Voucher je určen pro začínající podnikatele, kteří mají potenciál a ambici stát se kvalitní regionální firmou. Je vhodný pro obvyklejší podnikatelské obory jako jsou gastro, služby, řemesla, apod. VZF není oborově omezen.

Lhůta pro podávání žádostí je od 17.01. do 23. 3. 2022 14:59:59 hod.

Stáří IČ:

max. 2 roky

Výše finanční pomoci:

50 000 – 120 000 Kč

Spolufinancování:

75:25

K ČEMU LZE VOUCHER PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY VYUŽÍT?

Voucher pro Začínající Firmy lze využít např. na výrobu funkčního vzorku/prototypu, nákup služeb (př. marketing, daňové a účetní poradenství, expertní analýza, apod.), nákup vybavení, specializované vzdělávání, apod.

Pokud máte zájem o informace k Voucheru pro začínající firmy, napište nám na sebe kontakt na e-mail: irena.hluchnikova@ms-ic.cz

PRO KOHO JE VOUCHER PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY URČEN?

Je určen pro začínající podnikatele, kteří svou myšlenku přetavili ve smysluplný podnikatelský záměr, ověřili si, zda o jejich produkt/službu je a bude zájem a rozhodli se vstoupit na trh. Teď potřebují pomoc, ať už formou zpětné vazby, rady nebo finanční podpory.

Podrobné podmínky aktuální výzvy naleznete včetně žádosti zde.

NÁVOD PRO REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

Moravskoslezský kraj spolu s MSIC opět vytvoří videoinstruktáž, která vám pomůže přihlásit se dotačnímu programu InnoBooster, sledujte náš YouTube kanál.

JEDNÁ SE O DOTACI NEBO NEJEDNÁ?

Voucher pro začínající firmy (VZF) je součástí dotačního programu Podpora podnikání v MSK, kdy Krajský úřad Moravskoslezského kraje alokuje finanční prostředky na dotační tituly zahrnuté v tomto programu. Přesto to není dotace v pravém slova smyslu. V tomto programu nejde o to podpořit pěkně napsaný projekt. Jde o to najít zajímavé, životaschopné projekty/firmy, které budou podpořeny, když prokáží své kvality, aby mohly rychle validovat a vstoupit na trh, nebo se rychleji rozrůst a poskytnou pracovní místa a v neposlední řadě se podílet na celkovém rozvoji Moravskoslezského kraje.

Jak probíhá spolupráce

V ideálním případě probíhá spolupráce v těchto krocích:

1. krok: konzultace

Doporučujeme navštívit některého z našich partnerů, které najdete pod hlavičkou Start Up Hours. V rámci první konzultace svůj podnikatelský záměr představíte a získáte první zpětnou vazbu. Možná uslyšíte, že ještě nejste na proces výběru v rámci VZF připraveni a budou Vám nabídnuty jiné formy pomoci, abyste své podnikatelské sny nevzdali. Možná dostanete spoustu podnětů ke zlepšení, což Vám může zvýšit šance na úspěch. Možná se dozvíte, že má Váš podnikatelský záměr mnohem větší potenciál, než jste si dosud mysleli. V každém případě odborný konzultant Vám poskytne kvalifikovanou zpětnou vazbu, pomůže Vám zařadit se do správného programu a po domluvě Vám může pomoci s vypracováním Business Canvasu (B-canvas).

2. krok: vypracování business canvasu

Vyplňování B-canvasu Vám pomůže ujasnit si veškeré detaily Vašeho podnikatelského záměru tak, abyste především Vy měli v začátcích Vašeho podnikání jasno a vyvarovali se nejčastější chyby začínajících podnikatelů, čili učení se za pochodu formou „pokus-omyl“. Zároveň je to v první chvíli jediný podklad, ze kterého jsou hodnotitelé schopni pochopit Váš podnikatelský záměr. Určitě doporučujeme dbát na to, aby byl B-canvas srozumitelný, stručný a jasný.

3.krok: přihlášení do programu

Přihlášení do dotačního programu probíhá přes stránky KÚ MSK, kde je také kontrolována formální správnost přihlášek. V I. kole hodnocení už B-canvasy hodnotí výběrová komise, která vybírá ty nejlepší projekty. V II. kole hodnocení je prostor pro doplňující otázky a informace. Doporučujeme připravit si předem dvouminutové shrnutí, které okamžitě zaujme (tzv. elevator pitch) a na to navazující prezentaci.

4. krok: realizace

V daném časovém rozmezí (cca. 1 rok) a na základě Vámi promyšlených a předem definovaných kroků realizujete Váš podnikatelský záměr. Po dobu trvání realizace je možné domluvit se na využití služeb expertů z různých oborů a posunout tak podnikatelský záměr o velký kus dopředu. Součástí účasti v programu VZF je poskytnutí zpětné vazby, abychom naše programy mohli stále zlepšovat.

Finanční podpora: Voucher pro začínající firmy

V rámci VZF je možné získat podporu 50 000 – 120 000,-Kč.
Bližší informace na stránkách Moravskoslezského kraje ZDE!

Kdo projekty hodnotí?

V I. a II. kole hodnotí projekty zkušení, námi v mnoha jiných programech prověření, hodnotitelé z řad podnikatelů, kteří velmi dobře znají začátky podnikání, prošli si několika fázemi vývoje vlastní firmy, mají za sebou své podnikatelské úspěchy i pády a ví přesně, čím si začínající podnikatelé prochází. Dokážou vidět silné a slabé stránky projektu, předvídat následky předem nepromyšlených „úzkých míst“ a umí poskytnou zpětnou vazbu/doporučení, jak se chybám vyvarovat dříve, než ztratíte spoustu času a v horším případě i peněz. Možnost využít Start Up Hours a setkání s hodnotiteli jsou hlavní přidané hodnoty dotačního programu Voucher pro Začínající Firmy.

Více informací Vám poskytne

Irena Hluchníková

irena.hluchnikova@ms-ic.cz +420 770 661 099