Projekt CECI na zapojení občanů do cirkulární ekonomiky ukončuje první fázi a vstupuje do druhé

Dozvíte se v článku:
  • Sestavili jsme Akční plán pro region.
  • Motivujeme občany k udržitelnosti.
  • Pořádali jsme několik workshopů na téma cirkulární ekonomiky pro veřejnost.
  • Vytvořili jsme cirkulární databázi materiálů pro firmy RONDL.
  • Šíříme dobrou praxi v obcích s pomocí EVNI Roadshow.

OSTRAVA 31. 7. 2022 – Během srpna 2019 až července 2022 proběhla 1. fáze projektu Citizen Involvement in Circular Economy Implementation neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů. Splnili jsme cíl sestavit Akční plán pro region a společně s 8 partnery se inspirovali dobrou praxí.


Projekt je organizovaný pod záštitou Interreg Europe a motivuje k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. Mezi hlavní úkoly patří zvyšovat povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů.


Moravskoslezské inovační centrum pořádalo v průběhu několik workshopů a dalších aktivit, které veřejnost seznámily s problematikou udržitelnosti. Jednalo se například o akce s názvem „Nevyhazuj a opravuj“, „Jak na kompostování ve městě“, „Jak předcházet odpadu v domácnosti“, „EKO drogerie“, SWAP oblečení, Den Země společně s IKEA a mnoho dalších.


„Ostatní partneři se přijeli podívat do Ostravy na dobrou praxi v našem regionu. Společně jsme navštívili např. REUSE Centrum Ostrava, MOMENT Česká republika, FAJNA DILNA nebo Dolní oblast Vítkovice,” říká Klára Golabová, která má projekt na starosti.


Akční plán vychází ze zkušeností nabytých během návštěv ve Finsku, Francii, Španělsku, Bulharsku a Belgii, ale i z databáze dobrých praxí. „Náš Akční plán staví na myšlence REUSE center, které vznikají ve velkém po celém světě a spolu s nimi tzv. banky neboli knihovny věcí. Komunita lidí si v nich navzájem půjčuje například vybavení na zahradu, nářadí, sportovní náčiní, hry a mnoho dalšího,” představuje Golabová.


Další oblast, na kterou se plán zaměřuje, jsou materiálové úspory, které cirkulární ekonomika nabízí. K tomu vznikla databáze RONDL. Místo, kde se materiály a suroviny snaží maximálně využít a nastartovat tak průmyslovou symbiózu, základ pro cirkulární ekonomiku. Protože to, co je pro vás možná „odpad“, někdo jiný může dále využít či zpracovat.


Akční plán cílí s osvětou také na obce a města. Pro ně MSIC vytvořil ENVI Roadshow. Způsob, jak si mohou navzájem sdílet své úspěchy, ale i neúspěchy, s environmentálně zaměřenými projekty.


Celý Akční plán si můžete přečíst na stránkách projektu.


Projekt pokračuje 2. fází, jejíž součástí je implementace Akčního plánu a evaluace výsledků, až do července 2023.

Poznámka pro editory: Cílem projektu CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation, neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů), který probíhá pod záštitou Interreg Europe, je zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt chce inspirovat k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. K těm pomůžou nové udržitelné služby, např. sdílená ekonomika, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci, ale také zaměření na bio odpad a bezodpadový styl života.


Klíčová slova: CECI, udržitelnost, cirkulární ekonomika, dobrá praxe


Kontakt pro bližší informace k projektu:
Klára Golabová, Project Developer
klara.golabova@ms-ic.cz, tel. 724 923 439
webové stránky projektu CECI

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů