Vyšel nový Newsletter pro semestr (únor 2020 – červenec 202,) Celé znění si můžete stáhnout a přečíst zde: https://www.interregeurope.eu/ceci/newsletter/

Zajímavé body:

  • Ukázka dobrých praxí od všech partnerů
  • Česká republika – začala pořádat osvětové workshopy pro občany
  • Belgie – novinky, které vzešly ze stakeholder meetingu
  • Španělsko – školní projekt na zvýšení povědomí o cirkulární ekonomice, nový pedagogický nástroj
  • Francie – zorganizovali webinář pro 5000 lidí – rady, jak takový webinář pořádat
  • Finsko – příklad z Finského města Päijät-Häme jak může fungovat sdílená ekonomika, novinky o pořádaném workshopu (udržitelná móda) a sdílení dopravních prostředků