Proč zavést vlastní výzkum a vývoj a jak s ním začít

Dozvíte se v článku:
  • 6 výhod výzkumu a vývoje pro firmy,
  • jak jsou na tom v evropském srovnání české firmy,
  • kde vám s výzkumem a vývojem pomůžou,
  • co nabízí místní inovační ekosystém

V dnešním rychle se měnícím světě je pro malé a střední firmy klíčové udržet krok s konkurencí a nabídnout zákazníkovi unikátní produkt. Jeden z nejdůležitějších faktorů, který dokáže zajistit dlouhodobou stabilitu a přežití na trhu, představuje vlastní výzkum a vývoj. Proč by ho měla každá firma zavést a jaké benefity může v tomto směru přinést zasídlení v okolí Moravskoslezského inovačního centra?

6 výhod výzkumu a vývoje pro firmy

Má vaše firma životaschopný produkt? Pak určitě víte, že ten samotný nestačí. Pokud chcete porazit konkurenci a uspokojit potřeby zákazníků, musíte ho neustále optimalizovat a zlepšovat. Nebo ještě lépe, zásadním způsobem změnit stávající byznys a vytvořit nové segmenty, například další generací produktů nebo vstupem na nové trhy. Nejnáročnější a také nejpřínosnější variantou jsou vizionářské inovace, které vytváří zcela nové technologie a trhy.

3 horizonty inovací
Přehled úrovní výzkumu a vývoje

Inovační proces má 3 úrovně, tzv. horizonty inovací. Ve zkratce jde o čas, který firma potřebuje, aby využila tržních příležitostí podle svého technologického know-how. Čím vyšší horizont, tím větší nejistota, riziko, ale i potenciální odměna. Ty nejúspěšnější značky myslí na budoucnost a pracují aktivně na všech 3 horizontech. I když jsou inovace často spojeny s vysokými náklady, z dlouhodobého hlediska přinášejí zásadní schopnost opakovaně se vypořádávat s novou konkurencí a změnami na trhu.

To potvrzuje i náš klient ATE system: „Zakázky výzkumu a vývoje jsou pro firmu klíčové – umožňují nám sledovat technologický vývoj v progresivní oblasti, ve které se pohybujeme. Na trhu máme silnou konkurenci a konkurenceschopnost našich produktů a služeb se opírá o osvojení moderních technologií a inovačních aktivit.“

Co konkrétně vám může přinést orientace na vlastní výzkum a vývoj?

1. Získáte náskok před konkurencí

Jak motivovat zákazníky k nákupu? Dejte jim něco, co nikdo jiný nenabízí nebo zlepšete, na co jsou zvyklí. Výzkum a vývoj může vést k inovacím, které přilákají další klienty a posílí pozici firmy v rámci daného odvětví. Konkurenci, která neoptimalizuje a nehledá nové cesty, vezmete vítr z plachet.

2. Zvýšíte produktivitu a efektivitu

Výzkum a vývoj přináší do byznysu spoustu impulzů ke zlepšení. Ať už jsou to znalosti, hladší fungování vnitřních procesů, vyladění produktů nebo nejnovější trendy. Díky nim zefektivníte výrobu a dokážete produkovat více za méně.

3. Snížíte náklady

Optimalizace obnáší ještě jeden příjemný benefit, a to snížení nákladů. Implementací inovativních řešení zredukujete množství nevyužitého materiálu, odstraníte výrobní chyby či naleznete nové způsoby, jak vyrábět levněji a s menšími nároky na suroviny. Zatímco konkurence zůstane u starých, dlouhých a drahých postupů, vy budete mít čas přemýšlet o zdokonalování a růstu.

6 výhod výzkumu a vývoje pro malé a střední firmy a startupy
6 výhod výzkumu a vývoje pro malé a střední firmy a startupy

4. Snadněji naplníte potřeby zákazníků

Co vaši zákazníci chtějí a co je přiměje vytáhnout peněženku? Pokud se vám podaří patřičně reagovat na potřeby klientů nebo predikovat ty, které ještě netuší, zvýšíte jejich spokojenost i celkový vztah k značce. A všichni velcí hráči dobře ví, že právě emoce prodávají.

5. Naleznete nové tržní příležitosti

Nová klientela, zvýšení podílu na trhu nebo expanze na trhy nové. S vlastním výzkumem a vývojem snížíte rizika spojená s podnikáním. Diverzifikace stávajících aktivit či rozšíření portfolia produktů vám zajistí stabilnější základy pro dlouhodobou prosperitu.

6. Zlepšíte image firmy

Spolupráce s prestižní univerzitou nebo úspěšná inovační činnost zlepší image firmy a zvedne její reputaci na trhu. Získáte nové zákazníky a u těch stávajících prohloubíte důvěru. Je obrovskou výhodou, pokud konkurenceschopnost svého výrobku opřete o renomovaný výzkum a vývoj.

Intenzita výzkumu a vývoje v Evropské unii
Intenzita výzkumu a vývoje v Evropské unii (zdroj: Eurostat)

Jak jsou na tom s výzkumem a vývojem české firmy?

V objemu výdajů investovaných do výzkumu a vývoje patří mezi evropskou špičku Švédsko, Rakousko, Belgie, Německo a Finsko, které se pohybují okolo 3 % hrubého domácího produktu. Česká republika zaujímá 10. místo a ve srovnání s ostatními má průměrnou pozici. Jsme na tom podobně jako třeba Slovinsko nebo Estonsko. Z dlouhodobého hlediska ale výdaje postupně rostou. V minulém roce poprvé dosáhly hranice 2 % HDP.

Nejdynamičtější oblastí je v tomto směru podnikatelská sféra, konkrétně farmaceutický a automobilový průmysl nebo softwarové a technologické firmy. Podle dat CzechInvestu patří mezi tuzemské lídry Škoda Auto, Continental Valeo, Honeywell International či GE Aviation Czech.

Vývoj celkových výdajů na výzkum a vývoj v České republice v mld. Kč
Vývoj celkových výdajů na výzkum a vývoj v České republice v mld. Kč (zdroj: Český statistický úřad)

Výdaje na výzkum a vývoj nejsou celorepublikově rovnoměrně rozložené. Většina je lokalizována v Praze a Středočeském a Jihomoravském kraji. A to jak z hlediska celkových výdajů, tak v přepočtu na 1000 obyvatel. Moravskoslezský kraj je v případě prvního ukazatele čtvrtý, ale v druhém pokulhává na desátém místě. Místní firmy svůj potenciál ještě neproměnily a mají v tomto ohledu spoustu prostoru ke zlepšení.

Výdaje na výzkum a vývoj v mil. Kč za rok 2020 podle jednotlivých krajů
Výdaje na výzkum a vývoj v mil. Kč za rok 2020 podle jednotlivých krajů (Zdroj: CzechInvest)
Výdaje na výzkum a vývoj na 1000 obyvatel v mil. Kč podle jednotlivých krajů
Výdaje na výzkum a vývoj na 1000 obyvatel v mil. Kč podle jednotlivých krajů (Zdroj: CzechInvest)

Kde hledat pomoc s výzkumem a vývojem

Zavedení výzkumu a vývoje v malých a středních firmách může být náročné hned z několika důvodů.

  • Zaprvé, disponují omezenými zdroji a nemají dostatek finančních prostředků, lidských zdrojů nebo technického vybavení.
  • Zadruhé, chybí jim zaměstnanci s dostatečnými odbornými znalostmi nebo přímé zkušenosti v této oblasti.
  • Zatřetí, soustředí se hlavně na krátkodobé zisky, a tak přehlížejí potřebu do výzkumu a vývoje investovat. Chybí jim také přehled o nových technologiích na trhu a nerozumí potřebám zákazníků, což může vést ke špatnému rozhodování při výběru výzkumných projektů.

Většinu těchto překážek vám může pomoci překonat Moravskoslezské inovační centrum a zázemí, které nabízí jeho okolí. Své o tom ví i firma ATE system: „Pro místo jsme se rozhodli, protože zde najdete ideální kombinaci služeb a odbornosti. Jmenovitě moderní prostory, blízkost VŠB-TUO Ostrava, komunitu vyspělých firem, které nám mohou být zákazníky i partnery a v neposlední řadě vstřícnost managementu MSIC, který nám vždy naslouchal.“

Co nabízí místní inovační ekosystém

Know how a propojení s inovativními firmami

Pokud uvažujete o vlastním výzkumu a vývoji, mohou vás nasměrovat služby MSIC zaměřené na rozvoj a řízení firmy, digitalizaci či udržitelnost. Nabízíme také vouchery, jejichž cílem je podpořit inspirativní firmy a pomoct jim například s optimalizací či vývojem produktů nebo zaplacením seniorního zaměstnance.

Okolní inovační ekosystém přináší plno příležitostí pro růst ambiciózních podniků. V areálu T-parku sousedí několik firem, které se díky výzkumu a vývoji staly lídry ve svém oboru. Na akcích, které pořádáme, je velmi jednoduché navázat s nimi kontakt a najít společné oblasti zájmu. Vzájemnou spoluprací se můžete učit i posouvat kupředu.

Pravidelná konference Business2Science propojuje světy podnikání a výzkumu

Každoročně organizujeme celou řadu aktivit zaměřených na výzkum a vývoj. Primárně spadají pod platformu Business2Science, která usiluje o propojení světa podnikání a výzkumu. Vytváříme příležitosti k navázání dialogu, nalezení porozumění a nastartování kooperace prospěšné pro obě strany.

