Mezinárodní meeting k projektu CECI

Dozvíte se v článku:

Hlavním cílem projektu CECI, financovaného pod záštitou programu Interreg Europe, je zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. K tomu má sloužit akční plán, který každý z partnerů vypracovává pro svůj region.

OSTRAVA 26.01.2022 – Hlavním cílem projektu CECI, financovaného pod záštitou programu Interreg Europe, je zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. K tomu má sloužit akční plán, který každý z partnerů vypracovává pro svůj region.


K úspěšnému dokončení akčních plánů jednotlivých regionů přispívá vzájemné sdílení dobré praxe. Pro tento účel jsou organizována mezinárodní setkání CECI. Poslední setkání v loňském roce se uskutečnilo ve fyzické podobě dne 24. listopadu 2021 v Impact Factory, který je svým netradičním zázemím s tématem úzce spjat. Jedná se o komplex budov měnící se v cirkulární HUB, kdy bývalou prádelnu a prázdné kancelářské budovy postupně nahrazuje laboratoř pro oběhové hospodářství. Za několik let v coworkingových, výrobních a laboratorních prostorách Impact Factory vznikne 150 až 200
pracovních míst.


Na setkání nám své dobré praxe představil projektový partner z Belgie, konkrétně město Mechelen. Dále bylo představeno Labo Leegstand zabývající se modulárními stavbami, využitím různých alternativních materiálů (např. staré džíny pro izolaci) a využitím oken či jiných stavebních materiálů z budov, které jsou určené k demolici či přestavbě.


Dalším představeným komunitním projektem byl Deelbaar Mechelen. Projekt tvoří skupina dobrovolníků, kteří založili library of tool (knihovna nářadí) a sdílený systém pro počítače (především pro děti v době pandemie). Nářadí a počítače je možno si zde zapůjčit namísto koupě nových.


Největší zájem sklidil CiLAB neboli Circular textile LAB (laboratoř cirkulárního textilu) zabývající se znovuvyužitím (upcyklací) textilu. Laboratoř přetváří neprodejné kusy oblečení a vrací je zpět do prodeje. Jedním z nejšpinavějších odvětví na světě je právě textilní průmysl. Ročně se v důsledku konzumní společnosti v České republice vyhodí až 200 000 tun textilního odpadu. Toho jsme si v Moravskoslezském inovačním centru plně vědomi, a proto bychom rádi přispěli k posunu hodnot a předcházení textilního odpadu.


Za tímto účelem jsme pro veřejnost uspořádali SWAP, který lidem ukázal další způsob, jak zažít dobrý pocit z „nákupu oblečení“. Jinými slovy, vyměníme naše již nepotřebné věci za jiné užitečné věci nepotřebné pro někoho dalšího. Celým večerem provedlo účastníky Centrum cirkulární módy. To si na úvod připravilo přednášku na téma textil a následně pak i praktickou ukázku, a to výrobu vánočních ozdob ze zbytků látky s možností využití šicích strojů.

Poznámka pro editory:
Cílem projektu CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů) je zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt chce inspirovat k přijetí udržitelných spotřebních návyků a chování a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. K té pomůžou nové udržitelné služby, např. sdílená ekonomika, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci, ale také právě zaměření se na bio odpad a bezodpadový styl života.

Klíčová slova: CECI, udržitelnost,
Kontakt pro bližší informace k projektu:
Klára Golabová, Project Developer
klara.golabova@ms-ic.cz, tel. 724 923 439

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů