Budoucnost Ostravy? Göteborg by mohl být vzorem

Dozvíte se v článku:
  • Proč je Göteborg pro budoucnost Ostravy inspirací
  • Co bychom k nám mohli přenést
  • Jak fungují přední švédské instituce
  • Jak s tím souvisí vize SMARAGD

V MSIC dobře víme, že abychom mohli rozvíjet budoucnost Ostravy a posouvat vzdělávání či výzkum a vývoj, musíme se neustále učit a inovovat. Bedlivě tak pracujeme nejen na vlastních nápadech, ale také na hledání inspirace v již fungujících zahraničních projektech. V druhé polovině října jsme vyslali tým kolegů v čele s naším CEO Pavlem Csankem do státu, o kterém můžeme s jistotou konstatovat, že je jedním ze světových lídrů v inovacích. Cesta zavedla MSIC do Göteborgu ve Švédsku.

Proč je Göteborg pro budoucnost Ostravy inspirací?

Göteborg, druhé největší švédské město a původně průmyslová oblast. Během pár desítek let stihl udělat několik důmyslně promyšlených kroků, které jej vynesly až na samotný vrchol v rozvinutosti inovačního ekosystému. Co stálo za touto rapidní proměnou?

Göteborg je inspirací pro budoucnost Ostravy
Göteborg má podobně jako Ostrava bohatou průmyslovou historii.

V průběhu 70.–80. let minulého století došlo ke zkolabování dominantního průmyslového odvětví. Výroba lodí a řada souvisejících hospodářských aktivit, zajišťujících celému regionu nebývalou prosperitu, během 15 let téměř zmizela. Ačkoliv by takováto situace mohla pro mnohé znít jako počátek krize, Švédové v ní viděli příležitost. Postupně začali budovat mimořádně úspěšný inovační ekosystém, který přitahuje firmy a špičkové talenty z celého světa. A především, začali jej budovat společně.

Švédský mindset je rozhodně něco, čím se (nejen) budoucnost Ostravy může inspirovat. Na poznatky z naší cesty by mohla navázat nová vize SMARAGD, která usiluje o transformaci kraje v chytrý a zelený region. Její součástí je také MSIC.

Představujeme moravskoslezský inovační ekosystém a čerpáme inspiraci pro budoucnost Ostravy
Během inspirační cesty jsme měli šanci představit i moravskoslezský inovační ekosystém.

Co konkrétně se nám v této skandinávské zemi líbilo?

Firmy, univerzity a samospráva zde společně komunikují, hledají řešení a posouvají sebe i celou zemi dopředu. Spolupráce těchto subjektů je založená především na společné důvěře, odhodlání, ale také píli. O tom, jak se švédský mindset promítá do praxe a jaké zajímavé inovace náš tým ve Švédsku viděl, jsme se bavili se CEO Pavlem Csankem.

První zastávka vaší cesty vedla do kampusu Chalmers University of Technology. Jak se švédské myšlení založené na spolupráci a důvěře promítá do systému vzdělávání?

Vysoké školy ve Švédsku poskytují neuvěřitelně kreativní a podpůrné prostředí pro rozvoj podnikatelských nápadů. Příkladem, který jsme v kampusu viděli na vlastní oči, je unikátní Chalmers entrepreneurship village. V této podnikatelské vesnici spolupracují na zlepšení světa studující společně s učiteli a výzkumníky a využívají přitom nejnovější technologie a obchodní modely. Na jednom místě se setkávají mladí lidé napříč obory i univerzitami a dohromady posouvají své vize.

Chalmers entrepreneurship village a vysoké školy ve Švédsku. Možná inspirace pro budoucnost Ostravy?
I takhle můžou vypadat univerzitní prostory. V Chalmers entrepreneurship village vznikají nové podnikatelské vize.

Jak se studium liší od toho, co známe z Česka?

Mladí lidé si své interdisciplinární kurikulum spravují sami. V rámci 5letého studia se tak třeba první 3 roky věnují umělé inteligenci a/nebo medicíně a k tomu následně na 2 roky připojí studium managementu změn a/nebo business modelů. Málokdo je pro globální hospodářskou soutěž připravený tak dobře jako oni. Vedle podnikatelské vesnice pracují i v unikátním „makers space“ – profesionálních dílnách a laboratořích. Využít mohou například laby pro „Carbon Capture Tech“ (technologie na zachycování uhlíku), 3D tisk, AI, automatizaci průmyslu a mnoho dalšího.

Společným znakem všeho, co jsme zde viděli a slyšeli, je „brutální“ otevřenost, vzájemná důvěra, out of box myšlení a smysl pro hledání „win-win“ spolupráce tam, kde není na první pohled dosažitelná

A co je klíčové, podnikatelským nápadům studentů zde věnují potřebnou péči. K dispozici jsou každému profesionální facilitátoři, vědci i odborníci na business. Ti pak vymyšlený produkt či koncept ověřují na trhu s reálnými zákazníky. A pokud se daný podnikatelský nápad uchytí, dostanou se studenti ke kapitálu a službám různých podpůrných programů. Něco podobného by jistě pomohlo i budoucnosti Ostravy.

Lindholmen science park a výzkum a vývoj ve Švédsku
33 % výzkumu a vývoje země se odehrává v oblasti okolo Göteborgu.

Vaše skupina navštívila také Lindholmen Science Park AB. Moderní čtvrť, kde sídlí přední technologické společnosti. Co vás na tomto místě zaujalo nejvíce?

Naprosto ojedinělé bylo především to, že firmy spolu nebojují v konkurenčním prostředí, právě naopak. V Lindholmen Science Park AB fungují společná pracoviště, kde různé firmy, univerzity i startupy pracují dohromady. Například Volvo a Ericsson s dalšími 5 předními technologickými firmami spojily své síly a vyhledávají po celém světě začínající podnikatelské subjekty, které jim pomohou naplnit cíle vlastních inovačních strategií.

Tyto společnosti, které jsou světovými leadery ve svých oborech, jsou velmi atraktivní pro talenty z celého světa. Science Park se nese v duchu rozmanitosti lidí, kultur i jazyků. To utváří celé prostředí čtvrti – je zde k dispozici velmi heterogenní volnočasové vyžití i různorodá gastronomie.

Čím je spolupráce těchto společností charakteristická?

Jsou to mimořádně inspirativní ekosystémy. Ve zkratce to lze těžko popsat. Nicméně společným znakem všeho, co jsme zde viděli a slyšeli, je „brutální“ otevřenost, vzájemná důvěra, out of box myšlení a hledání „win-win“ spolupráce tam, kde nejsou na první pohled dosažitelné.

GoCo Health Innovation City je příkladem místa, kde vzniká budoucnost celého světa
Model inspirativního ekosystému GoCo Health Innovation City. Tady vzniká díky otevřenosti a špičkovým odborníkům budoucnost světa.

Svůj podíl na proměně Švédska má také městská samospráva. Jakými inovativními kroky, které by mohly být inspirativní pro budoucnost Ostravy, se může chlubit?

Municipality z regionu vytvořily společnou profesionální jednotku, která koordinuje realizaci regionální inovační strategie. Ta má několik bodů, mezi nimiž jsou hlavně:

  • rozvoj nových kompetencí lidí všeho věku,
  • sociální inkluze, založená na maximalizaci lidského potenciálu,
  • udržitelnost jako podnikatelská příležitost,
  • a multilaterální spolupráce.

Zahraniční firmy a studenty ale láká i profesionální práce s daty a komunikace postavená na perfektních vizualizacích, které zajišťují efektivní propagaci města.

Co bys v rámci této cesty vyzdvihl? Co tě nejvíce zaujalo?

Osobně mě nejvíce nadchla návštěva mimořádně inspirativního ekosystému GoCo Health Innovation City, řízeného společností Astra Zeneca. Ta si zve strategické partnery a startupy z pečlivě vybraných technologických oblastí, tvoří s nimi a experimentuje v rozsahu, který je ve většině měst světa jen obtížně představitelný. Přitom staví na otevřenosti a špičkových odbornících, díky kterým se jí daří utvářet v některých oblastech zdravotnictví budoucnost světa.

Moravskoslezské inovační centrum na návštěvě ve švédském Göteborgu
Výprava MSIC ve švédském Göteborgu.

Jaký vnímáš největší rozdíl mezi tím, co jsi viděl ve Švédsku a mezi tím, co je tvým denním chlebem tady v MSIC, v rozvoji MSK a budoucnosti Ostravy?

Největší rozdíl je v tom, co nelze ani postavit, ani koupit či zaplatit. Ve sdílené důvěře, postojích a zakořeněné spolupráci, které z velké části vyplývají z předchozí zkušenosti. Na konci inspirativní cesty jsem si uvědomil, jak odlišné jsou zdejší způsoby myšlení a postoje k riziku, odlišným názorům, (ne)spolupráci apod. Celý náš tým byl po návratu naprosto nabitý pozitivní energií. Někteří si dokonce vytvořili vlastní seznamy kroků, jak švédskou inspiraci pro budoucnost Ostravy a podnikání využít.

Myslíš, že jednou se budou i k nám sjíždět inovátoři z celé Evropy nebo světa, aby se inspirovali, jak to děláme my v Ostravě?

Na naše nápady a inovace se k nám jezdí už teď pravidelně dívat z Česka. A částečně i ze zahraničí, například z Polska. Když vytrváme v našem úsilí, budou návštěvy ze zbytku Evropy a světa už jen otázkou času.

Zajímá vás víc? Přečtěte si 6 švédských inovací, které bychom aplikovali v Moravskoslezském kraji.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů