Proč zavést inovace ve firmě a jak na to

Dozvíte se v článku:
 • 5 důvodů proč firmy zavádějí inovace
 • Rizika inovačního procesu
 • Kde hledat inovační příležitosti
 • Fáze inovačního procesu
 • Na koho se obrátit a u koho hledat inspiraci

Inovace ve firmě nejsou zdarma, a tak si říkáte, proč do nich vůbec investovat? Tak zaprvé, ne všechny jsou nákladné. A zadruhé, existuje několik pádných důvodů, které shrnujeme spolu s tipy, jak vůbec začít. Většina českých podniků už inovace vepsala do svých procesů. Přidejte se k nim.

Inovace může zasáhnout téměř do všech odvětví fungování firmy. Zjednodušeně ji můžeme přirovnat ke kterémukoliv vylepšení. Dotýká se produktů, služeb, podnikových procesů, marketingu i organizace. Dělit ji lze podle oblastí, kterých se dotýká, intenzity, s jakou nastupuje i časového horizontu, který trvá její objevení. Čím složitější je, tím větší výhody přináší.

Kolik procent podniků zavádí inovace ve firmě
Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2022 inovuje v Česku většina firem

5 nejčastějších důvodů, proč zavést inovace ve firmě

Kdo chce, inovuje. Kdo ne, hledá výmluvy. A i pro ně existuje pár pádných důvodů, proč začít.

 • Odlišíte se od konkurence – přijďte s něčím co trh ještě nezná a získejte tak výhodu nad konkurencí.
 • Zvýšíte výkonnost firmy – najděte mezery v efektivitě a zkraťte dobu mezi poptávkou a nabídkou.
 • Zvýšíte spokojenost zákazníků s produktem – odpovídejte na potřeby zákazníků ještě předtím, než je vysloví.
 • Vylepšíte zisky firmy – ochromte svou cílovou skupinu a donuťte ji nakupovat.
 • Dlouhodobě upevníte svou pozici na trhu – získejte náskok ve chvíli, kdy ho nikdo nečeká.
Žena, která je šťastná

3 rizika inovačního procesu

Nebudeme vám mazat med kolem pusy. Inovace nejde dělat napůl. Buď se do nich pustíte naplno, nebo nečekejte, že vám přinesou zázračné rozhřešení a raketový start vzhůru. Bude to něco chtít, a to minimálně pozornost, čas a důslednost. Tohle jsou 3 věci, na které byste si během inovačního procesu měli dát pozor, protože ovlivňují jeho úspěch či neúspěch.

1. Výdaje

Pokud se rozhodnete inovace ve firmě zkusit, musíte dobře balancovat mezi otevřenou kreativní myslí a neuváženými výdaji bez jasné strategie. Lehce se totiž stane, že značnou část prostředků utopíte v něčem, co nebude mít žádnou perspektivu. Na druhou stranu, prospěšné není ani přílišné škrcení rozpočtu. Na začátku inovačního procesu stojíte před velkou neznámou a často lze jen těžko říct, která z možných cest vám může přinést vytoužené výsledky.

2. Harmonogram

Inovace zaberou čas. A během času, který jim věnujete, vám mohou pod rukama proklouzávat další důležité úkoly. Zajistěte, aby povolaní zaměstnanci stále drželi fokus na stávajících produktech, marketingu a prodeji. Když se vám firma za zády začne bortit a zákazníci si všimnou klesající kvality nebo delší dodávky zboží, jen těžko jim vysvětlíte, že je to kvůli nové řadě jejich oblíbeného produktu.

3. Nestabilita

Nové nápady a trhy dokážou být vzrušující. Během jejich následování byste ale neměli ztratit stabilní pozici, díky které jste pro zákazníky snadno zapamatovatelní, zaškatulkovatelní a rozpoznatelní. Neříkejte hned ano každé příležitosti, kterou objevíte.

Kde jsme a kudy kam aneb jak na úspěšné inovace ve firmě

Analýza inovativnosti firmy

Do vysněné destinace se nedostanete, když nevíte, odkud vycházíte. Nejdříve si vezměte mapu a prstem vyznačte, kde právě jste. Pomůže vám k tomu tzv. inovační radar, který má dohromady 13 dimenzí, z nichž každou může mít firma jinak propracovanou.

Díky tomuto diagnostickému nástroji zjistíte, do jaké míry je vaše firma inovativní, jakým inovačním aktivitám se doposud věnuje a v jakých má mezery, na které by se mohla zaměřit. Je to mezinárodní měřítko, které vzniklo během rozhovorů s manažery velkých firem zodpovědných za inovace. Původně obsahoval inovační radar 12 dimenzí, které doplnila na 13 dimenzí ještě proměnná inovativní prostředí.

 1. Nabídka (offerings) – nakolik jsou vaše produkty a služby inovativní?
 2. Platforma (platform) – jak vypadá vaše infrastruktura, dokážete ji využít pro nové produkty?
 3. Značka (brand) – máte silný brand?
 4. Zákazníci (customers) – víte, jaké mají zákazníci potřeby, umíte je správně identifikovat?
 5. Řešení (solutions) – nakolik své zboží a služby přizpůsobujete potřebám zákazníků, myslíte i na komplementární zboží/služby?
 6. Zkušenost zákazníků (customers experience) – jak vypadá navázání kontaktu a interakce se zákazníky?
 7. Budování zisku (value capture) – kolika kanály a jak k vám proudí příjmy?
 8. Procesy (processes) – jste při vytváření přidané hodnoty zákazníkovi efektivní?
 9. Organizace (organization) – jak vypadá struktura, fungování nebo aktivity vaší firmy?
 10. Dodavatelský řetězec (supply chain) – máte chytře podchycenou logistiku, dodavatele a skladování?
 11. Dostupnost (presence) – jaké distribuční kanály používáte, abyste doručili zboží k zákazníkovi?
 12. Dialog se zákazníkem (networking) – jak moc je rozvinutá síť, která vás propojuje se zákazníkem?
 13. Inovativní prostředí (innovative ambience) – je vnitřní prostředí firmy nakloněno inovacím?

Vyznačení v inovačním radaru může vypadat nějak takto:

Inovační radar mapuje inovace ve firmě
Zanesení inovačních aktivit firmy do 13 dimenzí inovačního radaru

Od nápadů k bezkonkurenčnímu produktu/službě

Třídění skvělých nápadů od těch průměrných může být jako hrát si na Popelku. Jak spoustu zajímavých myšlenek rozlousknout v ekonomicky životaschopný produkt je někdy pěkný oříšek, na jehož konci se nemusí skrývat troje krásné šaty, ale shnilé jádro. S tím, aby k zákazníkovi propadlo jen to nejlepší, a vaší firmě se inovační proces vyplatil, pomáhá inovační trychtýř.

Jak to vypadá v inovačním trychtýři

Na samém počátku stojí marketingová data, údaje o cílové skupině a jakékoliv další informace, z nichž můžete vyčíst nové příležitosti. Dejte je dohromady, předložte na stůl a použijte je jako základ pro bouřlivý brainstorming.

V další fázi přistupte k nápadům o něco kritičtěji. Jak moc jsou reálné a unikátní, obstojí na trhu, a hlavně přinesou vám peníze? K ověření můžete využít focus groups, marketingový výzkum nebo jiné nástroje. Cílem je vybrat, čemu dáte šanci a co zkusíte jako prototyp. Když máte hotovo následuje testování prototypu na cílové skupině.

inovační trychtýř ukazuje proces inovace ve firmě
Několik fází inovačního procesu

Po otestování přichází bod zlomu, ve kterém k sobě musíte být upřímní. Máte dvě možnosti. Buď produktu věříte a investujete do něj další peníze na vylepšování. Nebo na základě předchozích fází vyhodnotíte, že je lepší od něj zcela upustit. Během rozhodování vezměte v potaz náklady na výrobu, marketing, reklamu i další možné výdaje.

Pokud některý z procesů přeskočíte, tak sice ušetříte čas i peníze, ale obrovsky riskujete, že byl celý inovační proces k ničemu, protože nový produkt na trhu neobstojí. Ale když budete trpěliví, precizní a odhodlaní máte úspěch téměř v hrsti. Čím složitější inovace, tím pečlivěji byste měli postupovat.

Kde hledat pomoc, když chci inovace ve firmě

Kapacity i odborný dohled na inovační proces vám rádi poskytneme v Moravskoslezském inovačním centru. Naše široká síť expertů se skládá z těch nejlepších odborníků z bohatého spektra oborů, kterých se inovace dotýkají. Nebo můžete jít za těmi, kteří mají podobný proces za sebou a na akcích a setkáních oslovit přímo naše klienty nebo spřízněné moravskoslezské startupisty a podnikatele. Tak hurá do inovační kuchyně!

Na toto téma máme eventy

7 listopadu, 2023

Soukromý: Business Grill

Program

Event založený na networkingu a sdílení co největšího množství informací v rychlém sletu formou dvouminutových elevator pitch.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů