FANS

From Adaptation to New Skills and self-employment
  • zvyšování kvality služeb v oblasti TAM

Projekt FANS – From Adaptation to New Skills and self-employment – se zaměřuje na zvyšování kompetencí a výměnu zkušeností Business Support Organizations (organizací podporujících podnikání) za účelem řešení přijímání a integrace cizinců. Projekt Erasmus+ umožňuje propojení tří partnerských organizací – Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, polský Science and Technology Park v Poznani a portugalský Startup Leiria (PT). Smyslem projektu je také navázání nových kontaktů, výměna a sdílení dobré praxe.

Výsledkem projektu bude hodnocení stávajících služeb Ostrava Expat Centre, vytvoření nových programů pro cizince, podpora inkluze a diverzity, a v konečném výsledku také zvyšování zaměstnanosti příchozích expatů na území MSK. Zaměření projektu FANS je tedy v souladu s jednou z priorit kraje, a to Talent Attraction Management.

Tento projekt je trvá od 1. března 2022 do 28. února 2025 a je spolufinancován Evropskou unií, resp. grantem Erasmus+.

Více informací vám poskytne

Tereza Novotná

( Po–Pá: 9:00–15:00 )
408
Klientů MSIC
923
Podpořených změnových projektů
835
pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů