O MSIC

Smyslem existence Moravskoslezského inovačního centra (dále jen MSIC) je rozvoj inovačního ekosystému a zlepšování podnikatelského prostředí. Poskytujeme služby a programy, které pomáhají růst a inovovat malým a středním firmám a startupistům. Klíčovými prvky jsou kvalitní vzdělávání, výzkum a vývoj a spolupráce na nových technologiích, jejich implementaci a zavádění do firem.

Co MSIC přináší kraji

 

  • Globální ekonomickou konkurenceschopnost.
  • Rychlejší růst firem díky nabízeným službám.
  • Vznik nových pracovních míst.
  • Více talentovaných lidí v regionu.
  • Inspiraci k rozjezdu vlastního podnikání.

Podporujeme podnikatele, aby prostřednictvím inovací vytvářeli vysokou přidanou hodnotu, pod vlastní značkou ji prodávali do celého světa a tím přinášeli bohatství zpět do kraje. Rychle rostoucí firmy, které mají potenciál vytvářet nová pracovní místa, inspirují další jedince k rozjezdu podnikání a tím mění vnímání Moravskoslezského kraje od místa zaměřeného na tradiční průmysl ke globálně ekonomicky konkurenceschopnému regionu. Chceme, aby se lidem v našem kraji dobře dařilo a neodcházeli za prací a seberealizací jinam.

Čeho chceme dosáhnout?

 

Chceme zvýšit počet místních podnikatelů, ale také firem s vysokým potenciálem růstu a aspirací prodávat světu nové produkty a služby. MSIC je katalyzátorem vzniku a rozvoje hospodářských aktivit. Propojujeme firmy s veřejnými organizacemi (zejména v oblasti vědy a výzkumu) a tím do ekosystému přinášíme nové impulzy a formy spolupráce.

Naší rolí je poskytovat služby, které v kraji nejsou spontánně nabízeny nebo nejsou nabízeny v požadované kvalitě, dostupné ceně či za jiných relevantních podmínek. Doplňujeme komerční nabídku a přispíváme ke zlepšení prostředí pro podnikání a inovace v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Naše cesta

 

V roce 2017 jsme vznikli transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. Za uplynulých 7 let se nám podařilo zvýšit objem poskytovaných služeb, počet pozitivních změn u podnikatelů i celkový dopad na podnikání v kraji. Dohromady jsme realizovali přes 1150 změnových projektů, které se dotkly více než 500 klientů se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.

Daří se nám objevovat firmy s vysokým potenciálem růstu a přidanou hodnotou pro kraj. Pomáháme jim na globální trhy a zvyšovat tempo jejich růstu. Propojujeme relevantní subjekty, zvyšujeme konkurenceschopnost a ambice firem v celém kraji.

Poskytujeme zázemí firmám s vlastním výzkumem a vývojem. V T-Parku jich je aktuálně 83 % a i nadále chceme v budoucnu udržet jejich vysoký podíl. Polovina zasídlených klientů také využívá možnosti spolupracovat s univerzitami.

 

Našimi zřizovateli jsou

Regionální Inovační Strategie

Podnikavý Region

Podnikavý Region

Talent Attraction Management

Talent Attraction Management

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů