Program digitálního rozvoje malých a středních firem

Řešíte nedostatek času z důvodů opakujících se činností? Potřebujete zrychlit průtok zakázek firmou? Nevíte, jak s digitalizací začít? Chcete vědět, jak na tom je vaše firma s digitalizací v porovnání s ostatními firmami z ČR? Potřebujete ve firmě experty na digitalizaci? Implementovali jste prvky digitalizace ve své firmě a chcete sdílet své zkušenosti?

Právě k tomu je určen strategický projekt MSK DIGITAL!

AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ SLUŽBY V RÁMCI MSK DIGITAL

1. SMEDIGI

Pořádáme osvětová školení pro seznámení se s digitalizačními nástroji i expertní školení (do detailů) pro digitalizační strategie. Rozvíjíme povědomí a networking na online i off-line konferencích s digitalizačními tématy. 

2. Digitální audit

Ve spolupráci s nezávislými experty provádíme digitální audity firem. Hledáme úzká místa firmy v oblasti digitalizace, kde lze za malé peníze ušetřit větší množství zdrojů a času. Poskytujeme srovnání digitálního stavu firmy v různých oblastech oproti ostatním firmám v ČR (anonymizovaně). Více informací [.pdf]

3. DigiUP

Pomáháme firmám s přípravami změnového projektu v oblasti digitalizace. Umíme najít a spolufinancovat vhodného specialistu, který díky svým zkušenostem a pohledu zvenčí dokáže firmě poradit s optimálním nastavením změnového projektu. Více informací [.pdf]

4. Stavební dozor digitalizace

Předcházíme chybám při implementaci digitalizačních nástrojů. Poskytujeme nezávislé specialisty, kteří dokážou při hledání integrátora, vyjednávání a následné implementaci hájit zájmy dané firmy a postarat se o završení projektu bez komplikací. Více informací [.pdf]

5. Malá firma budoucnosti

Tvoříme fyzický demonstrátor, který malým firmám představuje různé digitalizačních nástroje a poukazuje na jejich přínosy a výzvy spojené s jejich zavedením.

6. DIH Ostrava

Pracujeme na přípravě Evropského Digitálně inovačního hubu, který bude dále rozvíjet zavádění digitalizace, HPC a umělé inteligence ve firmách v MSK na základě spolupráce řady expertních partnerů.

7. PRAXE^2

Připravujeme studenty technických oborů pro nástup do praxe v oblasti digitálního vývoje produktu.

8. DIGI ROADSHOW

Praktický workshop zaměřený na řešení konkrétního problému v oblasti digitalizace pro danou firmu za přítomnosti vybrané skupiny expertů.

Pro koho jsou služby programu MSK Digital určeny?

Pro všechny firmy v Moravskoslezském kraji mající zájem o zvyšování vlastní konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje digitalizace svých procesů.

Máte zájem být s námi v pravidelném kontaktu?


Více informací Vám poskytne

Martin Jurek

martin.jurek@ms-ic.cz +420 731 701 784