Projekt ENVI

  • Úspora a šetrnost firem
  • Odpovědnost k životnímu prostředí

Cílem projektu je podpořit rozvoj environmentálních technologií a konceptu cirkulární ekonomiky v Moravskoslezském kraji. Z toho následně plyne zvyšování efektivity, kvality, enviromentální a sociální udržitelnosti výroby za současného snižování nákladů, snižování emisí, energetické náročnosti, spotřeby zdrojů, dosažení efektivity výroby, její udržitelnosti a systémových řešení transformace průmyslu.

 

PROJEKT LIFE COALA
Hlavním úkolem projektu LIFE COALA je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.

 

PROJEKT DeCo

Cílem projektu DeCo je šíření znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe v udržitelné výrobě napříč evropskými regiony, a to za účelem lepšího porozumění potenciálu metod designu.

Více informací vám podá

Izabela Lupieńská

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů