of Applied Sciences z Finska. Hlavním tématem byl současný stav. Setkání bylo rozděleno do dvou dnů, v nichž se postupně představili jednotlivý partneři. Každý prezentoval informace týkající se cirkulární ekonomiky a již zavedených příkladů zapojení občanů u nich v regionu. Dále proběhly workshopy a byly představeny příklady dobré praxe. Jedním z nich je formát Hold-up, jedná se o workshop, jehož cílem je pomoct podnikatelům v rozvoji projektů, pomocí kolektivní inteligence všech účastníků a Local Tour, kde lze vidět reálný dopad projektů přímo ve vašem okolí a sdílení zkušenosti s místními obyvateli. Na dalších stránkách byly představeny projekty typu Stroom, který proběhl v Mechelenu (Belgie). Základem je prozkoumání kruhového myšlení mezi obyčejnými muži a ženami a projekt CitiCAP (Lahti), který vyvine nové dopravní služby pro občany, aby se tak snížily emise z dopravy. Více podrobně si o jednotlivých projektech můžete přečíst v 1. Newsletteru.