Grantové projekty

  • projekty financované z fondů EU

EduBox

EDUBOX

Hlavním výstupem programu EduBox (Effective Education system of digital tools for VET in technical sectors) jsou vzdělávací moduly, tzv. EduBoxy, které usnadňují výuku učitelům odborných předmětů na středních školách.


EduBox

FANS

Projekt FANS – From Adaptation to New Skills and self-employment – se zaměřuje na zvyšování kompetencí a výměnu zkušeností Business Support Organizations (organizací podporujících podnikání) za účelem řešení přijímání a integrace cizinců.


TWIN SYNERGIES

Projekt Twin Synergies se zaměřuje na realizaci aktivit, které pomáhají zvýšit účast zemí s nižší úrovní výzkumu a inovací v rámcových programech EU a iniciativách zaměřených na udržitelnost a digitalizaci, a tím podpořit jejich růst a konkurenceschopnost.

Více informací vám poskytne

Tereza Novotná

( (Po–Pá: 9:00–15:00) )
506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů