DIGI Supervize

Předcházíme chybám při implementaci digitalizačních nástrojů. Poskytujeme nezávislé specialisty, kteří dokážou při hledání integrátora, vyjednávání a následné implementaci hájit zájmy dané firmy a postarat se o završení projektu bez komplikací.

 • 60 hodin spolupráce,
 • pomoc expertů v průběhu digitalizace firmy,
 • z 50 % hradí MSIC.

Co služba řeší

Zajišťuje hladký průběh digitalizace firmy změnového projektu.

Změnový projekt digitalizace probíhá pod vedením zkušeného experta.

Obchází provozní slepotu

Nezávislý expert poskytuje v průběhu digitalizace firmy nový zkušený pohled zvenčí.

Jak to probíhá

1.

Přihlášení do změnového projektu a jeho schválení.

2.

Návrh 3 nezávislých expertů vhodných pro váš konkrétní projekt.

3.

Plánování, konzultace a dohled nad realizací změnového projektu.

Pro koho je služba vhodná

 • výrobní firma, která zavádí digitální nástroje,
 • velikost 10–250 zaměstnanců,
 • sídlo nebo provozovna v MSK,
 • nevyčerpaná podpora de-minimis,
 • firma postrádající potřebné specialisty.
Stáhněte si leták

Časté dotazy

Pro přihlášení stačí formulář velikosti 1 A4. Schválení projektu u nás proběhne do 1 týdne a doposud má 99% úspěšnost. Samotná realizace obnáší 60 hodin konzultací a předpokládá se adekvátní součinnost s expertem.

Náklady na experta jsou 90 000 Kč bez DPH. Moravskoslezské inovační centrum hradí 45 000 Kč a firma 45 000 Kč.

To bohužel není možné, služba je určena malým a středním firmám do 250 zaměstnanců celkem, kterým jsou obvyklé komerční služby v této oblasti hůře dostupné.

Službu realizují experti s minimálně 5letými zkušenostmi z oblasti firemních procesů a digitalizace firem.

Digitální služby jsou financovány prostřednictvím programu Evropských digitálně inovačních hubů eDIHs – DIGITAL-2021-EDIH-01 za podpory výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Národní plán obnovy, komponenty 1.5. Digitální transformace podniků, Investice č. 1 Vytvoření evropských a národních center digitálních inovací (EDIHs)“.

Máte zájem? Napište nám!

Vašemu dotazu se bude věnovat Martin Jurek.

  tel
  ( )
  email