ENVI Sken

V rámci ENVI Skenu vám pomůžeme postupně se připravit na vybraná témata z brzy povinného nefinančního reportingu ESG, a to konkrétně v oblasti E na vodu, energetiku a odpady. Nejprve provedeme sken provozu a administrativy vaší firmy. Získaná data vyhodnotíme a doporučíme vám řešení, která povedou k úspoře nákladů. Společně tak podpoříme nejen vaše podnikání, ale také ochranu životního prostředí.

 • snížení nákladů ve firmě
 • příprava na nefinanční reporting ESG
 • informace o uhlíkové stopě
 • plně hradí MSIC

Co služba řeší

Analýza dat

Provedeme sběr a vyhodnocení dat v oblasti vody, energetiky a odpadů. Zjistíme, kde je největší potenciál pro úsporu. Součástí procesu je také výpočet uhlíkové stopy.

Zvýšení konkurenceschopnosti

ENVI Sken definuje oblasti, kde můžete ušetřit své finanční zdroje a nastartovat procesy pro adaptaci na změnu klimatu. Využití zbytkového materiálu, úspora vody nebo energií. To vše vám dá náskok před konkurencí.

Připravenost na nefinanční reporting ESG

Zkratka ESG („Environmental, Social and Governance“) odkazuje na zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik. V rámci ENVI Skenu vám pomůžeme s postupnou přípravou na vybraná témata v oblasti E.

Ekologická odpovědnost

Ani výrobní firma nemusí mít čistě negativní dopad na životní prostředí. Ukážeme vám způsoby, jak jej efektivně snížit.

Jak to probíhá

1.

Náš tým nejprve provede analýzu provozu a administrativy vaší firmy, získaná data následně vyhodnotí.

2.

Poté zpracujeme výstupní zprávu, která obsahuje podrobnou analýzu a vizualizaci dat i doporučení ke změnám.

3.

Společně vydefinujeme oblast, na kterou se chcete zaměřit s ohledem na možnost změny s nízkou investicí a rychlou návratností.

4.

V rámci navazující služby ENVI Projekt vám doporučíme konkrétního nezávislého experta a pomůžeme navržené změny realizovat.

Komu je služba určená

 • malé a střední firmy z Moravskoslezského kraje
 • výrobní firmy, pro které je klíčová adaptace na změnu klimatu
 • firmy řešící nevyužité materiály, odpad z výroby
 • firmy, které se připravují na nefinanční reporting ESG nebo jej po nich již vyžaduje jejich zahraniční matka či hlavní odběratel
 • firmy, po kterých je požadován výpočet uhlíkové stopy

Časté dotazy

Specialista z MSIC vám věnuje 10 hodin. Ze strany firmy je třeba počítat s adekvátní součinností. Konkrétní časová dotace je závislá od velikosti provozu a připravenosti vstupních dat k analýze.

Ano, náklady na nezávislého specialistu za vás hradíme my.

Výstupní zpráva je pro vaše interní použití a případnou realizaci změn navržených v rámci ENVI Skenu. Mlčenlivost je garantována. Výsledek spolupráce nikam nereportujeme, pouze vám ukáže cestu, jak být odpovědnější firmou.

Doporučujeme pokračovat navazující službou ENVI Projekt, která vám zajistí projektovou část potřebných řešení. Rádi s vámi zůstaneme v kontaktu, jsme připraveni pomoci.

Už teď můžete využívat náš „material market“ Rondl, což je e-shop nevyužitého materiálu. Zapojte se do něj a vraťte do oběhu zbylé suroviny.

V zahraničí, směrem na západ, je ENVI velké téma a celá tato oblast zažívá rozkvět. U nás máme co dohánět, české, respektive moravskoslezské firmy zatím nejsou v tomto ohledu dostatečně konkurenceschopné. Věříme, že společně to můžeme změnit.

Máte zájem? Napište nám!

Vašemu dotazu se bude věnovat Izabela Lupieńská.

  Služba je realizována v rámci projektu

  Více ke službě vám řekne

  Izabela Lupieńská

  ( Po-Pá: 9:00 - 15:00 )