EFFECT-SME

Enhancing and Facilitating Funding Evaluation and data Collection Techniques focused on startups and SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určeným startupům a malým a středním firmám.


CÍLE: Programy podpory zažívají v posledních letech napříč evropskými inovačními centry boom. Centra dokážou služby nabídnout více firmám, dochází také k jejich diverzifikaci na základě cílové skupiny i témat. Strategická páteř ekonomiky, malé a střední firmy, potřebují efektivní podporu při rozvoji i adaptaci na nové podmínky okolního světa (průmysl 4.0, automatizace a digitalizace, cirkulární ekonomika apod.). Odpovědět na otázku, které programy pomáhají firmám nejlépe, se snaží právě projekt EFFECT-SME, a to díky vzájemnému učení, tzv. peer-learning s ostatními inovačními centry napříč Evropou i přes sdílení dobré praxe.

Mezinárodní tým se bude snažit o reakci na výzvy současné praxe, která se potýká zejména s chybějícími financemi i nedostačující technickou a personální kapacitou inovačních center provádět evaluace. Projekt samotný se tak věnuje tématu evaluací, jeho cílem je však pracovat s výsledky směrem do budoucna. Lepší evaluace totiž umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.

Z peer-learningových setkání vznikne návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí. V plánu jsou diseminační workshopy a jiné akce, které pak pomohou výsledky projektu rozšířit do inovačních center po celé Evropě.

HLAVNÍ VÝSLEDEK PROJKETU: Design Option Paper

[STÁHNOUT]

Tato metodika vás provede procesem vytváření vašeho vlastního evaluačního procesu pro programy podpory malých a středních podniků nebo startupů, které poskytují inovační centra nebo jiné organizace na podporu podnikání. Jeho využitelnost je však daleko širší – můžete si nastudovat první část a dozvědět se více o evaluacích obecně, nebo využít navržené postupy také pro sledování dopadů jiných aktivit.

Evaluace vašich aktivit je nejen nezbytným, ale také náročným úkolem. Roste poptávka poevidence-based policy – hmatatelných výsledcích a silných argumentech za uskutečněnými akcemi. Lepší hodnotící procesy vám tedy umožní takové argumenty systematicky mapovat a sbírat v rámci historické řady. Zároveň metodika nastiňuje, jak upravit a redesignovat podporu pro firmy a cíleně reagovat na jejich potřeby.

Podívejte se také na EFFECT-SME šablonu na platformě MIROVERSE  – je doplňujícím výsledkem projektu, který má celý design evaluace výrazně usnadnit. Nad šablonou můžete pracovat sami i v týmu.

AKCE
Peer-learningový workshop 1 (květen 2021): zaměřený na evaluaci programů podpory pro start-upy

Peer-learningový workshop 2 (říjen 2021): zaměřený na evaluaci programů podpory pro zralé firmy

Peer-learningový workshop 3 (leden 2022): zaměřený na tvorbu hlavního výstupu – Design Option Paper

Finální konference projektu (17. 3. 2022) zaměřená na diseminaci výsledků projektu

Partneři

Do projektu jsou zapojena špičková a na evropské úrovni uznávaná inovační centra Steinbeis 2i (Stuttgart) a Fundación para el Conocimiento Madri+d (Madrid). V České republice se zapojí jako třetí strana Slezská univerzita v Opavě, která poskytne odbornou podporu v oblasti evaluací programů podpory firmám a také facilitaci pracovních diskusí a skupin v rámci chystaných peer-learningových workshopů. Dále se bude MSIC opírat o spolupráci v síti inovačních center v rámci platformy Platinn.cz.

Steinbeis 2i (DE)
Fundación para el Conocimiento Madri+d (ES)
Slezská univerzita v Opavě (CZ)

Doba trvání projektu

1.4.2021 až 31.3.2022

Tiskové zprávy

6.4.2021, MSIC povede svůj první mezinárodní projekt financovaný z programu Horizon2020.
Řeší evaluace dopadů u programů podpory pro firmy [STÁHNOUT]

4.4.2021, MSIC vytvořil metodiku pro efektivní evaluace programů podpory pro firmy [STÁHNOUT]


Projekt byl podpořen ze zdrojů Evropské komise, programu Horizont 2020 pod číslem Grantové dohody 970893 — EFFECT-SME — H2020-INNOSUP-2018-2020 / H2020-INNOSUP-2018-2019-05.


Více informací Vám poskytne

Adéla Píchová

adela.pichova@ms-ic.cz +420 608 078 838