Projekt ENVI (BIC) CECI

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA ROSTE DÍKY ZAPOJENÍ OBČANŮ

Projekt zvýší povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůrazní důležitost zapojení občanů. Inspiruje občany k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování
Zviditelní nové udržitelné služby, např. sdílenou ekonomiku, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci. Podpoří snižování produkce odpadu, úspory energie a cirkulárního myšlení.


 
 

CÍLE: Přenos znalostí mezi regiony, aby přinesly více relevantní a účinné politiky pro podporu zapojení občanů do oběhové ekonomiky a sdílené ekonomiky.

AKCE zahrnují meziregionální vzdělávání prostřednictvím tematických workshopů, studií, diskusí u kulatého stolu a návštěv na místě. Budou tvořit základ pro sdílení odborných znalostí a podpoří komunikaci občanů na místní / regionální úrovni. Sdílení „dobré praxe“ přispěje k šíření povědomí o cirkulárním řešení a možnostech šetření zdrojů v celé Evropě.

Jako VÝSLEDEK, budou partnerské regiony vypracovávat akční plány pro předání získaných poznatků o úloze občanů v oběhové ekonomice a nových řešení. CECI bude zvyšovat povědomí veřejnosti vytvářet poptávku po udržitelných službách. Změny ve vzorcích spotřeby budou stimulovat rozvoj obchodních modelů oběhové ekonomiky a vytvářet nová pracovní místa.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
V rámci projektu ENVI realizujeme změnové projekty v oblasti cirkulární ekonomiky firem:

Potřebujete poradit?

Za projekt je zodpovědná

Klára Golabová

Project Developer

320
Klientů MSIC
610
Podpořených změnových projektů
62
Klientů v areálu T-Parku
130
Spolupracujících expertů