DIH Ostrava mezi vítězi výzvy na Evropská centra pro digitální inovace

Dozvíte se v článku:
  • Vítězem národní výzvy na Evropské digitální inovační huby je ostravský DIH.
  • Digitální inovační huby podporují digitalizace malých a středních firem.
  • DIH Ostrava připravuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO.
  • Cílem hubu je pomoci firmám zejména z Moravskoslezského kraje využít příležitostí, které nabízí digitalizace, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb.

OSTRAVA 27. 1. 2021 – Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby (EDIH), které budou spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu v širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb. Jedním z vítězů je i Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava).


Řada firem v České republice má obrovský potenciál a přináší na trh skvělé inovace. „V oblastech s vysokou přidanou hodnotou i v robotizaci mají dnes české firmy a start-upy světu co nabídnout. Česká republika je se svou silnou průmyslovou i vědeckou základnou, stejně jako řadou špičkových výzkumných center a výzkumných infrastruktur, na digitální věk připravená,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Malé a střední podniky ale zpravidla nemají finanční prostředky, které by mohly věnovat na prověření či případné zavedení digitálních technologií. Za tímto účelem v minulosti vznikly digitální inovační huby, které podporují digitalizace malých a středních firem.


Digitalizace je alfou a omegou pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje zakládání Evropských center pro digitální inovace za klíčové pro rozvoj evropského digitální ekosystému a za tímto účelem zorganizovalo národní výzvu. Z deseti přihlášených subjektů vybralo šest kandidátů, kteří se mohou hlásit o podporu z programu Digitální Evropa. „Evropská centra pro digitální inovace budou vyvíjet a testovat produkty před finální výrobou a uvedením na trh, poskytovat služby a kapacity související s využíváním disponibilní digitální infrastruktury a obecně budou podporovat region v budování inovativního ekosystému a spolupráce,“ vysvětluje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.


Mezi kandidáty na Evropská centra pro digitální inovace je i DIH Ostrava. Tento hub připravuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO společně s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava. Cílem hubu je pomoci firmám zejména z Moravskoslezského kraje využít příležitostí, které nabízí digitalizace, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb jako např. přístupu k superpočítačovým kapacitám. „Velmi nás těší, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo DIH Ostrava jako jednoho z vítězů a dalo nám tak příležitost přihlásit se o podporu z programu Digitální Evropa. Naším cílem je od počátku podporovat zavádění a využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i ve společnosti a do budoucna bychom rádi navázali spolupráci s dalšími firmami s inovačním potenciálem a prostřednictvím našeho hubu jim poskytli některou z možných podpor. Může se jednat například o možnost provedení digitálního auditu, využití kapacit pro analýzu firemních dat či tvorbu digitálního dvojčete výrobního procesu či produktu,“ uvádí Martin Duda, koordinátor projektu DIH Ostrava.

Kontakt pro média
Zuzana Červenková, tisková mluvčí IT4Innovations národního superpočítačového centra
zuzana.cervenkova@vsb.cz
tel.: +420 602 593 335

Poznámka pro editory
IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC) a datových analýz (HPDA), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytuje jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. IT4Innovations společně s institucemi CESNET a CERIT-SC tvoří strategickou výzkumnou infrastrukturu České republiky e-INFRA CZ. V současné době provozuje IT4Innovations čtyři superpočítače – Anselm s výkonem 94 TFlop/s instalován na jaře 2013, Salomon s výkonem 2 PFlop/s uveden do provozu v létě 2015, Barbora s výkonem 849 TFlop/s zprovozněný na podzim 2019 a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s (a pro AI až 2 PFlop/s) spuštěn na jaře 2019. V rámci společného evropského podniku EuroHPC bude v roce 2021 v centru instalován zcela nový superpočítač Karolina s výkonem okolo 15,2 PFlop/s. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů