Projekt EFFECT-SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určeným startupům a malým a středním firmám.

CÍLE: Programy podpory zažívají v posledních letech napříč evropskými inovačními centry boom. Centra dokážou služby nabídnout více firmám, dochází také k jejich diverzifikaci na základě cílové skupiny i témat. Strategická páteř ekonomiky, malé a střední firmy, potřebují efektivní podporu při rozvoji i adaptaci na nové podmínky okolního světa (průmysl 4.0, automatizace a digitalizace, cirkulární ekonomika apod.). Odpovědět na otázku, které programy pomáhají firmám nejlépe, se snaží právě projekt EFFECT-SME, a to díky vzájemnému učení, tzv. peer-learning s ostatními inovačními centry napříč Evropou i přes sdílení dobré praxe.

Mezinárodní tým se bude snažit o reakci na výzvy současné praxe, která se potýká zejména s chybějícími financemi i nedostačující technickou a personální kapacitou inovačních center provádět evaluace. Projekt samotný se tak věnuje tématu evaluací, jeho cílem je však pracovat s výsledky směrem do budoucna. Lepší evaluace totiž umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.

Z peer-learningových setkání vznikne návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí. V plánu jsou diseminační workshopy a jiné akce, které pak pomohou výsledky projektu rozšířit do inovačních center po celé Evropě.

HLAVNÍ VÝSLEDEK PROJKETU: Design Option Paper

Tato metodika vás provede procesem vytváření vašeho vlastního evaluačního procesu pro programy podpory malých a středních podniků nebo startupů, které poskytují inovační centra nebo jiné organizace na podporu podnikání. Jeho využitelnost je však daleko širší – můžete si nastudovat první část a dozvědět se více o evaluacích obecně, nebo využít navržené postupy také pro sledování dopadů jiných aktivit.

Evaluace vašich aktivit je nejen nezbytným, ale také náročným úkolem. Roste poptávka poevidence-based policy – hmatatelných výsledcích a silných argumentech za uskutečněnými akcemi. Lepší hodnotící procesy vám tedy umožní takové argumenty systematicky mapovat a sbírat v rámci historické řady. Zároveň metodika nastiňuje, jak upravit a redesignovat podporu pro firmy a cíleně reagovat na jejich potřeby.

Podívejte se také na EFFECT-SME šablonu na platformě MIROVERSE – je doplňujícím výsledkem projektu, který má celý design evaluace výrazně usnadnit. Nad šablonou můžete pracovat sami i v týmu.

PARTNEŘI
Do projektu jsou zapojena špičková a na evropské úrovni uznávaná inovační centra Steinbeis 2i (Stuttgart) a Fundación para el Conocimiento Madri+d (Madrid). V České republice se zapojí jako třetí strana Slezská univerzita v Opavě, která poskytne odbornou podporu v oblasti evaluací programů podpory firmám a také facilitaci pracovních diskusí a skupin v rámci chystaných peer-learningových workshopů. Dále se bude MSIC opírat o spolupráci v síti inovačních center v rámci platformy Platinn.cz.

Za projekt je zodpovědný

Martin Jurek

Project Developer

320
Klientů MSIC
610
Podpořených změnových projektů
62
Klientů v areálu T-Parku
130
Spolupracujících expertů