10 otázek pro top 10 startupů Moravskoslezského kraje – 2. část

Dozvíte se v článku:
 • Vyzpovídali jsme 10 nejlepších startupů Moravskoslezského kraje
 • S jakými problémy se potýkají?
 • Co čtou a poslouchají, aby našli inspiraci?
 • Jsou otevření spolupráci s univerzitami?
 • Jaký byl jejich největší fuckup?
 • Jak hledají talenty a pečují o ně?

Čím si ty nejlepší startupy v Moravskoslezském kraji zasloužily svůj úspěch? Zeptali jsme se top 10 z nich na 10 největších otázek podnikání. Inspirujte se a posuňte se dál.

V Moravskoslezském kraji máme řadu šikovných firem a startupů, kterým se podařilo vybudovat úspěšný business model. Můžeme k nim obdivně vzhlížet, závidět jim jejich štěstí nebo taky zkusit něco z jejich odlišnosti načerpat a přetavit do vlastního podnikání. Jak zpívá Vypsaná fixa: „Hrdinové nekecaj a jdou tam, kde nechce nikdo. Úspěch se zkrátka nerozdává zadarmo, budete pro něj muset něco udělat. Níže naleznete pár tipů, od kterých se můžete odrazit.

V první části článku jsme se ptali, co si nejlepší startupy myslí o inovacích, klíčových trendech v podnikání, výhodách Moravskoslezského kraje, důležitých vlastnostech úspěšné firmy nebo výhodách provázanosti s Moravskoslezským inovačním centrem. Teď nás zajímalo:

 • jaké problémy řeší?
 • kde hledají inspiraci?
 • spolupracují s univerzitami?
 • jaké fuckupy je potkaly?
 • jak pracují s talenty?
Nejlepší startupy v Ostravě a jejich inspirace

Nejlepší moravskoslezské startupy. Kdo jsou?

Během letošního jara jsme vybrali mezi moravskoslezskými startupy 10 nejlepších. Patří mezi ně:

 1. Stimvia – díky stimulaci nervů přináší neinvazivní léčbu, aktuálně se zaměřují na hyperaktivní močový měchýř.
 2. Superface – využívají automatizaci a umělou inteligenci, aby na rozhraní API umožnili různým aplikacím propojit se a předávat si data.
 3. Viderai – zapojením umělé inteligence odhalují nemoci analýzou očí.
 4. Lemonero – poskytuje chytré financování e-shopům do několika minut a na pár kliknutí.
 5. Perun Creative – společnost zaměřená na vývoj počítačových her, např. Kvark a Hobo.
 6. NIL Textile – první plně cirkulární značka oblečení.
 7. Autinno – unikátní systém pro vývoj samořízených aut.
 8. Aputime – umělá inteligence jako váš virtuální projektový asistent.
 9. 24 Visionkontrola kvality nových automobilů řízená umělou inteligencí.
 10. Discidius – monitoring hovorů call center pomocí hlasové a emoční analýzy a umělé inteligence.
Citát Tomáše Bati jako inspirace pro nejlepší startupy

V druhé časti článku nám nejlepší startupy odpověděly na tyto otázky:

6. S jakými problémy se aktuálně vy nebo firmy ve vašem oboru nejvíce potýkáte? Jak je řešíte?

Superface

Obecně je to uzavřenost klasických velkých podniků a korporátů k novým firmám, se kterými nemají žádnou zkušenost. Myslím, že v západní Evropě jsou střední a velké podniky daleko otevřenější k nákupu mladých technologií od startupů. Má to obrovský pozitivní dopad.

Takový startup získá konečně vlastní prostředky na obživu. Přestává se bát, že nepřežije další půlrok. Naproti tomu podniky mají možnost tlačit na zlepšení produktu, který se jim dělá skoro na míru. Startup jej už značně vylepšený následně prodá často i za vyšší cenu. Celkově se tím průmysl velmi rychle zefektivní. Startupy jsou profitabilní a hned nabídnou další inovace.

Když korporáty tyto finance nepustí, startup žije jen z investic. Začne prodávat v západních zemích a Česko už má jako béčkový nebo céčkový trh. Tohle bych rád změnil.

Lemonero

Ve startupovém odvětví došlo, tak jako v celé globální ekonomice, k ochlazení a propadu valuací většiny startupů. A to včetně těch největších jako je Klarna, Adyen atd. Je vidět, že trh a investoři už po letech „růstu za každou cenu” sledují efektivitu, marži a zdravou ekonomiku. Což je jen dobře.

Většina firem ale zažívá problém s překlopením do profitability a bodu zlomu, ve kterém se celkové náklady protnou s přímkou příjmů. Lemonero je naštěstí velmi silné ve své efektivitě a ekonomice, takže jsme na tuto situaci připraveni.

NIL Textile

Stále hledáme nové talenty do managementu i šikovné ruce do výroby. A to je občas jako hledat jehlu v kupce sena. Jsme však trpěliví a vždy si raději počkáme na opravdu kvalitní kandidáty. Textilní průmysl se nyní potýká nejen s nedostatkem pracovní síly, ale i s blížícími se regulacemi, na které bude muset reagovat. Stále se jedná o odvětví, které má 10% podíl na globálních emisích a tlak na udržitelnost je tady vysoký. V tomto ohledu jsme pro mnohé řešením a sami již stavíme business, který je na budoucnost připraven a snad i o několik kroků napřed.

7. Kde hledáte inspiraci pro rozvoj svého podnikání? Co posloucháte, čtete, navštěvujete?

Stimvia

Inspirace Stimvie by se dala rozdělit na interní a na externí.

Ta interní přichází zaprvé od našich pacientů nebo klientů, kterým nasloucháme, a zadruhé od samotných zaměstnanců a jejich kreativity. Ta externí z několika různých zdrojů. Příkladem jsou setkání a debaty mezi odborníky z oblasti zdravotnictví na mezinárodních fórech a kongresech. Na nich je možné diskutovat s lidmi z různých odvětví, kteří mohou mít na věc odlišný názor. Následně díky kreativitě interního týmu konstruktivně filtrujeme a vybíráme si inspirativní myšlenky. Pak jsou to také různá setkání „startupistů“ nebo spolupráce s externími subjekty. Velkou inspirací a motivací jsou vlastní úspěchy, které nám dávají sílu šlapat dále. Být tam první, hledat nemožné a přetvářet ho na možné a nové příležitosti.

Co dělají jinak ti, co vlastní nejlepší startupy?

Superface

Inspirací jsou pro mě ti, kteří už opakovaně dosáhli nějakého výrazného úspěchu, a nemusí to být jen ten komerční. Třeba několikrát postavili úžasný tým nebo přišli s technologií, která pomohla změnit status quo v určitém segmentu. Vlastně se inspiruji u těch méně hlasitých. Úplně nemusím poslouchat výkřiky a PR zakladatelů startupů, kteří mají zaručené recepty, jak správně dělat byznys. I když pak mají pěknou titulku v různých časopisech. Čtu nejčastěji oborové novinky. Samozřejmě mě zajímá Česká scéna (CzechCrunch), ale nejvíc poslouchám podcasty největších investičních skupin světa (A16Z apod.).

Discidius

Snažíme se motivovat se navzájem. Hodně inspirativní jsou pro nás také všechna setkání s jinými startupy nebo firmami a lidmi, kteří za nimi stojí. Z nich si snažíme odnášet cenné rady pro další rozvoj.

Podcasty

Knihy

Články

Lemonero

Jsem velký milovník knih a podcastů/audioknih, takže primárně zde. Jako hlavní mohu doporučit knihy Principles (Ray Dalio), The hard thing about the hard things (Ben Horowitz) nebo Marcus Aurelius: Hovory k sobě.

Perun Creative

Všude kde to jen jde. 🙂 U konkurenčních produktů, u ostatních vývojářů, v podcastech, článcích, konferencích… Člověk musí zkrátka znát svůj business ze všech stran.

Viderai

Inspiraci pro rozvoj podnikání hledáme v různých zdrojích. Pravidelně sledujeme odborné časopisy a blogy zaměřené na náš obor, účastníme se konferencí a setkání s dalšími podnikateli a výzkumníky. Sledujeme zajímavé podcasty, ať už přímo z oboru, nebo obecně podnikatelské. V češtině např. Hackni byznys, Forbes. Také se snažíme zapojit do různých komunit a startupových ekosystémů, kde sdílíme zkušenosti.

8. Jste otevření spolupráci se studenty, firmami či univerzitami?

Stimvia

Snažíme se posilovat své vztahy s univerzitou a zapojovat studenty do dílčích výzkumných projektů, které v současnosti realizujeme nebo plánujeme do budoucna. Můžeme říci, že tento vztah je vzájemně prospěšný. Stimvia nabízí studentům podílet se na vývoji zajímavé a přelomové technologie v žádaném a prestižním oboru, kterým je zdravotnictví už tisíce let. Nám to přináší čerstvý vítr do plachet. Jen je potřeba, aby vedle vysoké motivace panovala na palubě lodi také pracovní morálka.

Discidius

Spolupráci jsme se nikdy nebránili a myslíme si, že takový model může být přínosný pro všechny zúčastněné.
Výhledově do půl roku budeme hledat minimálně někoho, kdo nám pomůže se supportem u klientů, a to jak po IT stránce, tak i té komunikační.

NIL Textile

Rozhodně. Pravidelně nabíráme šikovné stážisty a někteří s námi následně i zůstávají. Naší první zaměstnankyní byla právě stážistka z VŠB. A také nyní k nám nastupuje na stáž nový člověk z Technické univerzity v Liberci. Pokud má někdo chuť se učit, nebojí se přebrat zodpovědnost a naše mise je mu blízká, příležitost se pro něj najde – ať už v obchodu, marketingu nebo backoffice.

Perun Creative

Dlouhodobě a aktivně spolupracujeme na podpoře vzdělávání v našem kraji. Pořádáme přednášky na vysokých školách, zaměstnáváme studenty v rámci bakalářské praxe, investujeme do nadějných studentských projektů atd.

9. Jaký byl váš největší fuckup? Pokud žádný, s jakými překážkami se startupy na začátku nejčastěji potýkají?

Superface

Potkal mě hned na úvod podnikání. Řekl jsem si, že do toho půjdu all-in. Vzal finance, které mi spořili rodiče, vybral kreditku do -100 000 korun a začal s nimi stavět první firmu. Skončil jsem v exekuci a bez peněz. Několik týdnů jsem měl jen na rohlíky a pomazánku. Do toho začaly chodit pokuty za parkování a od revizorů. Přežít něco podobného byla, řekněme, zajímavá zkušenost, díky které hodně rozumím tomu, jak je těžké se z toho dostat. Pomohl jen tah na branku a lepší plánování, jak s financemi zacházet. I když pořád cítím, že do toho raději dám všechno, než s obavou jen něco málo. Nakonec se nám povedlo produkt prodávat a dostat se z toho ven. Ale bylo to dost těžké.

Discidius

Museli jsme ukončit dlouhodobou spolupráci s IT firmou, která se podílela na vývoji naší aplikace. Byla to věc, se kterou jsme se vypořádávali skoro půl roku. Bylo potřeba získat veškeré kódy, dokumentaci a de facto všechno, co bylo spojeno s naší aplikací. Všem, kteří hledají dodavatele IT služeb, doporučujeme nezapomenout veškeré tyto náležitosti ošetřit smluvně. Při podobné situaci pak nenastanou problémy s tím, co vlastně komu patří.

Viderai

Naštěstí se nám fuckupy vyhýbají, pakliže vnímáme fuckup jako problém, který je těžké nebo nemožné řešit. Neexistuje ovšem činnost, ve které by průběžně nevznikaly problémy. Startupy se na začátku nejčastěji potýkají se všeobecnou nedůvěrou. Proto mívají problém sehnat a udržet kvalitní tým a trakci.

Lemonero

Fuckupů byla spousta, ale všechny jsme zatím přežili, což považuji za hlavní úspěch každého startupu. Problémy, se kterými se startup setká, je miliarda. A tak je důležitá mantra, kterou razil Samuel Beckett: „Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

Citát, kterým se mohou inspirovat nejlepší startupy

10. Jak lákáte do své firmy talenty a jak s nimi dále pracujete?

Superface

Dříve to byla spíše nefinanční motivace typu pojďme spolu změnit svět. Pojďme být první na světě s tímto produktem nebo technologií. Dnes, když za sebou máme silné investory, k tomu přidáváme i finanční ohodnocení, tedy podíl na společnosti formou ESOP. Vždy jsou to ale kolegové, kteří jsou v něčem mnohonásobně lepší než já. Vlastně si s nadsázkou doufám tvrdit, že jsem ve společnosti ten, který o všem ví nejmíň. A určitě to nejdůležitější je test firemních hodnot. Na to už ale většinou máme HR specialisty, kteří nám s tím pomáhají.

Lemonero

V Ostravě se zaměřujeme primárně na oblast IT a v této komunitě jsme aktivní. Například minulý rok náš CTO Tomáš Widlák přednášel na BarCampu. Nějakou dobu již spolupracujeme také s organizací Czechitas. Účastníme se meetupů Agile circle, který jsme dokonce koncem září hostili v prostorách budovy Viva.

Rozvoj talentů je pak oblast sama o sobě. Již během pohovorů se snažíme zjistit, co kandidáty zajímá a kam by se chtěli dále posouvat a růst. To se jim pak po nástupu do zaměstnání snažíme umožnit. Dát jim prostor pro učení se novým technologiím a nabídnout podporu seniorních kolegů v překonávání překážek.

Dočetli jste až sem, ale stejně nevíte, kde a jak začít své podnikání posouvat? V Moravskoslezském inovačním centru vám pomůžeme s nejnovějšími trendy nebo třeba upevněním pozice na trhu. Budeme vaší spojkou k úspěchu i na další podnikatele v regionu.

Na toto téma máme eventy

7 prosince, 2023

Soukromý: Nástup umělé inteligence do firemních procesů a možnosti nasazení v praxi

Filip Plevač

Chtěli byste skokově posunout vaši firmu nebo projekt pomocí nových nástrojů? Pak byste rozhodně neměli chybět na semináři, který pro vás připravujeme ve spolupráci s expertem na digitalizaci a robotizaci firem Filipem Plevačem.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů