Projekt TAM

TALENT ATTRACTION MANAGEMENT
  • Lákání talentovaných lidí do kraje
  • Rozvoj místních talentů

Strategický projekt Talent Attraction Management (TAM) pomáhá přilákat talentované lidi do Moravskoslezského kraje. Pomocí pracovní skupiny vytváří konkrétní projekty, které naplňují strategické cíle:

Ostrava Expat Centrum

OSTRAVA EXPAT CENTRE

Ostrava Expat Centre je informačním servisem a komunitním partnerem cizinců pracujících, studujících či podnikajících v Moravskoslezském kraji.


mta

MTA

Moravskoslezská technologická akademie, z.s. (MTA) je organizace s ambicí být lídrem v inovacích pro odborné vzdělávání. Vyvíjí moderní vzdělávací pomůcky pro učitele odborných předmětů. Zajišťuje vzdělávání učitelů a podporuje podnikavost na středních školách.


EduBox

EDUBOX

Hlavním výstupem programu EduBox (Effective Education system of digital tools for VET in technical sectors) jsou vzdělávací moduly, tzv. EduBoxy, které usnadňují výuku učitelům odborných předmětů na středních školách.


EduBox

FANS – From Adaptation to New Skills and self-employment

Projekt FANS – From Adaptation to New Skills and self-employment – se zaměřuje na zvyšování kompetencí a výměnu zkušeností Business Support Organizations (organizací podporujících podnikání) za účelem řešení přijímání a integrace cizinců.


COOL VALLEY

Cool Valley, nový 3D prostor pozornosti, platforma pro networking, PR, eventy, brand značek z Moravskoslezského kraje.


Business Kemp

BUSINESS KEMP

Business Kemp, pobytový kemp pro středoškoláky, kdy během 4 dní ze svého podnikatelského nápadu připraví podnikatelský záměr.


INOVAČNÍ SAFARI 

Inovační safari přináší do základních, střední a vyšších odborných škol téma podnikavosti. Interaktivní formou učí studenty, jak s pracovat v celé šíři oblastí od udržitelnosti, přes digitalizaci, až po business. 

Více informací vám poskytne

Alena Danielová

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů