5 září, 2024

Energy Scouts CZ – úspory energií a dalších zdrojů

pro pracovníky nejrůznějšího zaměření
pro zaměstnance průmyslových podniků, obchodních společností, sektoru služeb
pro zájemce z řad státní správy a další
zvyšování energetické účinnosti
dosažení úspor

Zajímá vás, jak efektivně řídit energetické toky ve firmě? Pak využijte jedinečnou příležitost a přihlaste se do kurzu v rámci projektu Energy Scouts CZ!

Energetický management, efektivita využívaných zdrojů, obnovitelné zdroje energie nebo snížení emisí CO2. To je pouze část témat, kterým se kurz Energy Scouts CZ věnuje. Účastníci se naučí odhalit skryté či nevyužité potenciály úspor energie a zdrojů ve své firmě a navrhovat úsporná opatření. Obdrží také užitečná doporučení, jak podpořit udržitelnost ve svém osobním životě. Kurz je určen především mladým pracovníkům nehledě na předchozí vzdělání a dosaženou odbornost.

Všichni účastníci navrhnou pro svou firmu v průběhu kurzu praktický projekt na úsporu energie či jiných zdrojů a v případě následné realizace pomohou firmě snížit nejen stopu CO2, spotřebu energie či materiálu, ale také finanční náklady. Kurzem i zpracováním projektu je provedou zkušení lektoři, experti v jednotlivých oborech. Součástí kurzu jsou také odborné exkurze – tentokrát navštívíte např. Centrum energetických a enviromentálních technologií (CEET) při VŠB a centrální zdroj chladu firmy Veolia v areálu Nová Karolína v Ostravě nebo nízkoenergetickou budovu Otevřená zahrada v Brně.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Praktické informace v kostce:

  • Termín: školicí dny probíhají v rozmezí od 5. září do 22. října, odevzdání projektů 12. listopadu, prezentace 3. prosince a ukončení kurzu v lednu 2025; podrobný harmonogram kurzu najdete v odkazu níže
  • Kurz sestává z pěti školicích dnů, z toho se dva budou konat v Praze, dva v Ostravě a jeden v Brně. Zakončení proběhne v lednu 2025.
  • Kapacita kurzu: max. 30 účastníků (ideálně 2-4 účastníci na 1 firmu – týmová projektová práce)
  • Cena: díky podpoře z fondu Next Generation EU nabízí kurz zvýhodněné cenové podmínky. Konkrétní pravidla účasti (včetně cen) naleznete v přihlášce
  • Registrace bude ukončena po naplnění kapacity, nejpozději 31. července 2024. O první ročník kurzu byl velký zájem, v případě zájmu proto s registrací neváhejte. Kvůli zachování kvality kurzu a vzhledem k odborným exkurzím není možné kapacitu překračovat.
  • Kurz staví na principech úspěšného kurzu Young Energy Europe, jeho obsah však dále aktualizuje a rozšiřuje.

Kurz probíhá v rámci projektu:

Energy Scouts CZ

Energy Scouts CZ

Kurz pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)

Projekt Energy Scouts CZ propojuje vzdělávání s praxí a volně navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Young Energy Europe. Ten v České republice realizovala ČNOPK prostřednictvím své dceřiné společnosti AHK Services s.r.o. od roku 2018. V letech 2018-2023 program v ČR absolvovalo 175 účastníků, kteří v týmech navrhli 77 úsporných projektů. Mnohé z těchto projektů se podařilo zrealizovat a přináší dnes firmám úspory energií i dalších zdrojů a tím i emisí CO2 či financí.

Více informací vám poskytne:

Izabela Lupieńská

27 srpna, 2024

Pitch&Meet: potřeba, nabídka, networking

Termíny

Business Grill se mění na Pitch&Meet. Oblíbená networkingová akce získala nejen nový název, ale i formát. Vedle krátkých úderných prezentací se můžete těšit na rozmanitější skladbu řečníků, efektivnější síťování a cílený matchmaking.

9 října, 2024

Talent City 2024

Akci pořádá město Ostrava

V říjnu se opět setkáme na ostravské konferenci Talent City, která cílí na podporu talentu a nadání v oblasti vzdělávání, kreativity a podnikavosti. Čekají vás dva dny plné workshopů, debat, a hlavně inspirace pro práci s nadanými dětmi, žáky a studenty.