Projekt ENVI

  • Úspora a šetrnost firem
  • Odpovědnost k životnímu prostředí

Cílem projektu je podpořit rozvoj environmentálních technologií a konceptu cirkulární ekonomiky v Moravskoslezském kraji. Z toho následně plyne zvyšování efektivity, kvality, enviromentální a sociální udržitelnosti výroby za současného snižování nákladů, snižování emisí, energetické náročnosti, spotřeby zdrojů, dosažení efektivity výroby, její udržitelnosti a systémových řešení transformace průmyslu.

PROJEKT CECI
Projekt zvýší povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůrazní důležitost zapojení občanů. Inspiruje občany k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování.
Zviditelní nové udržitelné služby, např. sdílenou ekonomiku, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci. Podpoří snižování produkce odpadu, úspory energie a cirkulárního myšlení.

PROJEKT LIFE COALA
Hlavním úkolem projektu LIFE COALA je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.

Více informací vám podá

Izabela Lupieńská

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů