Podnikavý Region

Cílem projektu PODREG je zvýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji.
  • Vyšší počet podnikatelů v kraji
  • Větší procento pracovníků ve výzkumu a vývoji
  • Růst mezd v našem regionu

PODREG motivuje k podnikání všechny obyvatele napříč krajem, podporuje zajímavé projekty a snaží se o nalezení technologických a inovačních špiček. Aby byl v rámci MSK dosah pomoci co největší, spojili jsme se s dalšími organizacemi podporujícími podnikání, vytvořili Start Up Community a společně pomáháme startupům, začínajícím podnikatelům či malým a středním podnikům zefektivnit jejich podnikatelské začátky.


Startup Community 

Pravidelné setkávání aktérů, kteří kultivují podnikání v Moravskoslezském kraji. Samospráva, místní akční skupiny, neziskové organizace, zástupci vysokých škol i profesionální konzultanti, mentoři a koučové – ti všichni se scházejí, aby společně koordinovali aktivity na poli podpory podnikání a podnikavosti. 


CEE Startup Network 

Přeshraniční platforma propojující business support aktéry v Moravskoslezském kraji, Žilinském kraji a Slezském vojvodství. Budujeme silné a mezinárodně konkurenční startupové prostředí, z kterého může těžit každý: startupy mohou získat přístup k různým službám podpory podnikání, vstoupit na zahraniční trhy, využít cenné kontakty na mentory, investory a získat zpětnou vazbu na svůj business plán. Na druhé straně, díky start-upům mohou korporace najít nová originální řešení svých výzev, získat kontakt na talentované podnikatele a objevovat nové investiční příležitosti. Pracujeme na tom, aby se svět dozvěděl o všech nadaných lidech a podnikatelích v participujících regionech a ukázal zdejší dynamicky se rozvíjející prostředí. Začni to v MSK

Projekt Začni to v MSK se zaměřuje na podporu začínajících podnikatelů a startupů prostřednictvím kvalitních individuálních konzultačních a mentoringových služeb (například design sprinty, nebo Startup expand). Kombinace desítky různorodých opatření nabízí komplexní a cílený přístup k podpoře rozvoje a růstu těchto nových subjektů na podnikatelské scéně v MSK, který tradičně ve srovnání s ostatními regiony v ČR zaostával v počtu podnikatelů. Aktivity umocňují změny v tomto vývoji a synergicky zapadají do transformačních snah v regionu. Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.Startovárna

Stojíte na začátku své podnikatelské cesty a cítíte, že vám chybí zkušenosti a průvodci, kteří by vás provedli labyrintem podnikání? Potřebujete konkrétní dovednosti a znalosti, jak svůj nápad nejen rozvinout, ale i úspěšně uvést na trh? Startovárna je tu právě pro vás. 


Podnikatelské vouchery

Chcete začít podnikat nebo posunout svou firmu na vyšší úroveň? Nechte své nápady ožít s podnikatelskými vouchery. Díky Voucheru pro rozvoj podnikání snadno ověříte svůj podnikatelský záměr, nastavíte business plán nebo pořídíte nové stroje. Inovační voucher vám umožní vytvořit nový design produktu, funkční prototyp i specializované pracovní místo. 

Více informací vám poskytne

Adéla Píchová

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů