MSIC zahájil svůj první mezinárodní projekt financovaný z programu Horizon2020. Řeší evaluace dopadů u programů podpory pro firmy

Dozvíte se v článku:
  • Projekt EFFECT-SME zjišťuje, které programy firmám pomáhají nejlépe.
  • MSIC tento projekt koordinuje.
  • Lepší evaluace umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.
  • Výsledkem bude návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí.

OSTRAVA 7. 4. 2021 – Programy podpory zažívají v posledních letech napříč evropskými inovačními centry boom. Centra dokážou službu nabídnout více firmám, dochází také k jejich diverzifikaci na základě cílové skupiny i témat. Strategická páteř ekonomiky, malé a střední firmy, navíc v časech neutuchající pandemie, potřebují efektivní podporu při rozvoji i adaptaci na nové podmínky. Odpovědět na otázku, které programy pomáhají firmám nejlépe, se snaží právě projekt EFFECT-SME, který koordinuje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. A jak na to jde? Přes vzájemné učení, tzv. peer-learning s ostatními inovačními centry napříč Evropou i přes sdílení dobré praxe.


K zahájení rok trvajícího projektu došlo 1. dubna, a to v Česku i v partnerských zemích – Německu a Španělsku, kde jsou zapojeny špičková a na evropské úrovni uznávaná inovační centra Steinbeis 2i (Stuttgart) a Fundación para el Conocimiento Madri+d (Madrid). Mezinárodní tým se bude snažit o reakci na výzvy současné praxe, která se potýká zejména s chybějícími
financemi i nedostačující technickou a personální kapacitou inovačních center provádět evaluace. Projekt samotný se tak věnuje tématu evaluací, jeho cílem je však pracovat s výsledky do budoucna. Lepší evaluace totiž umožní upravovat a redesignovat podporu firmám a reagovat cíleně na jejich potřeby.


Každé inovační centrum stojí před nelehkým úkolem, jak účinně nastavit rozhodování o tom, zda programy podpory zachovat, či je podle potřeb klientů upravovat i úplně zrušit. Lokální inovační centra, jako je to naše v Ostravě, nemají mnohdy zdroje – ani lidské, ani finanční – se evaluacím do hloubky věnovat, přestože pro efektivitu programů je toto téma naprosto stěžejní,“ komentuje současné výzvy Adéla Hradilová, vedoucí týmu Regionální inovační strategie MSIC. „V rámci projektu proto budeme usilovat také o to, abychom přišli s řešením, které půjde snadno upravit dle potřeb jednotlivých inovačních center a nebude vyžadovat kapacity navíc,“ doplňuje Hradilová.


V Česku bude MSIC spolupracovat se sítí inovačních center, zejména v rámci platformy Platinn.cz. Dále je do projektu jako třetí strana zapojena také Slezská univerzita v Opavě, která poskytne odbornou podporu v oblasti evaluací programů podpory firmám a také facilitaci pracovních diskusí a skupin v rámci chystaných setkání. V plánu jsou 3 hlavní workshopy, každý z nich by se měl konat v jedné z partnerských zemí. První má proběhnout v Česku v květnu. Otázkou je, zda kvůli pokračujícím restrikcím z důvodů epidemiologické situace, se první z akcí nepřesune do online prostoru.


A jaký bude hmatatelný výsledek EFFECT-SME? Z peer-learningových setkání vznikne návrh nové efektivní metodiky vyhodnocování dopadů realizovaných intervencí. V plánu jsou diseminační workshopy a jiné akce, které pak pomohou výsledky projektu rozšířit do inovačních center po celé Evropě.

Poznámka pro editory:
EFFECT-SME = Enhancing and Facilitating Funding Evaluation and data Collection Techniques focused on startups and SME neboli Posílení a usnadnění přístupu k evaluacím a sběru dat u programů určeným startupům, malým a středním podnikům.

HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie platný pro období 2014 až 2020. Jeho projekty v aktuálním roce a v následujících dobíhají. Na Horizont 2020 nově navazuje Horizont Evropa na programové období 2021 až 2027, který je doposud největším a nejpropracovanějším programem pro tuto oblast.


Kontakt pro bližší informace k projektu:
Adéla Píchová, International Cooperation Specialist, adela.pichova@ms-ic.cz,
tel. +420 608 078 838

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů