DIGI Sken

Netušíte, jaké benefity vám digitalizace firmy přinese? Jste na digitalizaci připraveni?

  • 10 hodin konzultací
  • experti na digitalizaci a firemní procesy
  • cenu v hodnotě více než 62 000 Kč plně hradí EDIH Ostrava

Co služba řeší

Zjistíte připravenost firmy na digitalizaci

Zhodnocení stávajících procesů a systémů z hlediska digitalizace (jejich fungování, přehlednost, návaznost).

Navrhne oblasti, kde má digitalizace největší přínos

Identifikace míst, jejichž digitalizace sníží chybovost a zvýší konkurenceschopnost a efektivitu firmy.

Přináší srovnání úrovně digitalizace

Na základě dat porovnává, jak si stojíte mezi podobnými firmami.

Obchází provozní slepotu

Poskytuje nový, zkušený pohled zvenčí.

Jak to probíhá

1.

Přihlášení do změnového projektu a jeho schválení.

2.

Návrh 3 nezávislých auditorů vhodných pro váš typ a velikost firmy.

3.

První setkání a shrnutí očekávání i dalších kroků.

4.

Realizace projektu pod vedením experta.

5.

Vyhodnocení výsledků realizovaného projektu.

Pro koho je služba vhodná

  • firma nebo veřejná organizace, která s digitalizací začíná,
  • velikost 10–250 zaměstnanců,
  • sídlo nebo provozovna v MSK,
  • nevyčerpaná podpora de-minimis.
Stáhněte si leták

Časté dotazy

Výstupem je ověření připravenosti, doporučení pro jednotlivé oblasti, vytipování 2–3 změnových projektů a benchmark vaší firmy v oblasti digitalizace.

Pro přihlášení do změnového projektu stačí formulář velikosti 1 A4. Schválení projektu u nás proběhne do 1 týdne a doposud má 99% úspěšnost. Samotná realizace obnáší 10 hodin konzultací a předpokládá se adekvátní součinnost s auditorem.

To bohužel není možné, služba je určena malým a středním firmám do 250 zaměstnanců celkem, kterým jsou obvyklé komerční služby v této oblasti hůře dostupné.

Auditor prochází procesy realizace firemních zakázek a vytvoří jejich analýzu. Následuje její konzultace se všemi procesem dotčenými zodpovědnými osobami.

Digitální Audit realizují experti s minimálně 5letými zkušenostmi z oblasti firemních procesů a digitalizace firem.

Výsledky auditu jsou agregované v anonymizované podobě. Součástí spolupráce je také dohoda o mlčenlivosti NDA.

Digitální programy jsou hrazeny prostřednictvím programu Evropských digitálně inovačních hubů eDIHs – DIGITAL-2021-EDIH-01 za podpory výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Národní plán obnovy, komponenty 1.5. Digitální transformace podniků, Investice č. 1 Vytvoření evropských a národních center digitálních inovací (EDIHs)“.

Máte zájem? Napište nám!

Vašemu dotazu se bude věnovat Martin Jurek.