Obáváte se digitálních útoků? Mezery v kybernetické bezpečnosti odhalí CYBER Sken

Dozvíte se v článku:
  • Proč byste neměli nepodceňovat kybernetickou bezpečnost
  • S čím vám pomůže CYBER Sken
  • Jaká opatření podpoří účinnou ochranu proti digitálním hrozbám

Používejte silná hesla, chraňte své osobní údaje a dávejte pozor na veřejné WiFi sítě. To jsou některé z mnoha rad, které jako běžní uživatelé internetu slýcháte pravděpodobně často. Nejsou to však pouze jednotlivci, kdo je na internetu denně vystavován bezpečnostním rizikům. Početnou ohroženou skupinu tvoří zejména malé a střední podniky, které mnohdy nevěnují dostatečnou pozornost úrovni zabezpečení svých firemních dat a systémů. A co vy, máte svá digitální aktiva pod kontrolou?

Kybernetická bezpečnost není jen o instalaci antivirového programu nebo zálohování důležitých informací. Jde o celý souhrn nejrůznějších opatření, která mají za cíl ochránit data, služby, počítačové systémy i sítě před neoprávněným přístupem, poškozením nebo odcizením a zajistit tak integritu firemních procesů. „Adekvátní zabezpečení je nedílnou součástí odpovědného řízení. Některé firmy ale místo prevence spoléhají na to, že se jim útoky hackerů budou vyhýbat. Takový lehkovážný přístup ale rozhodně není na místě,“ vysvětluje Martin Jurek z Moravskoslezského inovačního centra.


Komplexní zabezpečení proti neviditelným hrozbám nemusí být pro malé a střední podniky finančně náročné, přesto by mělo jít o výdaj, který se zařadí mezi nezbytné položky rozpočtu. „Po investici do drahého vybavení firmy hledají, kde by ušetřily. Často si tak nevyčlení odpovídající částku na kvalitní zabezpečení. Řešení případných problémů je přitom může vyjít mnohonásobně dráž. Zvlášť dnes, kdy digitálních útoků přibývá geometrickou řadou a jejich forma je mnohem propracovanější než kdysi,“ přibližuje jeden z obvyklých důvodů nedostatečně řešené kybernetické bezpečnosti ve firmách Martin Jurek.

IT – dobrý sluha, ale zlý pán

Současná doba nahrává využívání informačních technologií až do takové míry, že se stávají nezbytnou součástí chodu každé firmy. To s sebou přináší řadu benefitů jak v rámci interních procesů, tak také ve vztahu k samotným zákazníkům. Nesmíme však opomenout ani jejich stinnou stránku v podobě nejrůznějších rizik, jako jsou digitální útoky hackerů a ztráta cenných dat. Snahy, jak těmto hrozbám předcházet, mají společného jmenovatele – kvalitní kybernetickou bezpečnost.

Než se ale vrhnete do bezhlavého nakupování antivirových programů a vydávání stostránkových směrnic pro zaměstnance, dopřejte své firmě odbornou konzultaci. Vyhnete se tak zbytečným investicím do nahodilých opatření, která budou ve výsledku možná k ničemu. Prostřednictvím naší služby CYBER Sken experti na kybernetickou bezpečnost prověří aktuální stav zabezpečení systémů, sítě a dat vaší firmy bez omezení jejího chodu a poradí vám, jak se optimálně a systematicky chránit. Díky projektu EDIH Ostrava máte navíc náklady externí konzultace plně hrazeny.

CYBER Sken odhalí slabá místa v zabezpečení vaší firmy. Zároveň získáte doporučení, jak se optimálně chránit.


Jakmile CYBER Sken odhalí slabá místa v zabezpečení vaší firmy, cesta ke komplexnímu nastavení preventivních opatření kyberbezpečnosti je volná. Obvykle jde o několik klíčových aspektů:

Lidský faktor

Zaměstnanci jsou jedním z nejzranitelnějších prvků firmy a jako takoví se často stávají terčem hackerů. Ať už se jedná o neopatrné zacházení s citlivými daty, stahování nebezpečného obsahu do firemního zařízení nebo třeba kliknutí na odkaz ve věrohodně vypadajícím e-mailu, každý přešlap může vyjít firmu pořádně draho. Nezbytnou součástí interních procesů by proto měly být srozumitelné předpisy a vzdělávání na téma bezpečného chování na internetu, práce s daty a zařízeními, využívání vzdáleného přístupu a komunikačních kanálů nebo třeba rozpoznání metod sociálního inženýrství.

Pravidelné aktualizace

Vlastnit kvalitní hardwarové vybavení se dnes zdá být nutností, v první řadě je ale potřeba myslet na pravidelné aktualizace softwarových prvků. Právě zastaralé aplikace, systémový software a firmware nebo třeba antivirové a další programy jsou často vstupní branou pro kybernetické digitální útoky. Navíc ruku v ruce se stále modernějšími technologiemi jdou i sofistikovanější podvodné praktiky. Čím aktuálnější verzi softwaru budete mít, tím nižší bude riziko, že hacker dokáže vaše zabezpečení obejít. Důležitou roli hraje také silný firewall, který chrání vaši síť před neoprávněným přístupem.

Zálohování dat

Virtuální, stejně jako fyzický, únik aktiv v podobě firemních dat nebo dat zákazníků představuje pro podnik obrovské riziko. A to nejen z důvodů narušení integrity firemních procesů, ale i ztráty zisku, důvěry zákazníků a dobrého jména. Zásadní problém představuje také legislativa, kdy se například porušení GDPR směrnice trestá astronomickými pokutami. Vedle uváženého nakládání s daty je proto nezbytné i jejich pravidelné zálohování. Zálohovací systémy by přitom měly být umístěny mimo dosah útočníků, třeba na vzdálené úložiště Po případném útoku nebo havárii pro vás bude mnohem snazší chod firmy ze záloh obnovit, zvlášť pokud si předem stanovíte plán obnovy.

Správa přístupů

Riziko úniku nebo odcizení citlivých dat můžete výrazně snížit také uvážlivou správou přístupů k nim. Rozdílný přístup vyžaduje například pozice správce systému a asistentky ředitele. Moderní systémy správy vám umožní nastavit oprávnění zaměstnanců tak, aby každý z nich měl přístup pouze k informacím nezbytným pro plnění svých úkolů.

Monitoring sítě

Pro včasnou detekci podezřelých aktivit a okamžitou reakci na potenciální hrozby je klíčové průběžné monitorování síťové a uživatelské aktivity. S kontrolou a blokací nežádoucích zařízení či komunikace si poradí systém Data Loss Prevention (DLP). Zvážit můžete také využití služeb bezpečnostního dohledového centra (SOC), které provádí permanentní monitoring a pohotově řeší incidenty za vás.

Kombinace těchto opatření vytváří efektivní ochranu proti různým digitálním hrozbám a přispívá k eliminaci škod, pokud k narušení bezpečnosti dojde. Zkrátka a dobře, pokud přistoupíte k moderním technologiím odpovědně, mohou vám podnikání výrazně ulehčit, v opačném případě musíte počítat s tím, že se vystavujete celé řadě potenciálních rizik.

Rádi byste zjistili, jak si vaše firma stojí na poli zabezpečení? Na nic nečekejte a domluvte si u nás CYBER Sken.


Tento článek vznikl za podpory projektu EDIH OVA (EDIH Ostrava), který je financován Evropskou unií, z programu Digitální Evropa (ID: 101083551) a v rámci NEXT GENERATION EU (ID: EDIH1.5.01.4).

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů