5+1 tipů z Göteborgu pro inovace na Ostravsku

Dozvíte se v článku:
  • Švédsko je jedním z lídrů inovačních ekosystémů
  • Co ho definuje?
  • Kromě otevřeného mindsetu i těchto 5+1 bodů
  • Zakomponovat by šly například do nové vize SMARAGD

Abychom mohli růst a posouvat naše projekty na vyšší úroveň, musíme se v MSIC neustále rozvíjet, učit i inspirovat. Mnohdy nám k tomu ale nestačí běžně dostupné informace ani tuzemské výjezdy za kolegy. Ty nejlepší nápady na proměnu MSIC a Moravskoslezského kraje často získáváme prostřednictvím zahraničních pracovních cest. Tentokrát se tým Moravskoslezského inovační centra v čele s CEO Pavlem Csankem zajel pro inovace na Ostravsku inspirovat do Göteborgu ve Švédsku.

Inspirativní švédský inovační přístup
Tým MSIC čerpá inspiraci pro inovace na Ostravsku na cestě po Švédsku

MSIC navštívil několik zajímavých míst. Mezi nimi například Lindholmen Science Park, moderní čtvrť, kde sídlí přední technologické společnosti. Z blízka jsme viděli tamní systém vzdělávání na Chalmers University of Technology nebo městskou samosprávu, zodpovědnou za koordinaci realizace regionální inovační strategie. Největším zážitkem pro nás byla návštěva mimořádně inspirativního ekosystému GoCo Health Innovation City, který řídí společnost Astra Zeneca. O tom, co všechno náš tým ve Švédsku viděl, jsme se dopodrobna bavili s naším CEO Pavlem Csankem.

Cesta do Göteborgu ukázala našemu týmu vskutku mnoho zajímavých možností a přístupů. Už při zpáteční cestě jsme si pomalu sepisovali seznam kroků, jak švédskou inspiraci využít pro inovace na Ostravsku. A k čemu jsme došli?

Change is difficult, not changing is fatal
Inovovat je pro dlouhodobý úspěch firem nezbytné.

5+1 kroků pro inovace na Ostravsku

1. Zavést koncept podnikatelské vesnice, který je na Chalmers University of Technology

K zprovoznění podobného projektu nejsou třeba žádné finanční prostředky. Stačí zaprvé, dát dohromady tým ambiciózních lidí, kteří rozumí svému oboru a chtějí dohromady spolupracovat a zadruhé, držet se běžných manažerských metod, jako je včasné plnění dohodnutých úkolů. Princip podnikatelské vesnice by značně posílil zájem mladých lidí studovat v Ostravě. A to je první krok na cestě, jak udělat z Ostravy skutečně atraktivní, studentské město.

2. Posílit organizace, které podporují růst podnikatelských projektů, zajišťují pracovní prostory i propojení kontaktů

Inspiroval nás švédský YesBox, založený rozvojovou agenturou Business Region Göteborg AB. U nás bychom mohli částečně jmenovat třeba Impact Hub. Lidé na takovém místě mohou velmi rychle získat první podnikatelské zkušenosti a propojit se s různými lidmi, například těmi, kteří již podnikají. Především se ale nachází v chráněném prostředí, kde mohou díky nabízeným službám rozvíjet své nápady.

Švédský Göteborg je průkopníkem ve výzkumu a vývoj. Může být vzorem pro inovace na Ostravsku?
33 % výzkumu a vývoje se odehrává v západním Švédsku v oblasti okolo Göteborgu

3. Propojit podnikatele a univerzity

Ve Švédsku definují předměty dohromady jak elitní firmy, tak učitelé z univerzit. Spolupráce různých subjektů, studentů a firem je zkrátka klíčová. Pro nejlepší efekt by firmy měly ovlivňovat obsah výuky určitých předmětů po celou dobu studia. Inspirovat se můžeme také vyššími nároky na učitele, což je něco, co ve Švédsku zavedli již dávno.

4. V dlouhodobějším horizontu vybudovat Science Park – městskou čtvrť, kde sídlí a spolupracují přední technologické společnosti

Vhodným prostorem pro Science Park je nepochybně Ostrava-Poruba. Nachází se zde technická univerzita, fakultní nemocnice i technologický park. Toto území je tak logickým a přirozeným základem, kolem kterého budovat velkou moderní čtvrť. Cílem je vytvořit oblast atraktivní pro mezinárodní prostředí, která disponuje moderními technologiemi a přitahuje do Ostravy další firmy, podnikatele i studenty.

Model inspirativního ekosystému GoCo Health Innovation City řízeného společností Astra Zeneca
Model inspirativního ekosystému GoCo Health Innovation City řízeného společností Astra Zeneca

5. Zřídit profesionální jednotku podobnou Business Region Göteborg AB, která by měla na starost realizaci regionálních inovačních strategií

Předchozí body jsou možné pouze pokud si definujeme konkrétní kroky a způsoby, jak k nim dojít. Na to potřebujeme profesionální jednotku řízenou zároveň zástupci kraje, města, univerzit, ale i firem. Společně by rozhodovali o projektech s největším možným dopadem i o způsobech jejich financování.

Tím se opět vracíme ke švédskému mindsetu. Švédové nečekají na přísun dotací, které se pak z důvodu nedostatku času a plánování neúčelně utrácí. Smysluplné projekty si raději financují sami. Když někam dáváte vlastní peníze, máte větší motivaci ohlídat si výsledek. Také MSIC se, i přes místní podmínky, snaží jít v případě inovací na Ostravsku touto cestou. To se však ne vždy potkává s pochopením.

6. Poslední krok na závěr (nebo na úvod?)

Skutečná změna je úzce spojena s proměnou mindsetu. Je nutné mít pozitivní myšlení a také mezinárodní, nejenom lokální, ambice. Dále být otevřený – odlišným názorům, lidem, studentům i firmám z celého světa. Protože pouze to povede k opravdu globálnímu dosahu a výsledkům. A jako poslední bych vypíchl důležitost spolupráce. Musíme myslet na fakt, že společně jsme silnější.

Chcete se o inovativním prostředí Švédska dozvědět víc? Přečtěte si podrobnější rozhovor o celé inspirační cestě.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů