DIGI Supervize

Předcházíme chybám při implementaci digitalizačních nástrojů. Poskytujeme nezávislé specialisty, kteří dokážou při hledání integrátora, vyjednávání a následné implementaci hájit zájmy dané firmy a postarat se o završení projektu bez komplikací.

  • 60 hodin spolupráce
  • pomoc expertů v průběhu digitalizace firmy
  • účast na nákladech je pouze 28 %

Co služba řeší

Zajišťuje hladký průběh digitalizace firmy prostřednictvím změnového projektu

Změnový projekt digitalizace probíhá pod vedením zkušeného experta.

Obchází provozní slepotu

Nezávislý expert poskytuje v průběhu digitalizace firmy nový zkušený pohled zvenčí.

Jak to probíhá

1.

Přihlášení do změnového projektu a jeho schválení.

2.

Návrh 3 nezávislých expertů vhodných pro váš konkrétní projekt.

3.

Plánování, konzultace a dohled nad realizací změnového projektu.

Pro koho je služba vhodná

  • firma nebo veřejná organizace, která zavádí digitální nástroje,
  • velikost 10–250 zaměstnanců,
  • sídlo nebo provozovna v MSK,
  • nevyčerpaná podpora de-minimis,
  • firma postrádající potřebné specialisty.
Stáhněte si leták

Časté dotazy

Pro přihlášení stačí formulář velikosti 1 A4. Schválení projektu u nás proběhne do 1 týdne a doposud má 99% úspěšnost. Samotná realizace obnáší 60 hodin konzultací a předpokládá se adekvátní součinnost s expertem.

Hodnota služby je více než 161 000 Kč. Více než 116 000 Kč je hrazeno v rámci projektu EDIH, náklady firmy činí 45 000 Kč.

To bohužel není možné, služba je určena malým a středním firmám do 250 zaměstnanců celkem, kterým jsou obvyklé komerční služby v této oblasti hůře dostupné.

Službu realizují experti s minimálně 5letými zkušenostmi z oblasti firemních procesů a digitalizace firem.

Digitální služby jsou financovány prostřednictvím programu Evropských digitálně inovačních hubů EDIHs – DIGITAL-2021-EDIH-01 za podpory výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Národní plán obnovy, komponenty 1.5. Digitální transformace podniků, Investice č. 1 Vytvoření evropských a národních center digitálních inovací (EDIHs)“.

Máte zájem? Napište nám!

Vašemu dotazu se bude věnovat Martin Jurek.