Projekt Life Coala

  • Udržitelnost firem
  • Klimaticky odolný kraj

Logo projektu

Projekt LIFE COALA je mezinárodním projektem programu LIFE, který financuje a podporuje projekty, které jsou zaměřeny na informační osvětu, na změnu postojů a jednání cílových skupin, ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině.

Konkrétně projekt LIFE COALA má za cíl zvýšit klimatickou odolnost kraje. Do projektu je zapojeno 13 partnerů. Mimo MSIC se jedná také o další krajské agentury MSID, MEC, samotný Moravskoslezský kraj jako hlavní garant projektu, dále MŽP, město Karviná, Havířov, Orlová, VŠB, Nadace Partnerství, statní podnik DIAMO, zahraničními partnery jsou Slezské vojvodství a Główny Instytut Górnictwa z polských Katovic.

Hlavním úkolem projektu je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie MSK na dopady změny klimatu, jež byla první takovouto zpracovanou strategií kraje v ČR. Projekt klade důraz na kreativitu a inovativnost při praktickém řešení problému. Proto budou finance použity např. na demonstrační a pilotní aktivity tak, aby byly využité postupy a přístupy přínosné i pro další realizátory v procesu adaptace, a to jak v MSK, tak v rámci ČR a EU. Úkolem MSIC v projektu je pomoci malým a středním podnikům snižovat negativní dopad na životní prostředí za předpokladu stále efektivního řízení firemního provozu, a to prostřednictvím zjištění jejich aktuálního stavu, představení nových technologií a spoluprací s předními specialisty v daných oborech na změnovém projektu.

V rámci projektu COALA provozujeme Poradenské centrum pro adaptační technologie, které nabízí níže uvedené služby.
Poradenské centrum pro adaptační technologie není jediné, které bude poskytovat služby ohledně vhodných adaptačních opatřeních. Každé z center se specializuje na jinou oblast. Těmi centry jsou:
Poradenské centrum pro krajinu a sídla – Moravskoslezské investice a Development, a.s.
Poradenské centrum pro dotace – Moravskoslezský kraj
Poradenské centrum pro budovy – Moravskoslezské energetické centrum, p.o.

K projektu vám více řekne

Izabela Lupieńská

( Po–Pá: 9:00–15:00 )

Projekt můžeme realizovat díky

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů