Podnikavý Region

Cílem projektu PODREG je zvýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji.
  • Vyšší počet podnikatelů v kraji
  • Větší procento pracovníků ve výzkumu a vývoji
  • Růst mezd v našem regionu

PODREG motivuje k podnikání všechny obyvatele napříč krajem, podporuje zajímavé projekty a snaží se o nalezení technologických a inovačních špiček. Aby byl v rámci MSK dosah pomoci co největší, spojili jsme se s dalšími organizacemi podporujícími podnikání, vytvořili Start Up Community a společně pomáháme start-upům, začínajícím podnikatelům či malým a středním podnikům zefektivnit jejich podnikatelské začátky.V období 07/2022 – 03/2023 realizoval klastr Z@ict ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s., malý projekt v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s názvem: Budovanie cezhraničných kapacít udržateľnej podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom kraji, kód malého projektu SK/FMP/ 11b/10/016.

Celkové náklady projektu: 21 780,00 EUR
Příspěvek z EFRR: 18 513,00 EUR
Prostředky státního rozpočtu Slovenské republiky: 2178,00 EUR

Projekt je zaměřen na podporu vzájemné spolupráce při koncipování lepšího přeshraničního ekosystému podpory inovativního podnikání v Žilinském a Moravskoslezském kraji. Umožnil propojování a síťování regionálních aktérů se synergickým efektem na základě využití stávajících a v případě Žilinského kraje nově vytvořených struktur, iniciativ a programů ve smyslu modelu quadruple helix, tj. i s aktivním zapojením startup komunity a také organizací veřejné správy, které aktivně podporují novativní podnikání. Projekt je základem pro integrovanou a udržitelnou přeshraniční podporu inovativního podnikání a rozvoje ve smyslu strategií inteligentní specializace RIS3 a regionálních inovačních strategií.

Výstupy projektu: Budování přeshraničních kapacit udržitelné podpory inovativního podnikání v Žilinském kraji

Více informací vám podá

Adéla Píchová

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
408
Klientů MSIC
923
Podpořených změnových projektů
835
pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů