Inovační voucher

Řešíte ve firmě design nového produktu nebo jen chcete vylepšit ten stávající? Chcete vytvořit funkční vzorek či prototyp nového produktu? Víte, že by vaši firmu posunul seniorní zaměstnanec, ale nedokážete ho zaplatit? S tím vším vám pomůže inovační voucher. Získejte až 1 000 000 Kč na

 • nový design produktu,
 • funkční vzorky a prototypy nebo
 • osobní náklady na nově vzniklé pracovní místo účelově vytvoření pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací

Co služba řeší

Financování designu produktu

Vyvinout zcela nový produkt, nebo zásadním způsobem re-designovat ten stávající, je v určitých fázích podnikání klíčové, přesto to nemusí být dostupné. S financováním vám pomůžeme a uhradíme vám 80 % nákladů.

Prostředky na zkušeného zaměstnance

Cílem je vytvoření nového pracovního místa tzv. InnoBoostera. Jedná se o zkušeného pracovníka, kterého žadatel zvažuje zaměstnat. InnoBosterem může být technik, vývojář, obchodník, marketingový specialista apod.

Podpora tvorby funkčních vzorků a prototypů

S podporou inovačního voucheru je pro malé a střední podniky mnohem jednodušší a přístupnější vytvoření prototypu či funkčního vzorku nového produktu.

Pro koho je služba vhodná

 • malé a střední podniky
 • sídlo, pobočka nebo provozovna v MSK (v případě OSVČ místo podnikání)
 • nevyčerpaná podpora de-minimis

Časté dotazy

Prostřednictvím inovačního voucheru můžete využít získané finanční prostředky na nákup služeb souvisejících se zajištěním přístupu k výzkumnému zařízení a testování či měření vlastností produktu a s vývojem/návrhem/tvorbou nového produktu nebo služeb (např. prototypu, funkčního vzorku, užitného designu) či zvýšení funkčnosti produktu nebo služeb. Dále je možné prostředky využít na pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení související s novým produktem apod.), pořízení nehmotného majetku (např. nákup práv duševního vlastnictví) a pořízení materiálu (např. materiál související s tvorbou nového produktu).

Také je možné uplatnit osobní náklady na nově vzniklé pracovní místo účelově vytvořené pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Podpora je poskytovány ve výši 80 % ze způsobilých výdajů, příjemci tak musí uhradit 20 % způsobilých výdajů ze svých prostředků.

Je možné získat pouze jeden inovační voucher, zároveň je ale možné požádat také o Voucher pro rozvoj podnikání.

Spuštění výzvy se předpokládá v druhé polovině roku 2023. Pokud vyplníte tento dotazník, určitě Vám dáme včas vědět.

Máte zájem? Napište nám!

  Partnerem služby je

  Více informací vám poskytne

  Lukáš Stavěl

  ( Po-Pá: 9:00 - 15:00 )