Cirkulární Sken 1

Hledáte nové cesty jak firmě ušetřit provozní náklady? Není vám lhostejné životní prostředí? Chcete být trendy a získat konkurenční výhodu? Připravit se na legislativní změny?

 • snížení nákladů ve firmě
 • příprava na Green Deal
 • plně hradí MSIC

Co služba řeší

Tok materiálů a energií

Cirkulární Sken 1 Vám umožní komplexně zhodnotit tok materiálů a energií ve Vaší firmě.

Zvýšení konkurenceschopnosti

Definuje oblasti, kde můžete ušetřit své finanční zdroje, či dokonce budovat ekonomickou návratnost. Štíhlejší chod firmy, využití levného zbytkového materiálu, či zapojení do jeho oběhu. To vše Vám dá náskok před Vaší konkurencí.

Připravenost na Green Deal

Vyřešíte s předstihem budoucí závazky dané legislativou. Veřejné zakázky, subdodavatelské řetězce, všude tam se zvyšuje tlak na úspory materiálů a energií. Buďte stabilní firmou budoucnosti.

Ekologická odpovědnost

I výrobní firma může mít pozitivní dopad; naučíme Vás využívat materiály odpovědně.

Jak to probíhá

1.

Pomůžeme Vám vybrat nezávislého specialistu vhodného pro Váš obor

2.

Specialista zanalyzuje připravenost firmy pro nové oběhové modely energií a materiálů.

3.

Společně s Vámi definuje oblasti a materiály, které mají potenciál k nalezení úspor či vylepšení.

4.

Specialista vypracuje interní report, který Vám pomůže realizovat klíčové změny.

5.

Dle Vašeho uvážení Vám pomůžeme navržené změny realizovat v rámci Cirkulárního Skenu 2.

Komu je služba určená

 • výrobní firmy, pro které je klíčové využití materiálů a energií
 • firmy, řešící odpad z výroby a nevyužité materiály
 • pouze pro firmy z Moravskoslezského kraje
Stáhněte si leták

Časté dotazy

Specialista Vám věnuje 20 hodin; ze strany firmy je třeba počítat s adekvátní součinností. Konkrétní časová dotace je závislá od velikosti provozu a připravenosti vstupních dat k analýze.

Náklady na nezávislého specialistu hradíme my. Ze strany firmy je pouze třeba uhradit DPH, které je možné si posléze odečíst.

Výstupní analýza je pro Vaše interní použití nebo případnou realizaci navržených změn v rámci Cirkulárního Skenu 2. Mlčenlivost je garantována. Výsledek spolupráce nikam nereportujeme, pouze Vám ukáže cestu jak být odpovědnější firmou.

Doporučujeme pokračovat Cirkulárním Skenem 2, který Vám zajistí realizaci potřebných řešení. Rádi s Vámi zůstaneme kontaktu, připraveni pomoci.

Ale už teď můžete využívat náš „material market“ Rondl, což je e-shop nevyužitého materiálu. Můžete se do něj také zapojit a vrátit do oběhu své suroviny.

V zahraničí, směrem na západ, je cirkulární ekonomika velké téma a celá tato oblast zažívá velký rozkvět. U nás doma v tomto směru máme co dohánět a české respektive moravskoslezské firmy v tomto ohledu nejsou dostatečně konkurenceschopné. Věříme, že společně to můžeme změnit.

Máte zájem? Napište nám!

Vašemu dotazu se bude věnovat Klára Golabová.

  Nejste si jistí,
  jak Vám můžeme pomoci?

  Tereza Skoumalová

  tel 771 148 975 ( Po-Pá: 9:00 - 15:00 )