Vyšel nový Newsletter pro semestr (srpen 2020 – leden 2021). Celé znění si můžete stáhnout a přečíst zde: https://www.interregeurope.eu/ceci/newsletter/

 
Zajímavé body:

  • V novém Newsletteru, se můžete dočíst především o 3. meziregionálním setkání, které proběhlo celé online.
  • Během setkání jsme si především vyměnili informace o dobrých praxích z různých regionů – z Finska, Belgie a Španělska. Najdete ze inspiraci o projektu Camp2Camp, kdy hlavním cílem je využít znova všechny stany, které zůstanou po proběhlých festivalech, a nebo o Patina recycling centre, které funguje na podobném principu jako naše REUSE Centrum Ostrava, které nedávno otevřelo díky OZO Ostrava.
  • V newsletteru jsou navíc popsány politické situace, jak se staví k problematice „cirkulární ekonomiky“ z jednotlivých regionů (Finsko, Belgie, Španělsko, Bulharsko, Francie a České republika).
  • Využijte i možnost přihlásit se k pravidelnému odběru zde