Do cirkulární ekonomiky se může zapojit každý. Osvědčené projekty budou inspirovat ostatní regiony

Dozvíte se v článku:
  • Účastníme se projektu CECI na nastartování cirkulární ekonomiky.
  • Šíříme dál dobrou praxi.
  • Hlavními tématy projektu jsou udržitelnost věcí a textilu.

OSTRAVA 21. 1. 2021 – Vyhodit nebo znovu využít. Projekt CECI pomáhá nastartovat cirkulární ekonomiku, která snižuje produkci odpadu a spoří energii. Funkční příklady z jednotlivých regionů pak šíří dál.


Cílem projektu CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation), financovaného pod záštitou programu Interreg Europeje, zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt chce inspirovat k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. K té pomůžou nové udržitelné služby, např. sdílená ekonomika, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci.


Jedním z pilířů projektu CECI je vzájemná výměna dobrých praxí. Aktivity cirkulární ekonomiky, které se místně osvědčí, budou inspirovat další regiony. Na základě sdílení dobrých praxí si pak každý region vytvoří svůj vlastní Akční plán.


Mezi hlavní témata projektu CECI je znovu využitelnost věcí a textilu. V České republice se v tomto odvětví osvědčily projekty REUSE Centrum, MOMENT a Fajna Dílna.


REUSE Centrum prodává použité zboží, které občané darovali do sběrných dvorů OZO Ostrava, například použitý nábytek a jiné funkční předměty pro domácnost (nářadí, hračky, knihy, sportovní potřeby atd.) vyjma elektrických spotřebičů. Darované věci jsou tříděny, čištěny a v případě potřeby opraveny. Ceny použitého zboží jsou symbolické a celý výdělek
putuje na ekologizaci (např. výsadbu stromů, květin, trávy) města Ostravy.


Fajna Dílna je první veřejný workshop a řemeslný inkubátor v Ostravě, který svým členům nabízí prostor a technické zázemí pro realizaci řemeslných nápadů i větších projektů. Dílna je založena na konceptu tzv. DIY workshopů (Udělej si sám). Nabízí možnost nejen si vyzkoušet řemeslo, ale také pod odborným vedením mistrů a lektorů se naučit nové řemeslné dovednosti.
To vede k povzbuzení občanů, aby si vyráběli své vlastní věci a nekupovali je.


Moment jako prospěšný second hand motivuje občany k vytřídění šatníku. Věci, které nenosí mohou darovat a výdělek z jejich prodeje putuje na dobročinný účel partnerských neziskovek. Skvělým podnětem ke zbavení se nevyužívaného šatstva jsou putovní skříně, které slouží jako darovací místo. Skříně jsou umístěny ve firmách, na veřejných a jiných exponovaných místech. Jedna ze skříní je umístěna také na recepci Moravskoslezského inovačního centra, které je součástí celého projektu CECI. Šíření povědomí a koordinace projektu je pro MSIC stejně důležité, jako jeho praktický rozměr. Do cirkulární ekonomiky se může zapojit každý.

Více dobrých informací z dalších regionů o projektu CECI A Interreg Europe.
Více o projektu CECI a MSIC.

Kontakt pro bližší informace k projektu:
Klára Golabová, International Cooperation Specialist,
klara.golabova@ms-ic.cz, tel. 724 923 439

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů