Vyšel nový Newsletter pro semestr (srpen 2019 – leden 2020). Celé znění si můžete stáhnout a přečíst zde: https://www.interregeurope.eu/ceci/newsletter/Zajímavé body:

  • Dozvíte se více o prvním mezinárodním setkání, které probíhalo ve Finském Lahti. Jsou zde detailně popsány aktivity jednotlivých dní.
  • K dispozici je terminologie, jak je definována cirkulární ekonomika, ekonomika sdílení, zapojení občanů a kdo a jak se může podílet na šíření myšlenky o cirkulární ekonomice.
  • Definovali se požadavky na „dobré praxe“ a jejich kritéria hodnocení
  • Informace o nynější politické situaci ohledně cirkulární ekonomiky v daných regionech.
  • Příklady dobré praxe