INOVAČNÍ SAFARI

  • pro žáky 2. stupně ZŠ nebo studenty SŠ a 1. ročníků VOŠ 

Cílem projektu je podpořit podnikavost na školách, rozšířit studentům obzory při rozhodování o budoucím povolání a zasvětit je do tajů podnikání a moderních technologií.

Workshop má časovou dotaci 4 hodiny a je rozdělen do tří částí:

PRAKTICKÉ ZNALOSTI. V první části zájemcům přiblížíme nejen možnosti podnikavosti a roli MSIC v její podpoře, ale také co to inovační ekosystém vlastně je a jak funguje. Zaměření lze vždy přizpůsobit potřebám školy, můžeme se věnovat například tématu udržitelnosti/cirkulární ekonomiky, digitalizace, starším studentům představíme třeba tvorbu business modelů lean canvas.

OSOBITÉ PŘÍBĚHY. Jakmile probereme užitečné základy, přijde na řadu návštěva dvou zástupců inovativních startupů – často jsou to nadšení lidé se zajímavým příběhem, kteří se nebojí nasdílet jak skvělé momenty v podnikání, tak i své přešlapy.

INSPIRACE V TERÉNU. Třetí část má podobu prohlídky zajímavého místa spojeného s podnikáním, podnikavostí, inovacemi a podobně. Naše kroky tak povedou například do prototypové dílny IdeaHubu, výrobního centra Invent Medical či Smart Factory VŠB-TUO.

 

Inovační safari je spolufinancováno z projektu Smart Akcelerátor MSK, reg. č. CZ.02.01.02/00/22_009/0008169.

Více informací vám poskytne

Tereza Novotná

( (Po–Pá: 9:00–15:00) )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů