Co je inovace a její druhy

Dozvíte se v článku:
  • Co si představit pod pojmem inovace
  • Kde můžete ve firmě inovovat
  • Na koho se obrátit, když si nevíte rady

Inovace má mnoho významů, pod které lze zahrnout různá opatření a kroky. V podnikatelském prostředí vyšlapává cestičku převratným vynálezům, ale vztahuje se i na drobnější zásahy, které přináší vylepšení a větší výnosy. I když malé a střední firmy mohou mít z inovací respekt, není to takový strašák, jak se zdá. Kdo chce zůstat na trhu, inovovat více či méně musí. Tak co je inovace zač a jaké jsou vlastně její druhy?

Pojem pochází z latinského slova innovare, které znamená obnovovat. Definic inovace je ale několik. Zjednodušeně ji lze popsat jako aplikaci nového firemního aspektu, který vede k vylepšení produktu/služby či zlepšení fungování nebo prodeje. Vzniká, když se rozhodneme proměnit příležitosti ve svůj prospěch.

Opravdu dobrý nápad se pozná podle toho, že jeho realizace se nejprve zdá vyloučená.
Albert Einstein
Inovativní nápad
Která inovace je ta, která vám pomůže k úspěchu?

Co je inovace – několik druhů přístupů

Co si pod inovací představit závisí na prizmatu, kterým na ni budeme nahlížet. Různé její podoby mohou mít jinou míru rizika i finanční náročnost. Dělit ji lze například podle oblastí, intenzity a horizontů.

Druhy inovací podle oblastí

První dělení, které zmiňuje také Oslo manuál OECD, je z hlediska oblastí. Rozlišuje dva typy, a to produktové inovace a inovace podnikových procesů.

Co je inovace a její druhy
5 druhů inovací podle oblastí, kterým se věnují

Inovace produktu

Vztahuje se přímo k zákazníkovi a zcela novým nebo unikátním způsobem řeší jeho potřebu spojenou s prodávanou službou nebo produktem. Vychází často z výzkumu. U produktů hledá cesty, jak zlepšit užitné vlastnosti nebo výkon. V případě služeb se snaží rozšířit stávající nabídku o další funkce či charakteristiky nebo vytvořit nabídku novou.

Inovace podnikových procesů

Druhý typ směřuje dovnitř firmy, a to buď na organizaci, marketing nebo vnitřní procesy. Přináší zrychlení, efektivitu a lepší využití materiálů či kapacit.

  • Organizační inovace zahrnují úpravu řízení třeba v oblasti dodavatelsko-odběratelského řetězce, lidských zdrojů nebo vnějších vztahů, případně vedou k outsourcingu části procesů.
  • Marketingové inovace hledají změny v designu a balení, metodách prodeje a propagace nebo cenové strategii. V důsledku zvyšují zájem zákazníků o produkt nebo službu.
  • Inovace vnitřních procesů vylepšují průběh výroby a poskytování služeb, např. fungování logistiky, vnitřních systémů, předávání informací nebo podpůrných podnikových činností (administrativy, údržby, účetnictví).
Výroba v podniku
Každá oblast firmy může být díky inovacím efektivnější

Druhy inovací podle intenzity

Existují 2 základní typy inovací. První mají povahu disrupce. Zásadně mění pravidla hry a pro firmy, které s nimi přichází, jsou obrovskou výhodou. Vytváří zcela nové věci a trhy a ostatní nutí, aby je následovali. Takových je obecně strašně málo. Druhé, tzv. inkrementální, jsou naopak postupné. Pokud s nimi firma opakovaně pracuje a systematicky řídí inovační proces, mají nezměrný dopad, protože přináší kumulovanou změnu,“ shrnuje rozdíly mezi druhy inovací podle intenzity Pavel Csank, který stojí za Moravskoslezským inovačním centrem.

Městům, kde se daří prvnímu typu, inovace přináší obrovské bohatství. Přitahují talentované lidi, o které soutěží celý svět. Na druhou stranu musí všichni rozvíjet inkrementalní inovace. Jinak je trh a konkurence vytlačí.

Co je inovace disruptivní a co inkrementální lze nejlépe uvést na příkladu z praxe. Do první z nich spadá vynález internetu, který proměnil způsoby, jak spolu lidé nejen komunikují a vyhledávají si informace, ale i kde a na základě čeho nakupují zboží a služby či jak se shromažďují. V minulosti byli vázáni na lokální prodejce, dnes si mohou vybrat produkty z téměř celého světa.

Druhé z nich lze ilustrovat na postupné modernizaci železničních tratí a vlaků. Od koněspřežných drah přes parostrojní, až k dnešním elektrickým, vysokorychlostním či nejnověji dokonce vodíkovým lokomotivám byla dlouhá, ale postupná cesta.

Roboti jsou příkladem disruptivní inovace
Převratné disruptivní inovace jsou jako klín, který otevírá nové trhy

3 horizonty, které říkají, co je inovace

Na inovační proces se můžeme dívat i z hlediska trhu a časového horizontu, ke kterému vzhlíží. Z tohoto pohledu rozdělujeme 3 stupně. První cílí na existující trh a zákazníky. Firma, která v něm operuje, stávající produkt optimalizuje nebo zlepšuje, aby jej přizpůsobila novým potřebám a motivovala cílovou skupinu k dalšímu nákupu.

O stupínek výše jde firma, která má ambici zásadním způsobem změnit svůj byznys a vytvořit nové segmenty, například tím, že vytvoří další generaci produktů nebo vstoupí na nové trhy. A úplně nejvýše, v třetím horizontu, nalezneme vizionářské inovace. Nejnáročnější úroveň, která vytváří zcela nové technologie a trhy.

Kdo chce být dlouhodobě úspěšný, věnuje pozornost všem třem horizontům. Čím více inovujete napříč svou firmou, například skrze digitalizaci a automatizaci, tím více prostoru si uvolňujete pro vyšší úrovně.

Tip pro inovace ve firmě
Kde ve firmě začít inovovat?

Přehled různých podob inovací ukázal, co je inovace, a co není a kde s začít. Pokud si pořád nevíte rady nebo hledáte odborníka, na kterého se během realizace obrátit, je tady MSIC. Díky naší rozsáhlé síti expertů vám pomůžeme například s digitalizací, udržitelnými úsporami nebo automatizací a dalšími vylepšeními. Stačí zavolat, domluvit si schůzku a za pár dní mohou inovace získat další příležitosti i vaší firmě.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů