Grantové Poradenství pro inovační programy Horizon Europe

Hledáte možnosti, jak váš business posunout mezinárodním směrem? Ideálním řešením pro vás mohou být grantové programy Evropské komise jako např. Horizon Europe. MSIC nabízí poradenství, které vám pomůže vybrat správný program a připravit projektovou žádost.

Představujeme evropská grantová schémata na podporu start-upů, malých a středních podniků, a midcaps

EIC Accelerator


Cílová skupina
Inovační start-upy MSP


Míra inovativnosti
Vysoká: Výzva zaměřená na komercializaci vědeckých objevů a průlomových technologií


Požadované partnerství
NE


Maximální výše podpory
Grantová složka do 2,5 mil. €, investiční složka 0,5 – 15 mil. €


Výše kofinancování
U grantové složky je výše kofinancování 70 %


Tematická zaměření
Částečně – Health a Green Deal


Úspěšnost
4,4% (údaje z 2014 – 2019)


Proces žádání
Tříkolový: stručná žádost, plná žádost, interview


Uzávěrky
pro plnou žádost: 9. 6. 2021, stručnou žádost je třeba podat nejméně cca 2 měsíce před termínem

KASKÁDOVÉ FINANCOVÁNÍ


Cílová skupina
začínající firmy, MSP, mid-caps


Míra inovativnosti
Střední až vysoká: především digitální inovace, podpora při rozvoji/ zavádění


Požadované partnerství
NE


Maximální výše podpory
10 – 200 tisíc €


Výše kofinancování
Dle výzvy


Tematická zaměření
ANO (záleží na jednotlivých otevřených výzvách)


Úspěšnost
Okolo 30 až 70 % (neoficiální zdroje, 2020)


Proces žádání
Odvíjí se od konkrétní výzvy


Uzávěrky
Odvíjí se od konkrétní výzvy

EUROSTARS 2

POZOR! MOMENTÁLNĚ NEMAJÍ FIRMY V ČESKU MOŽNOST PODÁVAT ŽÁDOSTI DO TÉTO VÝZVY!


Cílová skupina
MSP


Míra inovativnosti
podpora dokončení vývoje inovačního výrobku, technologie či služby s plánovaným uplatněním na trhu do 2 let od ukončení realizace projektu


Požadované partnerství
Minimálně jeden zahraniční partner


Maximální výše podpory


Výše kofinancování
koordinující MSP: 60% z celkových způsobilých výdajů, ostatní uchazeči: 50% z celkových způsobilých výdajů


Tematická zaměření
NE


Úspěšnost
29% (od 2014 do 2018)


Proces žádání
Jednokolová elektronická žádost


Uzávěrky
Pravděpodobně září 2021

TAČR GAMA 2, PP2


Cílová skupina
MSP, který bude projekt řešit samostatně (bez dalších účastníků) a má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice


Míra inovativnosti
Vysoká Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


Požadované partnerství
NE


Maximální výše podpory
1 mil. Kč + každý podpořený projekt získá 24 hodin mezinárodního byznys koučinku


Výše kofinancování
Maximální intenzita podpory na projekt 55 % (4 nákladové kategorie (osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady)


Tematická zaměření
bez omezení


Úspěšnost


Proces žádání
projektový návrh (10 stran), včetně minutového videa


Uzávěrky
21. 7. 2021


EIC Accelerator

Tato podpora inovačních start-upů a MSP s potenciálem k růstu a tvorbě nových trhů se zaměřuje na inovace založené na vědeckých objevech nebo průlomových technologiích, případně v oblastech, kde je nutný patient capital. Je bez tematického omezení, podporovány však nejsou inovace s negativním dopadem na životní prostředí, společenské blaho nebo určené primárně k vojenským účelům. Úroveň technologické připravenosti, tzv. TRL musí být 5/6 nebo vyšší. Podpora je formou kombinovaného financování, kdy grantová složka do výše 2,5 mil. € financuje aktivity, které mají TRL 5/6 – 8 a má inovační charakter. Investiční složka v rozmezí 0,5 – 15 mil. € má financovat především aktivity TRL 9 a výš a týká se uvedení na trh a škálování. První uzávěrka pro plnou žádost je 9. 6. 2021.

Nově jsou povoleny žádosti fyzických osob s úmyslem založit MSP a také subjektů ze třetích zemí s úmyslem založit nebo přemístit MSP do Evropské unie nebo jedné z přidružených zemí ( Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, , Moldavsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina). Je možné zažádat pouze o grantovou složku, a to ve dvou režimech: buď žadatel musí prokázat, že disponuje dostatečnými prostředky pro tržní uvedení a inovace spojené se škálováním (grant only), nebo že je inovace založená na vědeckém objevu/nové technologii a jsou nutné zásadní aktivity v oblasti validace a demonstrace ke zhodnocení tržního potenciálu (grant first). Pro zpracování žádostí program využívá AI platformy, během zpracování žádosti mají žadatelé nárok na koučink.

Hodnocení probíhá ve třech krocích:

1. krok: Stručná žádost
Jde o formulář o 5 stranách, pitch deck a video. První krok nemá časovou uzávěrku a žadatelé dostanou hodnocení do 4 – 6 týdnů výsledek. V něm se dozví, zda má firma vypracovat plnou žádost. V této fázi existuje možnost jednoho opětovného podání, po dalším neúspěchu následuje pauza 12 měsíců (nemožnost podat další žádost).

2. krok: Plná žádost
Zde už platí nutnost podat žádost do stanovené uzávěrky a povinné zpracování pomocí EIC online platformy. V tuto chvíli také žadatelé mohou začít využívat služby EIC kouče. V případě hodnocení GO ve všech kritériích a zároveň od všech hodnotitelů následuje interview. Pokud se v hodnocení vyskytuje NO-GO od jednoho hodnotitele, pak mají žadatelé možnost jednoho opětovného podání do konce daného kroku. Pokud dostanou hodnocení NO-GO od více hodnotitelů, nebo jsou neúspěšní v opětovném podání, následuje pauza 12 měsíců (nemožnost podat další žádost).

3. krok: Interview
Interview následuje 8 – 9 týdnů po uzávěrce. Porota může navrhnout odlišné složení komponent financování. Výsledek se žadatelé dozví za 2 – 3 týdny po interview. Pokud při tomto kroku neuspějí, může následovat udělení Seal of Excellence, opětovné podání přímo do kroku 3 nebo nárok na další koučing.
Existují modality žádostí „Fast-Track“ a „Plug-in“, ve kterých mohou žadatelé přeskočit první krok hodnocení. „Fast-Track“ je pro projekty, které navazují na výsledky projektů financovaných z Horizontu 2020 jako např. Pathfinder, ERC Proof of Concept, EIT. Modalita „Plug-In“ se teprve připravuje a půjde o národní schémata. V Česku bude řešit TA ČR.

Další informace:

PŘÍKLADY ÚSPĚCHU

OP-PLATFORM (ukončený projekt)
Projekt si kladl za cíl přenastavit trh s ortotickými a protetickými pomůckami díky otevřené digitální platformě tak, aby v budoucnu byly dostupné kustomizované 3D tištěné pomůcky pro pacienty se závažnými zraněními, handicapy či civilizačními chorobami. Záměrem byla změna veřejného sektoru skrze demokratizaci a automatizaci procesu výroby O&P pomůcek. V první fázi projektu bylo cílem ověřit proveditelnost business modelu otevřené digitální platformy, včetně pilotního testování. Více o projektu a o dalších úspěšných žadatelích najdete ZDE.


KASKÁDOVÉ FINANCOVÁNÍ

Cílovou skupinou jsou začínající firmy, malé a střední a podniky a mid-caps. Toto financování je specifické svým zaměřením podpory pro tzv. třetí strany, a to formou malých grantů většinou ve výši 10 – 200 tisíc EUR. Nejčastěji se jedná o podpory při rozvoji nebo zavádění digitálních inovací a délka projektů je většinou na 12 měsíců.

Aktuálně otevření výzvy

 1. TRUBLO Open Call 2: Trusted and reliable content on future blockchains (uzávěrka 10. 9. 2021)
 2. X-Europe Open Call 6 – FinTech: X-Europe fosters the growth of the leading European deeptech startups by supporting their close collaboration with investors, corporations, and governments by providing top-notch training, mentorship, matchmaking and enabling attendance at European flagship events (uzávěrka 10. 9. 2021)
 3. DIGIFED – Open call for Digital Challenge: grants of up to € 100k as well as technical and business support for the development of smart applications in Europe (uzávěrka 14. 9. 2021)
 4. METABUILDING: 1st open GROW/HARVEST call for collaborative projects: METAclustering for cross-sectoral and cross-border innovation ecosystem BUILDING for the European Construction, Additive Manufacturing and Nature-Based Solutions industrial sectors’ SMEs (uzávěrka 15. 9. 2021)
 5. ONTOCHAIN Open Call 2 – Protocol suite & software ecosystem foundations: trusted, traceable and transparent ontological knowledge on blockchain (uzávěrka 15. 9. 2021)
 6. SMART4ALL Second FTTE Open Call: Self-Sustained Cross-Border Customised Cyber-physical System Experiments for Capacity Building among European Stakeholders (uzávěrka 15. 9. 2021)
 7. LEAP-RE Joint Call for African-European Collaborative Research and Innovation projects on Renewable Energy (uzávěrka 15. 9. 2021)
 8. COVID-X Open Call #2: COVID-X project aims to provide to competitive and market oriented European SMEs access to knowledge, technology, capital and markets, with the aim to place new products and services in the market with the goals of fighting against the COVID-19 pandemic (uzávěrka 16. 9. 2021)
 9. Innovation vouchers for SMEs – Integration of Embedded technology solutions in Smallsats, Drones and High Altitude Platform systems, for six emerging industries (uzávěrka 22. 9. 2021)
 10. GATEKEEPER 2nd Open Call: smart living homes – whole interventions demonstrator for people at health and social risks (uzávěrka 28. 9. 2021)
 11. WeNet Open Call: involving additional institutions, by increasing the diversity in terms of communities of users and data collected (uzávěrka 30. 9. 2021)
 12. CoAct Open Calls on Gender Equality: Co-designing Citizen Social Science for Collective Action (uzávěrka 30. 9. 2021)
 13. AI4Copernicus 1st Round Open Calls: Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption (uzávěrka 30. 9. 2021)
 14. Open17 Challenge: Citizen Science for Monitoring Climate Impacts and Achieving Climate Resilience (uzávěrka 30. 9. 2021)
 15. NGI Assure 5th Open Call: support for projects that design and engineer reusable building blocks for the Next Generation Internet as part of a complete, strong chain of assurances for all stakeholders regarding the source and integrity of identities, identifiers, data, cyberphysical systems, service components and processes (uzávěrka 1. 10. 2021)
 16. Zero Defects Manufacturing Platform (ZDMP) Open Call 2: ZDMP applications (uzávěrka 1. 10. 2021)
 17. Block.IS Cluster Missions Open Call: Blockchain Innovation Spaces (uzávěrka 22. 10. 2021)
 18. DIGI-B-CUBE: Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking Industries – Continuous Open Call for Co-working Disruption Lab Voucher (uzávěrka 27.10.2021)
 19. DIGI-B-CUBE: Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking Industries – Customised Solution Innovation Vouchers & Prototyping Vouchers (uzávěrka 27.10.2021)
 20. BonsAPPS 1st Open Call for AI Talents: AI-as-a-Service for the Deep Edge (uzávěrka 28. 10. 2021)
 21. Optimising (RDA) Open Science Frameworks and Guidelines in the context of EOSC: European Open Science Cloud (uzávěrka 29. 10. 2021)
 22. Block.IS Cluster Missions Open Call: Blockchain Innovation Spaces (uzávěrka 22.10.2021)
 23. AI4Copernicus 2nd Round Open Calls for Citizens: Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption (uzávěrka 31. 10. 2021)
 24. MPowerBIO Open Call #1 for Bioeconomy SMEs: eM-POWERing SME Clusters to help SMEs to overcome the valley of death (uzávěrka 31. 10. 2021)
 25. BlockStart Open Call #3 for SME adopters of blockchain-based solutions in the areas of fintech, ICT and retail – 2nd cut-off: BlockStart – Helping SMEs take the first steps into the Blockchain (uzávěrka 10. 11. 2021)
 26. METABUILDING: 1st open GROW/HARVEST call for collaborative projects (second round): METAclustering for cross-sectoral and cross-border innovation ecosystem BUILDING for the European Construction, Additive Manufacturing and Nature-Based Solutions industrial sectors’ SMEs (uzávěrka: Q1 2022)
 27. EOSC Future – RDA Open Call External Expert Evaluators: European Open Science Cloud (uzávěrka 22.7.2023)

Další informace:


EUROSTARS 2

Cílovou skupinou programu Eurostars 2 jsou malé a střední podniky s vlastní výzkumnou činností, které mají navázanou spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem (konsorcium 2 a více partnerů z 2 a více států). Podpora v tomto programu je soustředěna na dokončení vývoje inovačního výrobku, technologie či služby s plánovaným uplatněním na trhu do 2 let od ukončení realizace projektu. V projektu vždy vystupuje 1 partner (MSP) jako koordinátor, tomu je hrazeno 60% z celkových způsobilých výdajů. Ostatní uchazeči (MSP, výzkumné instituce, univerzity) mohou obdržet 50%
– ostatní uchazeči: max 50% z celkových způsobilých výdajů
– maximální celkový rozpočet činí 1,4 milionů EUR, jeden uchazeč může ročně čerpat max. 160 000 EUR
– Délka trvání – maximálně 36 měsíců
– Uzávěrka – 4. února 2021

PŘÍKLADY ÚSPĚCHU

PRINT3D CONTACTS (Ukončený projekt)
Firma Advacam s.r.o. a Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze se spojili s německou firmou speCTive GmbH a univerzitou ve Freiburgu a společně se věnovali vylepšení a demonstrování nové technologie pro tisk kovových čipů na desky plošných spojů chip to chip kontaktů. Cílem byla také výroba MediPix pixelových radiačních detektorů s fotonovým počítáním, které jsou odolnější vůči mechanickým, tepelným a chemickým vlivům. Více o projektu i o dalších úspěšných žadatelích se dozvíte ZDE.

HYDROSENSE – Autonomně se pohybující platforma pro monitorování bývalých důlních jam (Projekt, který právě běží)
Cílem projektu je vyvinutí autonomní plovoucí měřící platformy s vlastním systémem navádění, kterou bude možno použít pro každodenní měření a vyhodnocování detekovaných parametrů k určení kvality vody v jezerech vzniklých rekultivací bývalých průmyslových míst, stejně jako v mělčích vodních nádržích obecně. Platforma by rovněž měla umožňovat úřadům a jednotlivcům zodpovědným za údržbu zmíněných vodních nádrží vykonávat základní úkony údržby. Tento systém pro monitorování a vyhodnocení získaných dat představuje z komerčního hlediska světovou novinku. Více o projektu i o dalších úspěšných žadatelích se dozvíte ZDE.

Další informace:


TAČR GAMA 2, PP2

CO BUDE PODPOROVÁNO?
Zpracování studie proveditelnosti (výsledek typu O) za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti inovace, neomezená volba tématu

JAK ZAŽÁDAT?
Skrze projektový návrh (10 stran), včetně minutového videa
3 mezinárodní hodnotitelé, 3 hodnotící kritéria: 1. Excelence, 2. Dopad, 3. Implementace
Lhůta pro podání návrhů projektů
3. 6. 2021 – 21. 7. 2021
Termín vyhlášení výsledků
do 30. 9. 2021
Délka projektu
6 měsíců
Alokace
30 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
1 mil. Kč, každý podpořený projekt získá 24 hodin mezinárodního byznys koučinku
Maximální intenzita podpory na projekt
55 % (4 nákladové kategorie (osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady)

Parametry výzvy ZDE


ČASTÉ DOTAZY

KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST O EVROPSKÉ GRANTY?
Obecně mohou zažádat o grantovou podporu podniky různých velikostí, ale i obce, kraje, ministerstva, neziskové organizace, výzkumná centra, univerzity a jiné entity. Záleží vždy na konkrétním programu, který jasně definuje cílovou skupiny a podmínky pro žadatele.
V případě podpory inovací pod rámcovým programem Horizon Europe vybíráme programy zaměřené na malé a střední podniky (MSP), start-upy a začínající firmy.

JAK VYPADÁ PROCES ZÍSKÁNÍ EVROPSKÉHO GRANTU?
Jednoduše řečeno vypadá proces z pohledu žadatele takto:
· Žadatel reaguje na výzvu, která odpovídá investičnímu záměru jeho firmy/start-upu a zároveň splňuje nároky kladené v podmínkách výzvy
· Účastní výběrového řízení, které může být různě náročné, může mít různý počet požadavků a kol. Složitost se odvíjí od míry inovativnosti a velikosti projektu, počtu partnerů apod. Některé výzvy mají dané termíny uzávěrek, jiné jsou otevřené celoročně.
· Pokud je žádost schválena, přistupuje se k realizaci projektu. Výzvy mají stanovené podmínky a formu čerpání grantu (pre-financování, finanční reporty, monitoring aj.)

JAK POZNÁM, KTERÝ GRANT JE PRO MŮJ ZÁMĚR TEN PRAVÝ?
Pokud si ani po přečtení podmínek výzvy nejste jistí, který grant pro váš záměr vhodný a zda splňujete všechny požadavky, můžete se obrátit na MSIC s žádostí o konzultaci, v rámci které vám poradíme, jak s vašim záměrem nejlépe naložit.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI EVROPSKÝMI GRANTY A NÁRODNÍMI PROGRAMY NA PODPORU INOVACÍ?
Evropské projekty obecně vyžadují vyšší míru inovativnosti než národní programy. Pokud je vašim záměrem spíše upgrade než vysoce riziková inovace, můžete se podívat, zda jej nepodpořit z národního programu OP PIK/OP TAK (Aplikace, Inovace, Inovační vouchery) či programů TAČR jako např. program TREND, který financuje projekty obsahující výzkumnou/vývojovou část. Dále je možnost inovace podpořit z programu EUREKA, který reprezentuje evropskou značku, ale je financován z národních zdrojů. U nás spadá pod MŠMT a míra inovativnosti projektů je střední. Mezinárodní granty vám mohou zajistit prestiž, přístup k partnerům a novým trhům, škálování vašich produktů a služeb. Jistě budou neocenitelnou zkušeností, která posune vaši firmu kupředu.

JAK VYSOKOU PODPORU MŮŽU ZÍSKAT?
Výše podpory záleží na složitosti a velikosti projektu a může se pohybovat až ve výši několika milionů €.

PLATÍ SE PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY?
Podání žádosti není spojeno s poplatky, ale je časově a administrativně náročné. Stejně administrativně a časově může být náročná i koordinace velkých projektů financovaných z Horizon Europe.

JAKOU MÁM ŠANCI USPĚT?
Úspěšnost v rámci jednotlivých programů se liší. Obecně největší šance mají firmy v méně známém kaskádovém financování, kde se hovoří až o 70% míře úspěšnosti, naopak např. programem EIC Accelerator projde jen 5% žadatelů.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI?
Obecně platí pravidlo, že je třeba, aby byl projekt v souladu se zvolenou výzvou. Důležitá je jeho formulace, podložení relevantními argumenty a zdroji, logický rámec, jeho technické, personální a logistické zajištění, v neposlední řadě také, zda vychází ze skutečných potřeb daných subjektů a zda vytváří logický celek naplňující cíle daného grantového programu. Je tedy dobré v začátcích spolupracovat s někým, kdo programy detailně zná a pomůže vám vaše záměry dobře popsat a nastavit.

MŮŽU O GRANT ŽÁDAT S JIŽ ZAPOČATÝM PROJEKTEM?
Zde opět záleží na konkrétní výzvě. Jednoduše řečeno ale platí, že granty mají rozvíjet smysluplné aktivity a obvykle se nevytváří projekty s cílem dotaci získat, ale naopak – daný záměr přiblížit některé z výzev.

JE TŘEBA ZAVÁDĚT NOVÉ PROCESY VE FIRMĚ PO DOBU ČERPÁNÍ GRANTU?
Není, pouze pokud taková inovace není cílem samotného projektu.

ZNAMENÁ PRO MĚ ZÍSKÁNÍ GRANTU NĚJAKÉ ZÁVAZKY?
Ano, programy vyžadují různou míru účetních aktivit, tedy dokládání vynaložených prostředků, monitorování a průběžné reportování dosažených výsledků.

JAK NÁROČNÁ JE ADMINISTRATIVA SPOJENÁ S REALIZACÍ PROJEKTU?
Je přímo úměrná velikosti a složitosti projektu. Záleží na tom, kolik partnerů je v projektu zapojeno, na jaké časové období je projekt naplánován, kolik aktivit je navrženo aj.

JSEM OSVČ, MŮŽU ZÍSKAT PODPORU?
U výzvy EIC Accelerator nově platí možnost podání žádosti pro OSVČ, je však podmíněna plánem založit podnik v EU nebo v přidružených zemích.

Více informací Vám poskytne

Adéla Hradilová

adela.hradilova@ms-ic.cz +420 724 815 337