Oba světy se mohou setkat na konferenci Business2Science, jejíž třetí ročník chystáme na 19. 10. 2023. I letos nás čekají diskuze řady renomovaných odborníků, kteří pomáhají odstranit vzájemné bariéry a posouvat podnikání v Moravskoslezském kraji směrem ke konkurenceschopné špičce.

Pro firmy ze zdravotnické oblasti realizujeme pravidelné MedTech kulaté stoly, kde mohou sdílet své zkušenosti, doporučení, výzvy a jejich řešení, tipy na odborníky či partnery a posouvat se na své cestě efektivně dále.

Sdílené vývojové centrum Idea Hub

Vy máte nápad, IdeaHub zase nástroje a know-how. Začínajícím i zavedeným firmám nabízí řadu služeb, které usnadňují vývoj a výrobu prototypů, včetně kontaktů na zkušené experty ochotné poradit s řešením složitých technických problémů. Navíc získáte přístup ke studentům z technických oborů a můžete využít jejich času a zručnosti. Co všechno zde najdete? Díky prototypové dílně, elektronickému vybavení, mechanickému nářadí nebo 3D tiskárnám zvládnete svůj produkt přivést na svět lusknutím prstu.

Sdílené vývojové centrum IdeaHub v Ostravě posune váš výzkum a vývoj
Sdílené vývojové centrum IdeaHub v Ostravě posune váš výzkum a vývoj

Centrum kolaborativní robotiky

Kolaborativní roboti zpřístupňují průmyslovou automatizaci i malým a středním firmám. Na rozdíl od nákladných strojů, které zvládnou jenom jeden úkon, jsou levnější, lze je přepojovat na jinou činnost podle aktuální potřeby a spolupracují se zaměstnanci tak, aby jim v činnosti pomáhali.

Uvažujete o jejich zapojení do výroby nebo si nevíte rady s vývojem specifických funkcí? Přijďte se podívat do Centra kolaborativní robotiky, které disponuje 3 koboty, zvládajícími širokou škálu výrobních operací a aplikací. Poradí vám ohledně možností použití a ukáží způsoby aplikace. Poskytnou konzultace a technickou podporu při řešení a pomohou optimalizovat implementaci.

Přístup ke studentům a odborníkům z univerzity

MSIC má úzkou vazbu na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Firmy díky tomu získávají přístup k vědeckým a technickým zdrojům či infrastruktuře, jako jsou laboratoře, zařízení a odborníci v oblasti technologií. Univerzita a vědecké kapacity patří k důležité součásti inovačního ekosystému, díky které budete mít na dosah ruky nejnovější trendy v oboru.

Díky blízkosti VŠB-TU Ostrava mohou firmy využívat kapacit studentů i vědců
Díky blízkosti VŠB-TU Ostrava mohou firmy využívat kapacit studentů i vědců

Spoluprací se zaměstnanci vysoké školy nebo samotnými studenty můžete prohloubit své znalosti ohledně výzkumu a vývoje a společnými silami pracovat na inovativních řešeních, produktech nebo službách.

Zabýváme se návrhem a stavbou systémů pro vizuální inspekci s využitím strojového vidění, distribucí špičkových kamer a komponent světových výrobců a v neposlední řadě vývojem a prototypovou výrobou systémů pro testování elektroniky. S VŠB-TUO jsme proto spojili síly v několika oblastech. Využíváme studenty v rámci jejich odborné praxe, realizujeme společné výzkumné a vývojové aktivity v oblasti smluvního výzkumu a někteří naši zaměstnanci jsou dokonce zapojeni do výuky odborných předmětů,“ doplňuje Michal Harhaj, jeden ze zakladatelů společnosti ATE system.

Využijte i vy výhod, které nabízí výzkum a vývoj. Obraťte se na nás a my vás pomůžeme nasměrovat.

Na toto téma máme eventy

19 října, 2023

Soukromý: Konference Business2Science

Program

Už na podzim nás čeká třetí ročník Business2Science – unikátní konference, která propojuje světy podnikání a výzkumu a přispívá k jejich efektivní spolupráci. Chcete vědět víc? Zapište si do diáře datum 19. října a buďte u toho s námi.

25 května, 2023

Soukromý: Konference Beyond Finance

Jedinečná konference, která firmy a podnikatele provede světem financí. Letos proběhne 25. května v Ostravě.

23 března, 2023

Soukromý: Setkání Future Mobility

Unikátní setkání #Business2Science platform

V březnu přizveme vybrané zástupce byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti, na unikátní setkání, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, doporučení, a především vzájemné propojování.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů