Projekt EFFECT-SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určených start-upům a malým a středním firmám.

CÍLE: Programy podpory zažívají v  posledních letech napříč evropskými inovačními centry boom. Centra dokážou služby nabídnout více firmám, dochází také k jejich diverzifikaci na základě cílové skupiny i témat. Strategická páteř ekonomiky, malé a střední firmy, potřebují efektivní podporu při rozvoji i adaptaci na nové podmínky okolního světa (průmysl 4.0, automatizace a digitalizace, cirkulární ekonomika apod.). Odpovědět na otázku, které programy pomáhají firmám nejlépe, se snaží právě projekt EFFECT-SME, a to díky vzájemnému učení, tzv. peer-learning s ostatními inovačními centry napříč Evropou i přes sdílení dobré praxe.

Mezinárodní tým se bude snažit o reakci na výzvy současné praxe, která se potýká zejména s chybějícími financemi i nedostačující technickou a personální kapacitou inovačních center provádět evaluace. Projekt samotný se tak věnuje tématu evaluací, jeho cílem je však pracovat s výsledky směrem do budoucna. Lepší evaluace totiž umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.

Z  peer-learningových setkání vznikne návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí. V plánu jsou diseminační workshopy a jiné akce, které pak pomohou výsledky projektu rozšířit do inovačních center po celé Evropě.

HLAVNÍ VÝSLEDEK PROJKETU: Design Option Paper

Tato metodika vás provede procesem vytváření vašeho vlastního evaluačního procesu pro programy podpory malých a středních podniků nebo start-upů, které poskytují inovační centra nebo jiné organizace na podporu podnikání. Jeho využitelnost je však daleko širší – můžete si nastudovat první část a dozvědět se více o evaluacích obecně nebo využít navržené postupy také pro sledování dopadů jiných aktivit.

Evaluace vašich aktivit je nejen nezbytným, ale také náročným úkolem. Roste poptávka po                                                                     evidence-based policy – hmatatelných výsledcích a silných argumentech za uskutečněnými akcemi. Lepší hodnotící procesy vám tedy umožní takové argumenty syste                  maticky mapovat a sbírat v rámci historické řady. Zároveň metodika nastiňuje, jak upravit a redesignovat podporu pro firmy a cíleně reagovat na jejich potřeby.

Podívejte se také na EFFECT-SME šablonu na platformě MIROVERSE – je doplňujícím výsledkem projektu, který má celý design evaluace výrazně usnadnit. Nad šablonou můžete pracovat sami i v týmu.

PARTNEŘI
Do projektu jsou zapojena špičková a na evropské úrovni uznávaná inovační centra Steinbeis 2i (Stuttgart) a Fundación para el Conocimiento Madri+d (Madrid). V České republice se zapojí jako třetí strana Slezská univerzita v  Opavě, která poskytne odbornou podporu v oblasti evaluací programů podpory firmám a také facilitaci pracovních diskusí a skupin v rámci chystaných peer-learningových workshopů. Dále se bude MSIC opírat o spolupráci v síti inovačních center v rámci platformy Platinn.cz.

Potřebujete poradit?

(Po–Pá: 9:00–15:00)

Náš tým

Zde najdete všechny členy našeho týmu

Daniel Zaleski
Daniel Zaleski

Daniel Zaleski

Chief Business Innovation Officer

Tomáš Moravec
Tomáš Moravec

Tomáš Moravec

Business Innovation Manager

Karel Petroš
Karel Petroš

Karel Petroš

Business Innovation Manager

Alena Danielová
Alena Danielová

Alena Danielová

Chief of RIS Development Team

Roman Zajíc
Roman Zajíc

Roman Zajíc

Data Analytic Specialist

Martin Jurek
Martin Jurek

Martin Jurek

Project Developer

Tereza Novotná
Tereza Novotná

Tereza Novotná

Project Manager

Izabela Lupieńská
Izabela Lupieńská

Izabela Lupieńská

Project Developer

Rayse Praková
Rayse Praková

Rayse Praková

Community Manager OEC

Lukáš Stavěl
Lukáš Stavěl

Lukáš Stavěl

Project Manager

Martin Mikuláš
Martin Mikuláš

Martin Mikuláš

International Cooperation Specialist

Michal Hrdlovič
Michal Hrdlovič

Michal Hrdlovič

Evaluator / Analyst

Adéla Píchová
Adéla Píchová

Adéla Píchová

Chief of Startup Acceleration Team

Nicolas Ivanovič
Nicolas Ivanovič

Nicolas Ivanovič

Business Game Navigator

Pavla Víchová
Pavla Víchová

Pavla Víchová

Community Manager

Tomáš Pinďák
Tomáš Pinďák

Tomáš Pinďák

Chief Marketing and Communication Officer

Petra Vrbová
Petra Vrbová

Petra Vrbová

Content Creator

Barbora Svobodová
Barbora Svobodová

Barbora Svobodová

Marketing Specialist

Andrea Jarošová
Andrea Jarošová

Andrea Jarošová

RIS3 Marketing Specialist

Sabina Koukolová
Sabina Koukolová

Sabina Koukolová

Event Manager, Project Developer

Lenka Hořinková
Lenka Hořinková

Lenka Hořinková

Event Coordinator

Karolina Brož
Karolina Brož

Karolina Brož

Community Manager

Ladislava Karvanská
Ladislava Karvanská

Ladislava Karvanská

Chief T-Park Officer

Jiří Dluhoš
Jiří Dluhoš

Jiří Dluhoš

Facility Manager

Pavel Špok
Pavel Špok

Pavel Špok

Operations Technician

Lukáš Žárník
Lukáš Žárník

Lukáš Žárník

Operations Technician

Kateřina Šustalová
Kateřina Šustalová

Kateřina Šustalová

Property Coordinator

Markéta Jahodářová
Markéta Jahodářová

Markéta Jahodářová

Receptionist

Josef Zedník
Josef Zedník

Josef Zedník

Chief Internal Services Officer

Renata Sedmáková
Renata Sedmáková

Renata Sedmáková

Senior Accountant

Karin Josefusová
Karin Josefusová

Karin Josefusová

Financial Specialist

Olga Palová
Olga Palová

Olga Palová

Employee Care and Back Office Manager

Michael Kalus
Michael Kalus

Michael Kalus

ICT Manager

Jan Merta
Jan Merta

Jan Merta

IT Administrator

Pavel Csank
Pavel Csank

Pavel Csank

Chairman of the board

Rostislav Lapčík
Rostislav Lapčík

Rostislav Lapčík

Vice-Chairman of the Board

Adéla Hradilová
Adéla Hradilová

Adéla Hradilová

Board Member

Tereza Skoumalová
Tereza Skoumalová

Tereza Skoumalová

Head of Board of Members office

Kristýna Holešová
Kristýna Holešová

Kristýna Holešová

Senior Project Manager

Soňa Vyvijalová
Soňa Vyvijalová

Soňa Vyvijalová

Assistant

Za projekt je zodpovědný

Martin Jurek

Project Developer

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů