Projekt EFFECT-SME

Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určených start-upům a malým a středním firmám.

CÍLE: Programy podpory zažívají v  posledních letech napříč evropskými inovačními centry boom. Centra dokážou služby nabídnout více firmám, dochází také k jejich diverzifikaci na základě cílové skupiny i témat. Strategická páteř ekonomiky, malé a střední firmy, potřebují efektivní podporu při rozvoji i adaptaci na nové podmínky okolního světa (průmysl 4.0, automatizace a digitalizace, cirkulární ekonomika apod.). Odpovědět na otázku, které programy pomáhají firmám nejlépe, se snaží právě projekt EFFECT-SME, a to díky vzájemnému učení, tzv. peer-learning s ostatními inovačními centry napříč Evropou i přes sdílení dobré praxe.

Mezinárodní tým se bude snažit o reakci na výzvy současné praxe, která se potýká zejména s chybějícími financemi i nedostačující technickou a personální kapacitou inovačních center provádět evaluace. Projekt samotný se tak věnuje tématu evaluací, jeho cílem je však pracovat s výsledky směrem do budoucna. Lepší evaluace totiž umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.

Z  peer-learningových setkání vznikne návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí. V plánu jsou diseminační workshopy a jiné akce, které pak pomohou výsledky projektu rozšířit do inovačních center po celé Evropě.

HLAVNÍ VÝSLEDEK PROJKETU: Design Option Paper

Tato metodika vás provede procesem vytváření vašeho vlastního evaluačního procesu pro programy podpory malých a středních podniků nebo start-upů, které poskytují inovační centra nebo jiné organizace na podporu podnikání. Jeho využitelnost je však daleko širší – můžete si nastudovat první část a dozvědět se více o evaluacích obecně nebo využít navržené postupy také pro sledování dopadů jiných aktivit.

Evaluace vašich aktivit je nejen nezbytným, ale také náročným úkolem. Roste poptávka po                                                                     evidence-based policy – hmatatelných výsledcích a silných argumentech za uskutečněnými akcemi. Lepší hodnotící procesy vám tedy umožní takové argumenty syste                  maticky mapovat a sbírat v rámci historické řady. Zároveň metodika nastiňuje, jak upravit a redesignovat podporu pro firmy a cíleně reagovat na jejich potřeby.

Podívejte se také na EFFECT-SME šablonu na platformě MIROVERSE – je doplňujícím výsledkem projektu, který má celý design evaluace výrazně usnadnit. Nad šablonou můžete pracovat sami i v týmu.

PARTNEŘI
Do projektu jsou zapojena špičková a na evropské úrovni uznávaná inovační centra Steinbeis 2i (Stuttgart) a Fundación para el Conocimiento Madri+d (Madrid). V České republice se zapojí jako třetí strana Slezská univerzita v  Opavě, která poskytne odbornou podporu v oblasti evaluací programů podpory firmám a také facilitaci pracovních diskusí a skupin v rámci chystaných peer-learningových workshopů. Dále se bude MSIC opírat o spolupráci v síti inovačních center v rámci platformy Platinn.cz.

Potřebujete poradit?

(Po–Pá: 9:00–15:00)

Náš tým

Zde najdete všechny členy našeho týmu

Daniel Zaleski
Daniel Zaleski

Daniel Zaleski

Chief Business Innovation Officer

Michal Gavlík
Michal Gavlík

Michal Gavlík

Business Innovation Manager

Lukáš Kalvoda
Lukáš Kalvoda

Lukáš Kalvoda

Business Innovation Manager

Tomáš Moravec
Tomáš Moravec

Tomáš Moravec

Business Innovation Manager

Martina Janečková
Martina Janečková

Martina Janečková

Expert Network Manager

Alena Danielová
Alena Danielová

Alena Danielová

Chief of RIS Development Team

Adéla Píchová
Adéla Píchová

Adéla Píchová

International Cooperation Specialist

Roman Zajíc
Roman Zajíc

Roman Zajíc

Data Analytic Specialist

Martin Jurek
Martin Jurek

Martin Jurek

Project Developer

Klára Golabová
Klára Golabová

Klára Golabová

Project Developer

Tereza Novotná
Tereza Novotná

Tereza Novotná

Junior Project Manager

Izabela Lupieńská
Izabela Lupieńská

Izabela Lupieńská

Junior Project Manager

Rayse Praková
Rayse Praková

Rayse Praková

Community Manager OEC

Tomáš Pinďák
Tomáš Pinďák

Tomáš Pinďák

Chief Marketing and Communication Officer

Veronika Svrčinová
Veronika Svrčinová

Veronika Svrčinová

Marketing Specialist Junior

Irena Hluchníková
Irena Hluchníková

Irena Hluchníková

Community Manager

Sabina Koukolová
Sabina Koukolová

Sabina Koukolová

Event Manager

Ladislava Karvanská
Ladislava Karvanská

Ladislava Karvanská

Rental Manager

Jiří Dluhoš
Jiří Dluhoš

Jiří Dluhoš

Facility Manager

Barbora Švidrnochová
Barbora Švidrnochová

Barbora Švidrnochová

Administration Support

Pavel Špok
Pavel Špok

Pavel Špok

Operations Technician

Lukáš Žárník
Lukáš Žárník

Lukáš Žárník

Operations Technician

Josef Zedník
Josef Zedník

Josef Zedník

Chief Internal Services Officer

Renata Sedmáková
Renata Sedmáková

Renata Sedmáková

Senior Accountant

Olga Palová
Olga Palová

Olga Palová

Back Office Specialist

Michael Kalus
Michael Kalus

Michael Kalus

ICT Manager

Pavel Csank
Pavel Csank

Pavel Csank

Chairman of the board

Rostislav Lapčík
Rostislav Lapčík

Rostislav Lapčík

Vice-Chairman of the Board

Adéla Hradilová
Adéla Hradilová

Adéla Hradilová

Board Member

Tereza Skoumalová
Tereza Skoumalová

Tereza Skoumalová

Head of Board of Members office

Soňa Vyvijalová
Soňa Vyvijalová

Soňa Vyvijalová

Assistant

Za projekt je zodpovědný

Martin Jurek

Project Developer

357
Klientů MSIC
737
Podpořených změnových projektů
62
Klientů v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů